Toggle Hae

  1. Home
  2. Kestävät elintavat

Kestävän kehityksen mukaista kasvua: valoisampi tulevaisuus

Me Unileverillä uskomme, että yritysten ei tulisi kasvaa ihmisten ja planeettamme kustannuksella. Siksi olemmekin muuttaneet yrityksemme toimintatapoja, ja haluamme saada myös yleisemmällä tasolla aikaan muutoksen siinä, miten liiketoimintaa harjoitetaan.

Liiketoimintamallimme perustuu kasvun hakemiseen johdonmukaisella, kannattavalla, kilpailukykyisellä – ja myös vastuullisella tavalla.

Tässä onnistuaksemme kehitimme Unilever Sustainable Living Plan (USLP) -ohjelman, ja jo seitsemän vuoden ajan se on ollut kaiken toimintamme ydin.

USLP luo kasvua vastuullisten brändien kautta, ja samalla se pienentää yritystemme kustannuksia, vähentää riskejä ja auttaa lisäämään luottamusta yritystämme kohtaan, mikä tuo pitkällä aikavälillä arvoa monille sidosryhmillemme.

Olemme jo saavuttaneet tai hyvää vauhtia saavuttamassa yli 80 % kaikista asettamistamme aikaan sidotuista tavoitteista, jotka liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja miljoonien ihmisten toimeentulon parantamiseen.

Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt

Unileverin Sustainable Living Plan -ohjelmassa on asetettu kolme merkittävää tavoitetta:

  1. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan.
  2. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on puolittaa tuotteidemme valmistuksesta ja käytöstä syntyvä ekologinen jalanjälki samalla, kun kasvatamme yritystämme.
  3. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on parantaa miljoonien ihmisten toimeentuloa samalla, kun kasvatamme yritystämme.

Näiden tavoitteiden kautta pyrimme tuottamaan arvoa niin omalle yrityksellemme kuin laajemmin koko yhteiskunnallekin.

Lisää kasvua

Deodorant factory worker

Tutkimukset osoittavat, että kuluttajat suosivat brändejä, joilla he uskovat olevan positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Juuri tästä syystä kehitämme omia, kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavia brändejämme, joihin kuuluvat muun muassa Dove, Lipton ja Hellmann’s.

Unileverillä on nykyään yhteensä kahdeksantoista kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavaa brändiä, joihin kuuluvat muun muassa Dove, Lipton ja Hellmann’s. Niillä kaikilla on jokin selkeä tavoite, joka liittyy joko yhteiskunnalliseen tai ympäristölliseen haasteeseen, ja ne kaikki ovat osa USLP-ohjelmaamme. Vuonna 2016 nämä brändit tuottivat 60 % yrityksemme kasvusta, ja ne kasvavat 50 % nopeammin kuin muu liiketoimintamme.

Alhaisemmat kustannukset

Chinese factory worker

Pienentämällä jätteiden määrää ja vähentämällä energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta voimme tehostaa toimintaamme ja alentaa kustannuksiamme, ja samalla toimintamme on myös vähemmän altista hintavaihteluille.

Vuodesta 2008 lähtien käyttöön otettujen ekologisten menettelytapojen ansiosta tehtaissamme on onnistuttu välttämään kumulatiivisesti laskettuna jo yli 700 miljoonaa euroa kuluja.

Pienemmät riskit

Toimimalla kestävästi voimme turvata toimitusketjumme tulevaisuuden ja suojata sitä ilmastonmuutokseen ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviltä riskeiltä.

Vuonna 2016 kaikista maataloudesta saatavista raaka-aineistamme 51 % hankittiin kestävän kehityksen mukaisista lähteistä.

Lisää luottamusta

Asettamalla kestävyyden liiketoimintamallimme ytimeen voimme varmistaa, että kuluttajat uskovat yhä yritykseemme ja tuotteisiimme, sekä vahvistaa suhteitamme sidosryhmiimme.

USLP-ohjelma inspiroi niin nykyisiä kuin tuleviakin työntekijöitämme. Yrityksemme on jälleen kerran saanut Graduate Employer of Choice palkinnon, joka jaetaan valmistumisen kynnyksellä olevilla opiskelijoilla teetetyn kyselyn perusteella opiskelijoiden suosimalle yritykselle. Unilever on palkittu nopeasti kehittyvällä kuluttajatuotteiden alalla 34 maassa.

Kestävä kehitys – elämämme paras taloudellinen mahdollisuus

Viimeisimpien arvioiden mukaan lähes miljardi ihmistä elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä. Yksi yhdeksästä on aliravittu, ja toisaalta yksi kymmenestä ylipainoinen. Monilla alueilla on käynnissä poliittisia ja yhteiskunnallisia levottomuuksia, ja olemme ylittämässä monia planeettamme ekologisen kantokyvyn rajoja.

Nämä ovat valtavia haasteita.

Samalla kun niihin tartutaan, ihmisille ja yrityksille tarjoutuu kuitenkin myös merkittäviä kasvu- ja menestymismahdollisuuksia.

Syyskuussa 2015 hyväksyttiin maailmanlaajuisesti yhteensä seitsemäntoista YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden tarkoituksena on taistella ilmastonmuutosta, epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta vastaan sekä pyrkiä poistamaan lopullisesti köyhyys koko maailmasta. Yrityksillä oli merkittävä rooli näiden tavoitteiden muotoilemisessa, ja ne ovat myös ratkaisevassa asemassa niiden toteuttamisessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yrityksille ennenkuulumattomia taloudellisia mahdollisuuksia. Business & Sustainable Development Commissionin arvioiden mukaan ponnistelu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voisi avata arvokkaita markkinamahdollisuuksia ja tuoda jopa 12 biljoonan dollarin arvosta talouskasvua ja luoda 380 miljoonaa työpaikkaa.

Kestävän kehityksen mukainen kasvu vaatii yhteisiä ponnistuksia

Unileverin Sustainable Living Plan ohjelman lisäksi hyödynnämme mittakaavaetujamme, vaikutusvaltaamme ja resurssejamme saadaksemme aikaan muutosta asioissa, joilla todella on merkitystä. Tiedämme, että se onnistuu vain tekemällä yhteistyötä muiden yritysten, yhteiskunnan eri toimijoiden ja hallitusten kanssa. Yhteistoiminta on tehokkain keino positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Metsien tuhoutumisen pysäyttäminen

Worker surveys jungle site

Yhdessä muiden alamme toimijoiden kanssa olemme sitoutuneet siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien käyttämiemme raaka-aineiden (palmuöljyn, soijan, paperin, pahvin ja lihan) nettovaikutukset metsien tuhoutumiseen ovat olemattomat.

Indonesiassa 40 % kaikesta tuotetusta palmuöljystä tulee pientiloilta. Keskisen Kalimantanin maakuntahallituksen, sekä Kotawaringin Baratin ja Yayasan Penelitian Inovasi Bumin (INOBU) piirihallitusten kanssa solmimiemme kumppanuussuhteiden ansiosta olemme aloittaneet yhteistyön 600 itsenäisen maanviljelijän kanssa, jotka viljelevät 1400 hehtaaria maata ja saavat työlleen vastineeksi sertifioinnin. Luomme yksitellen kullekin kylälle erityisen menettelyn palmuöljyn tuottamiseksi kestävällä tavalla samalla, kun parannamme ihmisten toimeentuloa ja suojelemme metsiä.

Kestävän kehityksen mukaisen maatalouden yleistyminen

Farmer checking tomato crop

Yhtenä suurimpana viljelytuotteiden, kuten teen, palmuöljyn ja vihannesten, ostajana teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa voidaksemme auttaa poistamaan nälänhädän, parantamaan ruoan turvallisuutta ja edistämään terveellistä ravitsemusta.

Koska pienviljelijät usein myyvät ravitsevimmat ruokansa muille, perustimme yhdessä Global Alliance for Improved Nutritionin (GAIN) ja Sustainable Trade Initiativen (IDH) kanssa Seeds of Prosperity ravinto-ohjelman. Hyödykkeiden toimitusketjun eri vaiheisiin pureutuva ohjelma kampanjoi ravitsevien ruokien ja monipuolisen ruokavalion puolesta sekä kannustaa pesemään käsiä saippualla. Perheille tarjotaan myös välineitä oman keittiöpuutarhansa kasvattamiseen Ohjelman pilottivaihe oli menestys, ja sen kautta tavoitettiin 2 600 viljelijää Intian Tamil Nadussa. Hanke saa jatkoa, ja seuraavassa vaiheessa sen avulla pyritään tavoittamaan vielä 300 000 ihmistä lisää.

Puhdasta vettä ja terveellisempi elinympäristö

Indian children washing their hands

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on saavuttaa tilanne, jossa kaikilla ihmisillä on saatavilla puhdasta ja turvallista juomavettä sekä mahdollisuus huolehtia hygieniasta ja elinympäristönsä puhtaudesta. Näihin ongelmiin pureutuminen yhdessä voi vähentää merkittävästi terveyttä heikentävien ja hengenvaarallisten sairauksien esiintyvyyttä.

Kolmanneksella maailman väestöstä ei ole mahdollisuutta käyttää puhdasta ja turvallista wc:tä. Domestos ja sen kumppanit pyrkivät parantamaan tilannetta Domestos Toilet Academies (DTAs) -koulutuslaitostensa avulla. Niissä paikallisia yrityksiä koulutetaan tarjoamaan, asentamaan ja huoltamaan hygieenisiä wc-tiloja sekä kertomaan paikallisyhteisöille puhtaan elinympäristön merkityksestä. Vuodesta 2014 lähtien kumppaneidemme avulla on koulutettu yli 500 yrittäjää ja tilattu yli 116 000 vessaa, joiden on arvioitu palvelevan 619 000 ihmistä Intiassa ja Vietnamissa.

Mahdollisuuksia naisille

Shakthi woman talking

Naisten rooli kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa on merkittävä niin muutoksen toteuttajina kuin siitä hyötyjinäkin. Naisten taloudellisen ja sosiaalisen potentiaalin hyödyntäminen täysimääräisesti voisi kasvattaa bruttokansantuotetta globaalisti vuositasolla jopa 28 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Yhdessä kumppaninamme toimivan TechnoServen kanssa olemme perustaneet kymmenen Sunlight Water Centre -keskusta, jotka tarjoavat edullisesti puhdasta vettä eri yhteisöille Nigeriassa. Keskukset toimivat samalla kyläkauppoina, jotka antavat niitä johtaville naisille palkkatuloja ja opettavat myös arvokkaita liike-elämän taitoja. Tavoitteena on luoda 1 000 keskusta, mikä tarkoittaa, että Unileverillä olisi mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa vähitellen jopa 20 miljoonan euron arvosta.


Valoisampi tulevaisuus

Emme aliarvioi haasteiden määrää ja laajuutta, mutta olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen. Kasvustamme kertovien lukujen avulla olemme onnistuneet vakuuttamaan ihmiset siitä, että emme ole ainoastaan oikealla tiellä, vaan saavutamme kasvua nimenomaan toimimalla johdonmukaisesti, kannattavasti, kilpailukykyisesti ja vastuullisesti. Matka kohti uutta, valoisampaa tulevaisuutta on jo alkanut.

Takaisin ylös