Ilmastotoimet

Uskomme parempaan tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, jossa maapallon terveys on yhtä tärkeää kuin maailmantalouden vakaus.

Olemme siirtymässä uusiutuvan energian käyttöön kaikessa toiminnassamme, etsimme uusia vähähiilisiä ainesosia ja kehitämme jatkuvasti tuotteitamme voidaksemme tarjota yhä enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja (kuten vegaaniruokia) ja puhdistusaineita, jotka eivät sisällä fossiilisia polttoaineita.

Vuoteen 2039 mennessä pyrimme saamaan tuotteistamme täysin nettohiilidioksipäästöttömiä myyntipisteeseen asti. Se on 11 vuotta ennen kansainvälisessä Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyä vuoden 2050 määräaikaa.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Suojele ja uudista luontoa

Meillä on rohkeita tavoitteita toimitusketjumme muuttamiseksi, muun muassa metsänhakkuun lopettaminen vuoteen 2023 mennessä. Mutta emme voi tehdä tätä yksin, olemme riippuvaisia yhteistyöstä kumppaneidemme, toimittajiemme ja pienviljelijöiden kanssa ympäri maailmaa tarvittavan systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tuotemerkkimme ovat sijoittaneet miljardi euroa rahastoon ilmasto- ja luontotavoitteidemme saavuttamiseksi. Lisäksi lisäämme läpinäkyvyyttä, hyödynnämme tekniikkaa ja otamme käyttöön uudet uusiutuvan maatalouden periaatteet viljelijöiden tulojen lisäämiseksi, oikeudenmukaisen ja kestävän elinkeinon turvaamiseksi sekä ilmaston ja ekologisen hätätilanteen torjumiseksi.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Jätteetön maailma

Kiertotalouteen siirtyminen on jätteetöntä maailmaa koskevan strategiamme ydin.

Olemme asettaneet kunnianhimoisia ja toisiinsa liittyviä tavoitteita jätejalanjäljen pienentämiseksi. Tähän sisältyvät tavoitteet muoveista ja pakkauksista, ruokajätteistä ja muista jätteistä tehtailtamme ja toiminta-alueiltamme.

Emme pysty toteuttamaan strategiaamme ellemme torju jätteitä samalla kun etsimme innovatiivisia tapoja vähentää, käyttää uudelleen ja toistuvasti kierrättää materiaaleja kiertojärjestelmässä.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Positiivinen ravinto

Maailman elintarvikejärjestelmä on rikki. Me autamme korjaamaan sen.

Yhtenä maailman johtavista kulutustavarayrityksistä, jolla on laaja elintarvike- ja virvokeportfolio, voimme auttaa luomaan kaikille oikeudenmukaisen globaalin elintarvikejärjestelmän. Ja mitä suuremmaksi kasvamme, sitä nopeammin voimme saada aikaan muutoksia.

Future Foods on uusi rohkea sitoumuksemme auttaa ihmisiä siirtymään terveellisempään ruokavalioon ja vähentää elintarvikeketjun ympäristövaikutuksia.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Terveys ja hyvinvointi

Mielestämme hyvän terveyden pitäisi olla oikeus, ei etuoikeus. Kollektiivisesti yhteiskunnalla on tieto näiden ongelmien korjaamiseksi: kenenkään ei pitäisi jäädä jälkeen.

Olemme päättäneet käyttää tuotemerkkiemme ja ohjelmiemme skaalaa ja kattavuutta ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseen.

Ei vain parempien, innovatiivisempien tuotteiden kautta, vaan myös poistamalla esteitä, jotka niin usein pidättelevät ihmisiä.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Oikeudenmukaisuus, monimuotoisuus ja osallisuus

Haluamme nähdä maailman, jossa kukaan ei jää jälkeen. Emme ole vielä niin pitkällä. Sosiaalista oikeutta ja oikeudenmukaisuutta ei ole saavutettu missään päin maailmaa.

Olemme asettaneet tavoitteen tulla monimuotoisuuden ja osallisuuden suunnannäyttäjäksi käyttämällä liiketoimintaamme ja vaikutusvaltaamme esteiden murtamiseen ja mahdollisuuksien luomiseen työpaikoillamme, toimitus- ja jakeluketjuissamme sekä yhteiskunnassa yleensä.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Elintason kohottaminen

Uskomme, että liiketoiminnan avulla voidaan torjua sosiaalista eriarvoisuutta, ja olemme päättäneet nostaa elintasoa koko arvoketjussamme.

Tämä tarkoittaa sitä, että omille työntekijöillemme maksetaan toimeentuloon riittävä palkka ja katsotaan liiketoimintamme ulkopuolelle työntekijöitä ja pienyrittäjiä, jotka välittävät tuotteitamme ja palveluitamme, ja varmistetaan, että heillä on kunnon elintaso ja oikea tuki kasvulle.

Olemme asettaneet selkeät tavoitteet, jotka auttavat meitä edistämään maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Työn tulevaisuus

Työn tulevaisuus ei ole vain dataa, robotteja ja algoritmeja - oikeasti on kyse ihmisistä. Voimme nähdä mielessämme työn tulevaisuuden selvästi vain kuvittelemalla maailman, jossa ihmiset kukoistavat.

Mielestämme mielekäs työ on kaikkien oikeus - ja otamme isoja askeleita varustaaksemme sekä omat että muut ihmiset työn tulevaisuuteen.

Kun työympäristö muuttuu, annamme jokaiselle mahdollisuuden sopeutua ja kasvaa - ja viime kädessä menestyä - tarkoittipa tämä uutta uraa tai erilaista työskentelytapaa tai uudelleenkoulutusta.

Tekemällä tämän kaiken autamme kaikkia pysymään muutosten mukana ja työskentelemään määrätietoisesti.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisen liiketoiminnan perusperiaatteemme tukevat kaikkea mitä teemme.

Meillä on vahvat arvot ja selkeät käytännöt ja standardit, jotta voimme varmistaa, että työntekijämme eivät vain tee asioita oikein, vaan myös toimivat oikein

Odotamme kaikkien Unileverin edustajien olevan korkeiden eettisten standardiemme lähettiläitä. Haluamme luoda ympäristön, jossa työntekijät paitsi elävät omassa työssään arvojemme mukaan - rehellisyys, kunnioitus, vastuullisuus ja tienraivaus - mutta ovat valppaita tunnistamaan mahdolliset huolenaiheet ja puhumaan arkailematta tällaisissa tilanteissa.

Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti koko arvoketjuumme yhteistyössä toimittajien, jakelijoiden ja kaikkien kolmansien osapuolten kanssa nostaaksemme rimaa esimerkiksi ihmisoikeuksien osalta sekä lahjonnan ja korruption torjunnassa.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja muuttumattomia. Kuitenkin maailma muuttuu nopeasti - ja osa näistä muutoksista vaarantaa ihmisoikeuksia.

Kaikki, mitä teemme omassa toiminnassamme ja kaikissa liikesuhteissamme, perustuu syvään ja pysyvään sitoutumiseen kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edistämiseen.

Meidän on myös puututtava ihmisoikeuskysymysten perimmäisiin syihin. Se tarkoittaa niiden eriarvoisuuksien korjaamista, jotka vaarantavat ihmisten oikeudet.

Lue lisää globaalilta verkkosivustoltamme.
Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä