Vedenkulutus

Olemme lähes puolittaneet vedenkulutuksen tuotantotoiminnoissamme vuodesta 2010 lähtien.

99 % vesijalanjäljestämme riippuu kuitenkin siitä, miten kuluttajat käyttävät tuotteitamme – ja siltä osin emme ole vielä onnistuneet pienentämään vedenkulutusta.

Teemme jatkuvasti töitä tämän asian eteen. Kehitämme tuotteita, jotka toimivat pienemmällä vesimäärällä, jotta voimme auttaa ihmisiä säästämän tätä arvokasta luonnonvaraa.

Mahdollisuuksia naisille

Olemme saavuttaneet sukupuolten välisen tasa-arvon yrityksemme johdossa maailmanlaajuisesti: 51 % johtotehtävissä työskentelevästä henkilöstöstämme on nyt naisia, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 38 %.

Olemme tarjonneet uusia mahdollisuuksia 2,34 miljoonalle naiselle ympäri maailman tukemalla heitä uusien taitojen kehittämisessä ja tarjoamalla heille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia.

Olemme myös parantaneet naisten turvallisuutta teeviljelmillä.

Kasvihuonekaasupäästöt

Maailmanlaajuisissa tuotantotoiminnoissamme 100 % sähköverkon sähköstä hankitaan nykyään uusiutuvista energianlähteistä.

Olemme onnistuneet vähentämän tuotannon energiankulutuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjämme 65 % vuodesta 2008 lähtien, mutta noin kaksi kolmannesta elinkaarenaikaisista päästöistämme riippuu siitä, miten paljon energiaa kuluttajat käyttävät kodeissaan.

Aliarvioimme aikaisemmin sen, miten haastavaa on saada kuluttajat muuttamaan kulutustottumuksiaan, mutta tuotekehityksen ja kumppanuuksiemme kautta teemme jatkuvasti töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Reilu työpaikka

Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia ihmisoikeuksien edistämisessä kaikessa liiketoiminnassamme ja koko toimitusketjussamme.

Useimmissa paikoissa maksamme jo työntekijöillemme elämiseen riittävää palkkaa reilun korvauksen maksamista varten kehitetyn toimintakehyksemme kautta.

Osallistava liiketoiminta

Vuodesta 2010 alkaen olemme auttaneet 1,8:aa miljoonaa pientä jälleenmyyntiyritystä ympäri maailman osallistumaan aloitteisiin, joiden tavoitteena on pienyrittäjien tulotason parantaminen.

Nyt laajennamme tukeamme laina- ja vakuutusmahdollisuuksia tarjoavien kumppanuuksien kautta auttaaksemme näitä yrityksiä parantamaan kestävyyttään ja digivalmiuksiaan.

Jätteet ja pakkaukset

Tuotteistamme syntyvät jätteet kuluttajaa kohti ovat vähentyneet noin 32 % vuodesta 2010 lähtien. Olemme saavuttaneet hyvää kehitystä aloilla, joihin voimme itse vaikuttaa: mistään tehtaistamme ei viedä vaarallisia jätteitä maankaatopaikoille, ja kutakin tuotettua tonnia kohti jätteiden kokonaismäärä on nyt 96 % pienempi.

Edistymme hyvin pyrkimyksissä varmistaa, että muovipakkauksemme ovat uudelleen käytettäviä, kierrätettäviä ja biohajoavia vuoteen 2025 mennessä ja että siihen mennessä vähintään 25 % pakkauksissamme käytetystä muovista on kierrätyslaatuista.

Vuonna 2019 lupasimme vähentää käyttämättömän muovin osuutta tuotteissamme ja kerätä enemmän muovia kuin tuotamme.

Raaka-aineiden hankkiminen kestävistä lähteistä

Vuodesta 2010 lähtien olemme kasvattaneet kestävistä lähteistä hankittavien maatalouden raaka-aineiden osuutta 14 %:sta 62 %:iin, ja 12 viljelytuotteestamme 88 % hankitaan kestävistä lähteistä.

Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia, mutta vielä on parantamisen varaa.

Terveys ja hygienia

Vuodesta 2010 lähtien olemme auttaneet yli 1,3:a miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hygieniaansa. Tämä ylittää alkuperäisen yhteen miljardiin asettamamme tavoitteen. Emme kuitenkaan aio lopettaa työtä tähän.

Jatkamme edelleen ponnisteluja elämänlaadun parantamiseksi.

Ravitsemus

Kymmenen vuotta sitten asetimme tavoitteeksi kaksinkertaistaa tuotevalikoimamme, joka täyttää tiukimmat ravitsemukselliset vaatimukset, eli kasvattaa sen osuutta 60 %:iin. Vuoteen 2019 mennessä saavuttamamme luku oli 56 %, ja olemme hyvää vauhtia saavuttamassa tavoitteemme vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vähemmän sokeria, suolaa, tyydyttyneitä rasvoja ja kaloreita – mutta silti hyvänmakuista ruokaa.