1. Etusivu
  2. Kestävät elintavat

Yhdessä voimme muuttaa tapaa, jolla maailmassa tehdään bisnestä

Jo yli 120 vuoden ajan olemme toimineet pioneereina, innovaattoreina ja muutoksentekijöinä. Kaikki sai alkunsa yhdestä elämän pelastavasta saippuasta, ja nyt työmme tuloksiin lukeutuu jo useita maailmaa mullistavia brändejä. Mutta maailma muuttuu nopeasti, ja joka päivä opimme uutta siitä, miten paljon enemmän voimme – ja miten paljon enemmän meidän pitää – vielä tehdä.

Kahdeksan vuotta sitten aloitimme Unilever Sustainable Living Plan (USLP) ohjelman voidaksemme luoda yrityksen, josta maailma voi olla ylpeä.

Meillä onkin monta aihetta juhlaan.

Esimerkkejä saavuttamistamme tuloksista

  • Olemme auttaneet yli 600 miljoonaa ihmistä parantamaan terveyttään ja hygieniaansa.
  • Olemme vähentäneet huomattavasti vedenkulutustamme sekä tuotteidemme valmistuksesta syntyvien kasvihuonekaasujen ja jätteiden määrää.
  • Yli puolet maataloudesta saatavista raaka-aineistamme, kuten palmuöljy, paperi ja tee, hankitaan nykyään kestävän kehityksen mukaisista lähteistä.
  • Olemme parantaneet miljoonien ihmisten toimeentuloa erilaisten aloitteidemme kuten pientiloille ja pienimuotoista liiketoimintaa harjoittaville jälleenmyyjille suunnattujen ohjelmiemme kautta.

Tavoitteidemme taustalla on halu tehdä kestävän kehityksen mukaisesta elämästä arkipäivää. Tämä ajatus on inspiroinut meitä edistämään innovointia, kehittämään uusia tapoja tehdä bisnestä ja luomaan merkityksellisiä brändejä. Esimerkkejä merkittävimmästä viimeaikaisesta toiminnastamme:

Esimerkkimme osoittavat, että vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa liiketoimintaa.

Lisää kasvua

Woman in the forest

Omista tutkimuksistamme käy ilmi, että jo yli puolet kaikista kuluttajista ostaa tai haluaa ostaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan valmistettuja tuotteita. Juuri tästä syystä olemme kehittäneet omia, kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavia brändejämme. Niillä kaikilla on jokin selkeä tavoite, joka liittyy joko yhteiskunnalliseen tai ympäristöön liittyvään huolenaiheeseen, ja ne kaikki ovat osa USLP-ohjelmaamme.

Unileverillä on nykyään yhteensä 26 kestävän kehityksen mukaiseen elämän noudattamiseen kannustavaa brändiä, joihin kuuluvat muun muassa Dove, Lipton, Hellmann’s ja Seventh Generation. Näistä brändeistä 22 kuuluu 40 tärkeimmän brändimme joukkoon. Ne edustavat kahta kolmannesta globaalista myynnistämme, ja viimeisen neljän vuoden aikana niiden kasvu on jatkuvasti ylittänyt Unileverin keskimääräisen kasvutahdin.

Alhaisemmat kustannukset

Man and waste recycling

Pienentämällä jätteiden määrää ja vähentämällä energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta voimme tehostaa toimintaamme ja alentaa kustannuksiamme, ja samalla toimintamme on myös vähemmän altista hintavaihteluille.

Vuodesta 2008 lähtien käyttöön otettujen ekologisten menettelytapojen ansiosta tehtaissamme on onnistuttu välttämään kuluja kumulatiivisesti laskettuna jo yli 830 miljoonaa euroa.

Pienemmät riskit

Woman cultivating chilli peppers

Toimimalla vastuullisesti voimme turvata toimitusketjumme tulevaisuuden ja suojata sitä ilmastonmuutokseen ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviltä riskeiltä.

Vuoden 2017 loppuun mennessä kaikista maatalousperäisistä raaka-aineistamme 56 % hankittiin kestävistä lähteistä.

Lisää luottamusta

Marathon initiative

Asettamalla vastuullisuuden liiketoimintamallimme ytimeen voimme varmistaa, että kuluttajat uskovat yhä yritykseemme ja tuotteisiimme, sekä vahvistaa suhteitamme sidosryhmiimme.

Jopa 90 % työntekijöistämme sanoo olevansa ylpeä työstään Unileverillä, ja viime vuonna yrityksemme nimettiin halutuimmaksi työnantajaksi 44 markkinassa niistä yhteensä 52 markkinasta, joilla rekrytoimme työntekijöitä. Tämä luku on 25 % suurempi kuin edellisvuonna.

Yrityksessämme toimitaan aina tulevaisuutta silmällä pitäen, jotta voimme mukauttaa ja kehittää toimintatapojamme tarpeen mukaan pysyäksemme aina kehityksen kärjessä.

Hyödynnämme kaikkea oppimamme saavuttaaksemme haluamamme muutoksen.

Nyt meidän on aika asettaa taas entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja siirtää katseemme jo vuoden 2020 jälkeiseen aikaan – tulevaisuuden Unileveriin.

Meillä ei ole vastausta kaikkeen. Ja tiedämme, että voimme saavuttaa haluamamme ainoastaan luottamuksen ja kumppanuuden kautta.

Siksi olemmekin pyytäneet seuraavan etappimme muovaamiseen apua yhteisöltämme,

johon kuuluu kaikkiaan yli 40 000 henkilöä niin yrityksen sisältä kuin sen ulkopuolelta:

sijoittajia ja jäätelönmaistajia, teknologiajohtajia ja teenvalmistajia, luovien alojen työntekijöitä, akateemikkoja, saippuanvalmistajia ja strategeja.

Heille jokaiselle on annettu mahdollisuus esittää oma kantansa.

Näistä arvokkaista ideoista ja näkemyksistä on apua yrityksemme tulevaisuuden muovaamisessa ja kehittämisessä.

Ne saavat meidät ponnistelemaan yhä enemmän, jotta voimme tehdä entistä enemmän hyvää ja saada aikaan entistä positiivisempia vaikutuksia. Teemme lujasti töitä voidaksemme auttaa yhteisöjämme menestymään ja planeettaamme kukoistamaan.

Yhdessä kehitämme täysin uuden tavan tehdä bisnestä.

Haluatko sinäkin olla osa menestystarinaamme?

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä