Kestävät elintavat

Yhdessä voimme muuttaa tapaa, jolla maailmassa tehdään bisnestä

Katso, mikä meitä ajaa eteenpäin ja mihin suuntaan olemme menossa

Unileverin toimintaa on alusta lähtien ohjannut jokin määrätty tarkoitus. Yhä tänäkin päivänä tavoitteemme on yksinkertainen ja selkeä: tehdä kestävästä elämäntavasta arkipäivää.

Me uskomme, että yritysten ei tulisi kasvaa ihmisten ja planeettamme kustannuksella. Siksi muutammekin yrityksemme toimintatapoja, ja haluamme saada myös yleisemmällä tasolla aikaan muutoksen siinä, miten liiketoimintaa harjoitetaan.

Unileverin Sustainable Living Plan ‑ohjelma on suunnitelma kunnianhimoisen tavoitteemme saavuttamiseksi: muutoksen toteuttamiseksi omassa yrityksessämme. Vuonna 2010 käynnistetty ohjelma luo kestävää kasvua vastuullisten brändiemme avulla sekä leikkaamalla liiketoimintakuluja, vähentämällä riskejä ja edistämällä luottamuksen syntymistä.

Unileverin Sustainable Living Plan ‑ohjelma

Unileverin Sustainable Living Plan ohjelma erottaa yrityksemme kasvua ja ekologista jalanjälkeämme koskevat tavoitteet toisistaan ja lisää samalla positiivista sosiaalista vaikutustamme. Ohjelmassa on kolme isoa tavoitetta, joita tukevat yhdeksän sitoumustamme liittyen sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja ekonomisiin toimintoihin koko arvoketjussamme. Jatkamme yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jotta voimme keskittyä niihin alueisiin, joilla voimme saada aikaan suurimman muutoksen ja tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Meillä on kolme suurta tavoitetta

Yli miljardin ihmisen
terveyden ja
hyvinvoinnin

parantaminen

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan.

UN Sustainability Development Plan

Ryhdymme toimiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.


Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hygieniaansa. Näin voidaan vähentää hengenvaarallisten sairauksien, kuten ripulin, esiintymistä.

1,24 miljardia ihmistä tavoitettu vuoden 2018 loppuun mennessä (653 miljoonaa† paikan päällä toteutettujen ohjelmien kautta; 587 miljoonaa käsienpesun tärkeydestä kertovien TV-lähetysten avulla)

 • Ripulin ja hengityselinsairauksien vähentäminen käsienpesun avulla

 • Turvallisen juomaveden saannin mahdollistaminen

 • Terveellisen elinympäristön tarjoaminen

 • Suunterveyden parantaminen

 • Itsetunnon parantaminen

 • Avun tarjoaminen ihovaurioiden parantamiseksi

Lue lisää terveydestä ja hygieniasta

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme niiden maun ja ravitsemuksellisen laadun parantamiseksi. Suurin osa tuotteistamme täyttää kansalliset ravintosuositukset tai ylittää ne. Olemme sitoutuneet pyrkimään vielä parempiin tuloksiin: vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on kaksinkertaistaa niiden valikoimaamme kuuluvien tuotteidemme määrä, jotka täyttävät korkeimmat ravitsemusstandardit, jotka on määritetty maailmanlaajuisesti tunnustetuissa ravinto-ohjeissa. Näiden toimenpiteiden ansiosta sadat miljoonat ihmiset voivat syödä entistä terveellisemmin.

Määrän mukaan laskettuna 48 % valikoimastamme täytti korkeimmat ravitsemusstandardit vuonna 2018.

 • Suolan määrän vähentäminen
Tyydyttynyt rasva:
 • Tyydyttyneen rasvan määrän vähentäminen

 • Välttämättömien rasvahappojen lisääminen

 • Tyydyttyneen rasvan vähentäminen yhä useammissa tuotteissa
 • Transrasvojen poistaminen
 • Sokerin vähentäminen
Kalorien vähentäminen:
 • Lasten jäätelöistä
 • Monista muista jäätelötuotteista
 • Terveellisiä ruokailutottumuksia koskevien tietojen tarjoaminen

Lue lisää ravitsemuksen parantamisesta

Ympäristöön kohdistuvien
vaikutusten
vähentäminen

puolella

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteidemme valmistuksesta ja käytöstä syntyvä ekologinen jalanjälki samalla, kun kasvatamme yritystämme.*

UN Sustainability Development Plan

Ryhdymme toimiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tuotteidemme elinkaari:

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on vähentää tuotteistamme syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä puolella tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Tuotteidemme käytön seurauksena syntyvät kasvihuonekaasupäästöt kuluttajaa kohti ovat lisääntyneet noin 6 % vuodesta 2010 lähtien.*

Tuotantomme:

Vuoteen 2020 mennessä tehtaidemme energiankulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt pyritään leikkaamaan vuoden 2008 tasolle tai sen alle huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantovolyymeista.

52 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä energiankulutuksesta kutakin tuotettua tonnia kohti vuodesta 2008 lähtien

Tavoitteena kääntää tuotanto hiilipositiiviseksi:
 • Energian hankkiminen ainoastaan uusiutuvista energianlähteistä

 • Sähköverkon sähkön hankkiminen uusiutuvista energianlähteistä

 • Hiilen käytön lopettaminen useiden energianlähteiden yhdistelmässä

 • Ylijäämäenergian tarjoaminen yhteisöjen käyttöön

Vaatteiden pesusta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen:
 • Tuotteiden koostumuksen muuttaminen
 • Liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

 • Jäähdyttämisestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Toimistojemme energiankulutuksen vähentäminen
 • Työntekijöiden matkustamisen vähentäminen
Lue lisää kasvihuonekaasuista

Tuotteidemme käyttö:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteitamme käyttävien kuluttajien vedenkulutuksen määrä.+

Tuotteidemme käyttöön liittyvä vedenkulutus kuluttajaa kohti on vähentynyt noin 2 % vuodesta 2010 lähtien.

Tuotantomme:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on laskea globaalin tehdasverkostomme vedenkulutus vuoden 2008 tasolle tai sitä pienemmäksi huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantovolyymeista.

44 % alhaisempi vedenkulutus kutakin tuotettua tonnia kohti vuodesta 2008 lähtien.

Pyykinpesusta aiheutuvan vedenkulutuksen vähentäminen:
 • Pienemmällä vesimäärällä toimivat tuotteet

 • Vedenkulutuksen vähentäminen maataloudessa

Lue lisää vedenkulutuksesta

Tuotteemme:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteidemme hävittämisestä syntyvän jätteen määrä.

Tuotteistamme aiheutuvan jätteen määrä kuluttajaa kohti on vähentynyt noin 31 % vuodesta 2010 lähtien.*

Tuotantomme:

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on laskea tuotteidemme hävittämisestä syntyvän jätteen määrä vuoden 2008 tasolle tai sitä pienemmäksi huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantovolyymeista.

97 % pienempi jätteiden kokonaismäärä kutakin tuotettua tonnia kohti vuodesta 2008 lähtien

Tuotannosta aiheutuvan jätteen määrän pienentäminen:
 • Ei vaarallisia jätteitä maankaatopaikoille
 • Uudelleen käytettävien, kierrätettävien ja biohajoavien muovipakkausten käyttö

 • Pakkaamisen vähentäminen

Pakkausten kierrättäminen:
 • Kierrättämisen ja hyötykäytön lisääminen

 • Kierrätettävän materiaalin lisääminen

 • Yksittäispakkausten käytöstä aiheutuvan jätteen määrän vähentäminen

 • PVC-muovin käytön lopettaminen

Toimistoissa syntyvän jätteen vähentäminen:
 • Kierrättäminen, uusiokäyttö ja hyötykäyttö

 • Paperinkulutuksen vähentäminen

 • Paperin käytön lopettaminen prosesseissa

Lue lisää jätteistä ja pakkauksista

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on hankkia 100 % maataloudesta saatavista raaka-aineistamme kestävistä lähteistä.

Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikista maataloudesta saatavista raaka-aineistamme 56 % hankittiin kestävistä lähteistä.

 • Kestävästi tuotettu palmuöljy

 • Paperi ja kartonki

 • Soijapavut ja soijaöljy

 • Tee

 • Hedelmät

 • Vihannekset

 • Kaakao

 • Sokeri

 • Auringonkukkaöljy

 • Rypsiöljy

 • Maitotuotteet

 • Reilun kaupan Ben & Jerry ‑jäätelöt

 • Häkittömissä olosuhteissa elävien kanojen tuottamat munat

 • Kestävistä lähteistä saatavien materiaalien lisääminen toimistokäytössä

Lue lisää raaka-aineiden hankkimisesta kestävistä lähteistä

Miljoonien
ihmisten
toimeentulon

parantaminen

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on parantaa miljoonien ihmisten toimeentuloa samalla, kun kasvatamme yritystämme.

UN Sustainability Development Plan

Ryhdymme toimiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.


Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on edistää ihmisoikeuksia kaikissa omissa toiminnoissamme ja myös laajemmin toimitusketjussamme.

61 % hankintaan käytetyistä varoista suuntautui toimittajille, jotka täyttivät vastuullista hankintaa koskevan käytäntömme pakolliset vaatimukset.

Pyrimme ottamaan ihmisoikeudet entistä tiiviimmäksi osaksi liiketoimintaamme ja keskityimme erityisesti kahdeksaan olennaiseen seikkaan ihmisoikeusraportissamme.

Yrityksemme TRFR-luku (Total Recordable Frequency Rate), joka kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti, oli entistä parempi: 0,69.

 • YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteuttaminen käytännössä

 • Hankintaan käytettävien varojen kohdistaminen noudattaen sataprosenttisesti vastuullista hankintaa koskevaa käytäntöämme

 • Toimintakehyksen luominen reilun korvauksen maksamista varten

 • Työntekijöiden terveyden, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantaminen

 • Loukkaantumisten ja tapaturmien vähentäminen työpaikalla

Lue lisää reilusta työpaikasta

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteemme on tarjota uusia mahdollisuuksia viidelle miljoonalle naiselle.

Unilever on auttanut kaikkiaan 1,85:tä miljoonaa naista osallistumaan naisten turvallisuutta, taitojen kehittämistä ja mahdollisuuksien lisäämistä edistäviin hankkeisiin.

 • Sukupuolten tasapainoisen edustuksen varmistaminen organisaatiossa, erityisesti sen johdossa

 • Naisten turvallisuuden edistäminen niissä yhteisöissä, joissa toimimme

 • Pääsyn parantaminen koulutukseen ja muuhun taitoja kehittävään toimintaan

 • Mahdollisuuksien tarjoamisen laajentaminen myös jälleenmyynnin arvoketjuumme

Lue lisää naisille tarjottavista mahdollisuuksista

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on aikaansaada positiivisia vaikutuksia 5,5 miljoonan ihmisen elämään.

Unilever on tarjonnut 746 000 pientilalliselle ja 1,73 miljoonalle pienelle jälleenmyyntiyritykselle mahdollisuuden osallistua aloitteisiin, joiden tavoitteena on parantaa käytäntöjä ja tulotasoa maataloudessa.

 • Pientilallisten toimeentulon parantaminen

 • Pienten jälleenmyyntiyritysten omistajien tulotason parantaminen

Lue lisää osallistavasta liiketoiminnasta
Key
 • Saavutettu

  This is the number of targets we have achieved

 • Aikataulussa

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Jäljessä

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Tavoitteesta saavutettu

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Ympäristölliset tavoitteemme on ilmaistu kuluttajakohtaisen käytön (tuotteen yksittäisen käyttökerran tai annoksen) mukaan.

+ Seitsemässä niukat vesivarannot omaavassa maassa, joissa asuu noin puolet koko maapallon väestöstä.

Riippumaton toiminnantarkastaja: PwC

Esimerkkejä saavuttamastamme edistyksestä

1,24 miljardia

Olemme auttaneet 1,24:ää miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hygieniaansa.

Yli puolet

Yli puolet maataloudesta saatavista raaka-aineistamme, kuten palmuöljy, paperi ja tee, hankitaan nykyään kestävistä lähteistä.

Miljoonia

Olemme parantaneet miljoonien ihmisten toimeentuloa erilaisten aloitteidemme, kuten pientiloille ja pienille jälleenmyyjille suunnattujen ohjelmiemme, kautta.

Olemme jo pitkään ymmärtäneet, että kasvu ja kestävyys eivät sulje toisiaan pois. Joka vuosi keräämme lisää näyttöä hyödyistä, joita Sustainable Living Plan ‑ohjelmamme on tuonut niin yrityksellemme, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin.

Lisää kasvua

Shopping trolly
26

kestävien elintapojen noudattamiseen kannustavaa brändiä

Omista tutkimuksistamme käy ilmi, että jo yli puolet kaikista kuluttajista ostaa tai haluaa ostaa kestävästi valmistettuja tuotteita. Juuri tästä syystä olemme kehittäneet omia, kestävien elintapojen noudattamiseen kannustavia brändejämme. Niillä kaikilla on jokin selkeä tavoite, joka liittyy joko yhteiskunnalliseen tai ympäristölliseen huolenaiheeseen, ja ne kaikki ovat osa USLP-ohjelmaamme.

Unileverillä on nykyään yhteensä 26 kestävien elintapojen noudattamiseen kannustavaa brändiä, joihin kuuluvat muun muassa Dove, Lipton, Hellmann’s ja Seventh Generation. Niiden kasvu on jatkuvasti ylittänyt Unileverin keskimääräisen kasvutahdin.

Alhaisemmat kustannukset

diffrent currency
600 milj. €

vähemmän energiankulutukseen liittyviä kumulatiivisia kuluja ekotehokkuuden parantamisen ansiosta vuodesta 2018 lähtien

Pienentämällä jätteiden määrää ja vähentämällä energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta voimme tehostaa toimintaamme ja alentaa kustannuksiamme, ja samalla toimintamme on myös vähemmän altista hintavaihteluille.

Ekotehokkuuden parantamisen ansiosta energiankulutuksen kumulatiivisia kustannuksia on onnistuttu vähentämään yli 600 miljoonaa euroa vuodesta 2008 lähtien.

Vähemmän riskejä

Farmer with spade
56 %

maataloudesta saatavista raaka-aineista hankittu kestävistä lähteistä

Toimimalla kestävästi voimme turvata toimitusketjumme tulevaisuuden ja suojata sitä ilmastonmuutokseen ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviltä riskeiltä.

Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikista maataloudesta saatavista raaka-aineistamme 56 % hankittiin kestävistä lähteistä.

Lisää luottamusta

Shaking hands
50

Halutuin työnantaja noin 50 maassa

Asettamalla kestävyyden liiketoimintamallimme ytimeen voimme varmistaa, että kuluttajat uskovat yhä yritykseemme ja tuotteisiimme, sekä vahvistaa suhteitamme sidosryhmiimme.

Yrityksemme on saanut nopeasti vaihtuvien kuluttajatuotteiden (FMCG) sektorin Graduate Employer of Choice ‑palkinnon noin 50 maassa.


Selkeitä tuloksia on havaittavissa – ja virheistä otetaan opiksi

Free to be myself

Sustainable Living Plan ‑ohjelmamme on tuottanut erinomaisia tuloksia. Tiedämme sen edistävän liiketoimintamme kasvua, sillä näemme, että kuluttajat valitsevat nimenomaan vastuullisia brändejämme, kuten Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s ja Omo.

Olemme myös oppineet paljon siitä, mikä toimii ja mikä ei, ja teemme jatkuvasti muutoksia kehittääksemme toimintaamme oikeaan suuntaan. Yksi suurimmista haasteistamme on se, miten voimme edistää muutosta oman liiketoimintamme ulkopuolella osa-alueilla, joihin emme voi suoraan vaikuttaa.

Kartoitamme jatkuvasti uusia ideoita ja tapoja vaikuttaa laajemmin arvoketjuumme. Ymmärrämme, että yhteistyön tekeminen on ratkaisevaa monien kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa, ja panostammekin yhteistyöhön entistä enemmän tulevina vuosina.

Yrityksessämme toimitaan aina tulevaisuutta silmällä pitäen, jotta voimme mukauttaa ja kehittää toimintatapojamme tarpeen mukaan pysyäksemme aina kehityksen kärjessä.

Hyödynnämme kaikkea oppimaamme saavuttaaksemme haluamamme muutoksen.

Yhdessä kehitämme täysin uuden tavan tehdä bisnestä.

Haluatko sinäkin olla osa menestystarinaamme?

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä