Siirry kohtaan sisältö

Unilever sanoutuu irti "normaalista" uudella positiivisella kauneusvisiolla

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 4 minuuttia

swe-positive-beauty-990x557

Lontoo, 9.3.2021 - Unilever ilmoitti tänään poistavansa sanan "normaali" kaikista kauneus- ja hygieniatuotemerkeistämme osana uutta positiivista kauneuden visiotaan ja strategiansa lanseerausta.

Positive Beauty asettaa useita uudenlaisia ehtoja ja toimenpiteitä kauneus- ja hygieniatuotemerkeillemme, mukaan lukien Dove, Lifebuoy, Axe ja Sunsilk. Ne edustavat kauneuden uutta aikakautta, joka on oikeudenmukainen, osallistava ja ympäristölle ystävällinen.

Unileverin huippuinnovaatioita ja -teknologiaa hyödyntävä Positive Beauty auttaa myös edistämään muutosta tuotteidemme suunnittelussa ja koostumuksessa, jotta ne tekevät enemmän hyvää sekä ihmisille että maapallolle, tarjoavat ensiluokkaisen tuotekokemuksen ja hyödyntävät kuluttajatrendejä.

Päätös poistaa "normaali" on yksi monista vaiheista, joilla pyrimme kyseenalaistamaan kapeakatseiset kauneusihanteet, lopettamaan syrjinnän ja edistämään osallistavampaa visiota kauneudesta. Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan, jossa selvitettiin ihmisten kokemuksia kauneusteollisuudesta, hiusten tai ihon kuvaileminen "normaaliksi" saa useimmat ihmiset tuntemaan, etteivät he kuulu joukkoon.

Unileverin tilaama 10 000 henkilöä käsittävä tutkimus toteutettiin yhdeksässä maassa1 . Siinä havaittiin seuraavat asiat.

  • Yli puolet ihmisistä (56 %) on sitä mieltä, että kauneus- ja hygieniateollisuus voi saada ihmiset tuntemaan itsensä ulkopuolisiksi.
  • Ihmiset haluaisivat, että kauneus- ja hygieniateollisuus keskittyisi ennemmin ihmisen hyvinvoinnin kuin vain ulkonäön parantamiseen (74 %).
  • Yli puolet ihmisistä (52 %) sanoo kiinnittävänsä nyt enemmän huomiota yrityksen yhteiskunnallisiin näkemyksiin ennen tuotteiden ostamista.
  • Seitsemän ihmistä kymmenestä on samaa mieltä siitä, että sanan "normaali" käytöllä on negatiivinen vaikutus tuotepakkauksissa ja mainonnassa. 18–35-vuotiaille luku nousee kahdeksaksi kymmenestä.

Beauty & Personal Care -yksikön pääjohtaja Sunny Jain sanoi: “Kauneus- ja hygieniabrändejämme käyttää joka päivä miljardi ihmistä, ja vielä useampi näkee mainontaamme. Brändimme pystyvät todella vaikuttamaan ihmisten elämään. Osana tätä olemme sitoutuneet poistamaan haitallisia normeja ja stereotyyppejä sekä muovaamaan kauneuden määritelmää laajemmaksi ja kattavammaksi.

“Tiedämme, että "normaalin" poistaminen tuotteistamme ja pakkauksistamme ei korjaa ongelmaa yksin, mutta se on tärkeä askel eteenpäin. Se on yksi monista toimista, joihin pyrimme osana myönteistä kauneusvisiotamme. Sen tavoitteena ei ole ainoastaan vähentää vahinkoa, vaan tehdä hyvää sekä ihmisille että maapallolle.

“Uskomme, että Positive Beauty tekee meistä vahvemman ja menestyksekkäämmän yrityksen, sillä kuluttajat palkitsevat aiempaa enemmän brändejä, jotka tarttuvat välittämiinsä sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin. ”

Sen lisäksi, että Unilever poistaa sanan "normaali", se ei muuta digitaalisesti henkilön vartalon muotoa, kokoa, mittasuhteita tai ihonväriä brändimainonnassaan eikä lisää sellaisten mainosten määrää, jotka esittävät ihmisiä aliedustetuista ryhmistä.

Positiivisen muutoksen edistäminen ihmisten ja maapallon hyväksi

Positive Beauty -ajattelun keskeinen tavoite on tehdä ihmisille ja maapallolle enemmän hyvää, ei vain vähentää vahinkoa. Päätöksemme poistaa "normaali" pakkauksistamme ja mainonnastamme on yksi kolmesta sitoumuksestamme luoda todellinen ja mitattava vaikutus:

1. Toimimalla brändiemme kautta terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi ja edistämällä oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta saavutamme miljardi ihmistä vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Keskitymme seuraaviin asioihin:

  • Autamme lopettamaan syrjinnän kauneudenhoidossa ja edistämään osallistamista haastamalla kapeat kauneusihanteet ja rakentamalla kattavamman tuotevalikoiman.
  • Edistämme sukupuoli-identiteettiin liittyvää oikeudenmukaisuutta mm. edistämällä brändiohjelmia, haastamalla nykyistä status quo ja #unstereotyping -mainontaa.
  • Parannamme terveyttä ja hyvinvointia olemassa olevilla käsienpesuun ja suuhygieniaan liittyvillä koulutushankkeilla sekä keskittymällä uusiin alueisiin, kuten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

2. Autamme suojelemaan ja uudistamaan 1,5 miljoonaa hehtaaria maata, metsiä ja meriä vuoteen 2030 mennessä, mikä on enemmän maa-alaa kuin, mitä tarvitaan uusiutuvien raaka-aineiden kasvattamiseen Unileverin kauneus- ja hygieniatuotteita varten.

3. Tuemme maailmanlaajuista kosmetiikan eläinkokeiden kieltoa vuoteen 2023 mennessä. Teemme yhteistyötä lainsäätäjien, eläinsuojelujärjestöjen ja samanhenkisten yritysten kanssa. Kaksikymmentäkolme Unileverin kauneudenhoito- ja hygieniabrändiä on nyt PETA-hyväksytty, ja yhä useammat pyrkivät kohti sertifiointia.

Näiden sitoumusten toteuttamisen ytimessä ovat Unileverin kauneudenhoito- ja hygieniatuotemerkit, joista monilla on kokemusta vaikuttavien kampanjoiden toimittamisesta ja tarkoituksenmukaisesta kasvusta. Yhä useammat kauneus- ja hygieniatuotemerkeistämme liittyvät Doven, Lifebuoyn, Vaselinen ja Sunsilkin kaltaisten brändien joukkoon ja ryhtyvät toimiin sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden parissa. Lisäksi ne kannustavat normien, käytäntöjen ja lakien kehitykseen.

Sarah Degnan Kambou, International Center for Research on Women -keskuksen johtaja sanoo: “Näemme ja kuulemme joka päivä viestejä siitä, miten "mahtua" ja "päästä mukaan" hyvin kapeaan "normaalin" määritelmään. Samanarvoisuuden nimissä meidän on kaadettava nämä rajoittavat normit ja luotava monimuotoisuutta ylistäviä yhteisöjä ja ideoita - sekä jokaisen ihmisen ainutlaatuisia ominaisuuksia ja ajatuksia. Kauneus ei ole poikkeus. Odotamme innolla, että pääsemme näkemään Unileverin edistävän näitä sitoumuksia ja noudattavan korkeita itselleen asettamiaan standardeja.

Kuluttajat odottavat yhä useammin, että brändit ottavat kantaa heille tärkeisiin asioihin. Merkityksellisempinä pidetyt Unileverin tuotemerkit kasvoivat yli kaksi kertaa nopeammin kuin muu tuotevalikoima vuonna 2020. Yrityksen tutkimus tukee tätä trendiä edelleen, sillä valtaosa ihmisistä (69 %) sanoo suosittelevansa kauneusbrändiä ystävilleen ja perheelleen, jos se palvelee monenlaisia iho- ja hiustyyppejä. Puolet vastaajista myös maksaisi näistä tuotteista enemmän.

Positive Beauty nopeuttaa myös tieteen ja teknologian ohjelmiamme ja innovaatiokumppanuuksiamme. Lisäksi se edistää jatkuvaa muutosta siihen, miten tuotteemme suunnitellaan ja kehitetään niin, että niistä tulee yhä myönteisempiä ihmisten ja maapallon kannalta. Tähän sisältyy räätälöityjen tuotteiden kehittäminen eri puolilla maailmaa toimivien ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Tuotteilla on todellisia ja merkityksellisiä kuluttajaetuja, joiden tukena on huippuluokan tutkimus. Innovaatiot edistävät myös luonnollisten, biohajoavien ja uudistuvien ainesosien käyttöä – samoin kuin jatkuvat pakkausinnovaatiot, joissa muovia käytetään vähemmän, paremmin tai ei lainkaan.

Takaisin alkuun