Siirry kohtaan sisältö

Tiukennamme ravitsemustavoitteitamme kansanterveyden parantamiseksi

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 2 minuuttia

Tavoitteemme on, että 85 % elintarvike- ja jäätelöannoksistamme täyttää vuoteen 2028 mennessä Unileverin tieteeseen perustuvien ravitsemuskriteerien vaatimukset (Science-based Nutrition Criteria, USNC). Korkeimmat ravitsemusstandardimme (Highest Nutritional Standards, HNS) päivitetään uuden USNC:n pohjalta. Osoitamme kriteeriemme vaikutuksen kansanterveyteen hyödyntämällä tietoa viiden tärkeän markkina-alueen ravintoaineiden saannista.

Korkeimmat ravitsemustavoitteet

Nostamme elintarvikevalikoimamme ravitsemustavoitteita 10 %:lla edistääksemme vaikutustamme kansanterveyteen nopeammin.

Uudeksi tavoitteeksi on asetettu, että 85 % annoksistamme täyttää Unileverin tieteeseen perustuvien ravitsemuskriteerien vaatimukset (USNC) vuoteen 2028 mennessä.

"Kriteerit ovat kehittynyt versio korkeimmista ravitsemusstandardeistamme (HNS)", kertoo Julie Willems, Global Head of Diet & Health Standards for Nutrition and Ice Cream. "USNC koostuu tuotekohtaisista kriteereistä, joissa tarkastellaan tuotteen roolia ruokavaliossa ja määritellään kalorien, sokerin, suolan ja tyydyttyneiden rasvojen kynnysarvot.

"Näitä kriteereitä hyödyntäen uskomme voivamme parhaiten edistää uudistuksia ja innovaatioita koko jäätelö- ja elintarvikevalikoimassamme. Olemme myös ottaneet käyttöön sokeristandardit kaikissa tuoteryhmissämme, myös suolaisissa tuotteissa, ja täydentäneet jo laatimiamme jäätelö- ja juomatuotteidemme standardeja", hän lisää.

Tieteeseen perustuvat tavoitteet perustuvat ravintoaineiden saantitietoihin

Unileverin tieteeseen perustuvien ravitsemuskriteerien vaatimusten perustana on käytetty ravintoaineiden saantitutkimuksista saatua tietoa. Tulokset heijastelevat yli 110 000 ihmisen todellisia ruokailutottumuksia viidellä markkina-alueella – Iso-Britanniassa, Ranskassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Tieteellisessä Nutrients-julkaisussa julkaistut havainnot vahvistavat, että kriteeriemme mukaisesti toimimalla kalorien, tyydyttyneiden rasvojen, sokerin ja suolan saanti vähenisi kaikilla markkina-alueillamme. Unilever arvioi useita ulkoisesti hyväksyttyjä ravintosisältömalleja ja totesi, että Unileverin tiedepohjaisilla ravitsemuskriteereillä voi olla kaikkein myönteisin vaikutus kansanterveyteen.

Tulevaisuuden ruokasitoumuksemme etenevät

Annoksia koskeva 85 %:n tavoitteemme ja paranettu USNC nopeuttavat tulevaisuuden ruokasitoumustemme toteutumista. Niihin kuuluvat kasvipohjaisten tuotteiden myynnin kasvu, suolan, sokerin ja kalorien vähentäminen sekä terveellisempien "ravitsemuksellisesti positiivisten tuotteiden" myynnin lisääminen.

Jatkossa kannustamme alaa ja sidosryhmiä työskentelemään yhdessä, jotta voimme luoda koko alaa koskevan ravintosisältömallin. Jokainen elintarviketeollisuuden yritys voisi käyttää sitä raportointinsa pohjana ja se kannustaisi ravintosisältöjen uudistamiseen kansanterveyden parantamiseksi.

Takaisin alkuun