Rakennamme liiketoimintaa, josta maailma voi olla ylpeä

Kymmenen vuotta sitten ryhdyimme toimiin tehdäksemme yrityksestämme maailman vastuullisimman yrityksen.

Haluamme osoittaa, että kasvua ei tarvitse tavoitella ihmisten ja planeettamme kustannuksella.

Haluamme näyttää, että yritys voi saada aikaan hyvää – teoilla, ei vain sanoilla.

Olemme onnistuneet useissa tavoitteisamme, mutta osa niistä on jäänyt saavuttamatta.

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin kerromme, mitä olemme oppineet matkan varrella.

Ja näitä kokemuksia hyödynnämme uuden, entistä kunnianhimoisemman strategiamme peruspilareina.

Katsaus uraauurtavaan vuosikymmenen

Vuonna 2010 käynnistimme Unileverin Sustainable Living Plan ‑ohjelman.

Se mullisti koko pelikentän. Tuohon aikaan useimmat yritykset näkivät vastuullisuuden ja liiketoiminnan erillisinä asioina – mutta meidän näkemyksemme oli, että nämä kaksi asiaa kytkeytyvät toisiinsa.

Tämä ei ollut vastuullisuussuunnitelma.

Se oli suunnitelma, jonka tavoitteena oli menestyvä, kestävää liiketoimintaa harjoittava yritys.

Tarkastelimme arvoketjuamme joka kantilta ja rajasimme toimiamme keskittymällä sellaisiin isoihin päämääriin, joiden tiesimme olevan globaalien kestävään kehitykseen tähtäävien hankkeiden ytimessä.

Ilmastotoimet. Sukupuolten tasa-arvo. Miljoonien ihmisten terveys ja ravitsemus. Ympäristönsuojelu. Oikeudenmukaisempi ja vauraampi maailma.

Tehostaaksemme vaikutustamme näihin osa-alueisiin asetimme vielä kenties kattavampia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita kuin yksikään vastaavankokoinen yritys oli koskaan aiemmin asettanut.

Olemme nähneet, miten olemme onnistuneet muuttamaan maailmaa tekemällämme työllä – tarjoamalla naisille uusia mahdollisuuksia, suojelemalla metsiä, parantamalla terveyttä ja tukemalla kestävää maanviljelyä.

Olemme myös nähneet tästä koituvat hyödyt yrityksellemme.

Vaikka olemme saaneet jo paljon aikaan, vielä riittää tekemistä.

Emme ole vielä saavuttaneet kaikkia tavoitteitamme.

Toisinaan olemme joutuneet oppimaan joitakin asioita kantapään kautta.

Miten onnistuimme?

Nyt kun USLP-ohjelmaamme on takana kymmenen vuotta, voimme nähdä aikaansaamamme vaikutukset

Unileverin Sustainable Living Plan ‑ohjelma

Unileverin Sustainable Living Plan ‑ohjelma erottaa yrityksemme kasvua ja ekologista jalanjälkeämme koskevat tavoitteet toisistaan ja lisää samalla positiivista sosiaalista vaikutustamme.

Ohjelmassa on kolme isoa tavoitetta, joita tukevat yhdeksän sitoumustamme ja tavoitettamme liittyen sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja ekonomisiin toimintoihin koko arvoketjussamme. Jatkamme yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jotta voimme keskittyä niihin alueisiin, joilla voimme saada aikaan suurimman muutoksen ja tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Meillä on kolme suurta tavoitetta

Yli miljardin ihmisen
terveyden ja
hyvinvoinnin

parantaminen

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan.

UN Sustainability Development Plan

Ryhdymme toimiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.


Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hygieniaansa. Näin voidaan vähentää hengenvaarallisten sairauksien, kuten ripulin, esiintymistä.

1,3 miljardia ihmistä tavoitettu vuoden 2019 loppuun mennessä

 • Ripulin ja hengityselinsairauksien vähentäminen käsienpesun avulla

 • Turvallisen juomaveden saannin mahdollistaminen

 • Terveellisen elinympäristön tarjoaminen

 • Suunterveyden parantaminen

 • Itsetunnon parantaminen

 • Avun tarjoaminen ihovaurioiden parantamiseksi

Lue lisää terveydestä ja hygieniasta

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme niiden maun ja ravitsemuksellisen laadun parantamiseksi. Suurin osa tuotteistamme täyttää kansalliset ravintosuositukset tai ylittää ne. Olemme sitoutuneet pyrkimään vielä parempiin tuloksiin: vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on kaksinkertaistaa niiden valikoimaamme kuuluvien tuotteidemme määrä, jotka täyttävät korkeimmat ravitsemusstandardit, jotka on määritetty maailmanlaajuisesti tunnustetuissa ravinto-ohjeissa. Näiden toimenpiteiden ansiosta sadat miljoonat ihmiset voivat syödä entistä terveellisemmin.

Määrän mukaan laskettuna 56 % valikoimastamme täytti korkeimmat ravitsemusstandardit vuonna 2019.

 • Suolan määrän vähentäminen
Tyydyttynyt rasva:
 • Tyydyttyneen rasvan määrän vähentäminen

 • Välttämättömien rasvahappojen lisääminen

 • Tyydyttyneen rasvan vähentäminen yhä useammissa tuotteissa

  (Tavoitteita ei enää ole mitattu tai raportoitu siitä lähtien, kun myimme leviteliiketoimintamme vuonna 2018.)

 • Transrasvojen poistaminen
 • Sokerin vähentäminen
Kalorien vähentäminen:
 • Lasten jäätelöistä
 • Monista muista jäätelötuotteista
 • Terveellisiä ruokailutottumuksia koskevien tietojen tarjoaminen

Lue lisää ravitsemuksen parantamisesta

Ympäristöön kohdistuvien
vaikutusten
vähentäminen

puolella

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteidemme valmistuksesta ja käytöstä syntyvä ekologinen jalanjälki samalla, kun kasvatamme yritystämme.*

UN Sustainability Development Plan

Ryhdymme toimiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tuotteidemme elinkaari:

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on vähentää tuotteistamme syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä puolella tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Tuotteidemme käytön seurauksena syntyvät kasvihuonekaasupäästöt kuluttajaa kohti ovat lisääntyneet noin 2 % vuodesta 2010 lähtien.*

Tuotantomme:

Vuoteen 2020 mennessä tehtaidemme energiankulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt pyritään leikkaamaan vuoden 2008 tasolle tai sen alle huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantovolyymeista.

65 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä energiankulutuksesta kutakin tuotettua tonnia kohti vuodesta 2008 lähtien

Tavoitteena kääntää tuotanto hiilipositiiviseksi:
 • Energian hankkiminen ainoastaan uusiutuvista energianlähteistä

 • Sähköverkon sähkön hankkiminen uusiutuvista energianlähteistä

 • Hiilen käytön lopettaminen useiden energianlähteiden yhdistelmässä

 • Ylijäämäenergian tarjoaminen yhteisöjen käyttöön

Vaatteiden pesusta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen:
 • Tuotteiden koostumuksen muuttaminen
 • Liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

 • Jäähdyttämisestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Toimistojemme energiankulutuksen vähentäminen
 • Työntekijöiden matkustamisen vähentäminen
Lue lisää kasvihuonekaasuista

Tuotteidemme käyttö:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteitamme käyttävien kuluttajien vedenkulutuksen määrä.+

Tuotteidemme käytön seurauksena vedenkulutus kuluttajaa kohti on lisääntynyt noin 1 % vuodesta 2010 lähtien.*

Tuotantomme:

Vuoteen 2020 mennessä tehtaidemme energiankulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt pyritään leikkaamaan vuoden 2008 tasolle tai sen alle huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantovolyymeista.

47 % alhaisempi vedenkulutus kutakin tuotettua tonnia kohti vuodesta 2008 lähtien

Pyykinpesusta aiheutuvan vedenkulutuksen vähentäminen:
 • Pienemmällä vesimäärällä toimivat tuotteet

 • Vedenkulutuksen vähentäminen maataloudessa

Lue lisää vedenkulutuksesta

Tuotteemme:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteidemme hävittämisestä syntyvän jätteen määrä.

Tuotteistamme aiheutuvan jätteen määrä kuluttajaa kohti on vähentynyt noin 32 % vuodesta 2010 lähtien.*

Tuotantomme:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on laskea tuotteidemme hävittämisestä syntyvän jätteen määrä vuoden 2008 tasolle tai sitä pienemmäksi huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantovolyymeista.

96 % pienempi jätteiden kokonaismäärä kutakin tuotettua tonnia kohti vuodesta 2008 lähtien

Tuotannosta aiheutuvan jätteen määrän pienentäminen:
 • Ei vaarallisia jätteitä maankaatopaikoille
 • Uudelleen käytettävien, kierrätettävien ja biohajoavien muovipakkausten käyttö

 • Pakkaamisen vähentäminen

Pakkausten kierrättäminen:
 • Kierrättämisen ja hyötykäytön lisääminen

 • Kierrätettävän materiaalin lisääminen

 • Yksittäispakkausten käytöstä aiheutuvan jätteen määrän vähentäminen

 • PVC-muovin käytön lopettaminen

Toimistoissa syntyvän jätteen vähentäminen:
 • Kierrättäminen, uusiokäyttö ja hyötykäyttö

 • Paperinkulutuksen vähentäminen

 • Paperin käytön lopettaminen prosesseissa

Lue lisää jätteistä ja pakkauksista

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on hankkia 100 % maataloudesta saatavista raaka-aineistamme kestävistä lähteistä.

Vuoden 2019 loppuun mennessä kaikista maataloudesta saatavista raaka-aineistamme 62 % hankittiin kestävistä lähteistä.

 • Kestävästi tuotettu palmuöljy

 • Paperi ja kartonki

 • Soijapavut ja soijaöljy

 • Tee

 • Hedelmät

 • Vihannekset

 • Kaakao

 • Sokeri

 • Auringonkukkaöljy

 • Rypsiöljy

 • Maitotuotteet

 • Reilun kaupan Ben & Jerry ‑jäätelöt

 • Häkittömissä olosuhteissa elävien kanojen tuottamat munat

 • Kestävistä lähteistä saatavien materiaalien lisääminen toimistokäytössä

Lue lisää raaka-aineiden hankkimisesta kestävistä lähteistä

Miljoonien
ihmisten
toimeentulon

parantaminen

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on parantaa miljoonien ihmisten toimeentuloa samalla, kun kasvatamme yritystämme.

UN Sustainability Development Plan

Ryhdymme toimiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.


Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on edistää ihmisoikeuksia kaikissa omissa toiminnoissamme ja myös laajemmin toimitusketjussamme.

70 % hankintaan käytetyistä varoista suuntautui toimittajille, jotka täyttivät vastuullista hankintaa koskevan käytäntömme pakolliset vaatimukset.


Pyrimme ottamaan ihmisoikeudet entistä tiiviimmäksi osaksi liiketoimintaamme ja keskityimme erityisesti kahdeksaan olennaiseen seikkaan ihmisoikeusraportissamme.


Yrityksemme TRFR-luku (Total Recordable Frequency Rate), joka kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti, oli 0,76.

 • YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteuttaminen käytännössä

 • Hankintaan käytettävien varojen kohdistaminen noudattaen sataprosenttisesti vastuullista hankintaa koskevaa käytäntöämme

 • Toimintakehyksen luominen reilun korvauksen maksamista varten

 • Työntekijöiden terveyden, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantaminen

 • Loukkaantumisten ja tapaturmien vähentäminen työpaikalla

Lue lisää reilusta työpaikasta

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteemme on tarjota uusia mahdollisuuksia viidelle miljoonalle naiselle.

Unilever on auttanut kaikkiaan 2,34:ää miljoonaa naista osallistumaan naisten turvallisuutta, taitojen kehittämistä ja mahdollisuuksien lisäämistä edistäviin hankkeisiin.

 • Sukupuolten tasapainoisen edustuksen varmistaminen organisaatiossa, erityisesti sen johdossa

 • Naisten turvallisuuden edistäminen niissä yhteisöissä, joissa toimimme

 • Pääsyn parantaminen koulutukseen ja muuhun taitoja kehittävään toimintaan

 • Mahdollisuuksien tarjoamisen laajentaminen myös jälleenmyynnin arvoketjuumme

Lue lisää naisille tarjottavista mahdollisuuksista

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on aikaansaada positiivisia vaikutuksia 5,5 miljoonan ihmisen elämään.

Unilever on tarjonnut 793 000 pientilalliselle ja 1,81 miljoonalle pienelle jälleenmyyntiyritykselle mahdollisuuden osallistua aloitteisiin, joiden tavoitteena on parantaa käytäntöjä ja tulotasoa maataloudessa.

 • Pientilallisten toimeentulon parantaminen

 • Pienten jälleenmyyntiyritysten omistajien tulotason parantaminen

Lue lisää osallistavasta liiketoiminnasta
Key
 • Saavutettu

  This is the number of targets we have achieved

 • Aikataulussa

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Jäljessä

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Tavoitteesta saavutettu

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Ympäristölliset tavoitteemme on ilmaistu kuluttajakohtaisen käytön (tuotteen yksittäisen käyttökerran tai annoksen) mukaan.

+ Seitsemässä niukat vesivarannot omaavassa maassa, joissa asuu noin puolet koko maapallon väestöstä.

Riippumaton toiminnantarkastaja: PricewaterhouseCoopers (PwC). Katso Riippumaton varmennus ja mittarimme.

Kompassimme seuraaminen

Sustainable Living Plan ‑ohjelmamme päättyy vuonna 2020 – mihin suuntaamme seuraavaksi?

Eteenpäin.

Olemme entistä varmempia siitä, että valitsemamme tie on oikea – niin meille kuin koko maailmalle. Sustainable Living Plan ‑ohjelmastamme ammentamamme kokemuksen siivittämänä pyrimme viemään kehitystä siihen suuntaan, että toimittajamme, asiakkaamme ja kuluttajat osallistuvat kaikki yhdessä paremman tulevaisuuden rakentamiseen.

Miltä tällainen liiketoiminta näyttää?

Uskomme, että liiketoiminnan on oltava vastuullista ja tulevasuuteen suuntautuvaa ja että sen täytyy edesauttaa toimintojen tehostamista.

Saavuttaaksemme tavoitteemme seuraamme uutta kompassiamme, yhteistä vastuullisen liiketoiminnan strategiaamme, joka perustuu näihin kolmeen ydinajatukseen:

Vastuulliset brändit kasvavat.

Vastuulliset yritykset kestävät.

Vastuullisesti toimivat ihmiset menestyvät.

Odotamme innolla, että pääsemme kulkemaan tätä matkaa kanssasi.

Teemme yrityksenä parhaamme voidaksemme rakentaa sellaisen maailman, jonka me kaikki haluamme nähdä. Liiketoimintaa, josta maailma voi olla ylpeä.