Siirry kohtaan sisältö

Unilever-puhdistustuotteet fossiilivapaita vuonna 2030

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 4 minuuttia

Unilever korvaa 100 % fossiilisista polttoaineista peräisin olevasta hiilestä uusiutuvalla tai kierrätetyllä hiilellä puhdistus- ja pyykinpesutuotteissaan. Tavoitteena on tehdä maailmanlaajuisista siivous- ja pyykinpesubrändeistä, kuten Omo (Persil), Sunlight, Cif ja Domestos, entistä kestävämpiä.

Illustration of man pulling clean sheets from washing machine

Uusi tavoite on keskeinen osa Unileverin uraauurtavaa Clean Future -innovaatio-ohjelmaa. Ohjelman on suunnitellut Home Care -divisioona, ja sen on tarkoitus muuttaa perusteellisesti sitä, miten maailman tunnetuimpiin kuuluvia siivous- ja pyykinpesutuotteitamme luodaan, valmistetaan ja pakataan. Clean Future -ohjelman ainutlaatuisena piirteenä on soveltaa kiertotalouden periaatteita sekä pakkauksiin että koostumuksiin maailmanlaajuisten brändien mittakaavassa tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Useimmat nykyisin saatavilla olevat puhdistus- ja pyykinpesutuotteet sisältävät kemikaaleja, jotka on valmistettu fossiilisista polttoaineista. Ne ovat siis peräisin uusiutumattomista lähteistä. Vaihtaminen uusiutuvaan tai kierrätettyyn hiileen näiden kemikaalien kohdalla on Unileverin tietoinen irtautuminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Clean Future on ensimmäinen tämän mittakaavan aloite ja tärkeä askel kohti Unileverin sitoumusta tuotteidensa nettopäästöttömyydestä vuoteen 2039 mennessä.

Unileverin puhdistus- ja pyykinpesutuotteissa käytetyt kemikaalit muodostavat suurimman osan niiden elinkaarenaikaisesta hiilijalanjäljestä (46 %). Korvaamalla fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvat kemikaalit tuotteidensa koostumuksissa Unilever pystyy pienentämään uudella tavalla maailman suurimpiin kuuluvien siivous- ja pyykinpesubrändiensä hiilijalanjälkeä. Unilever odottaa aloitteen yksinään pienentävän tuotekoostumusten hiilijalanjälkeä jopa 20 %.

Unileverin Home Care -divisioonan johtaja Peter ter Kulve kertoo: ”Clean Future on visiomme liiketoimintamme radikaalista uudistamisesta. Teollisuudenalana meidän on päästävä eroon riippuvuudestamme fossiilisista polttoaineista muun muassa tuotteidemme raaka-aineina. Hiilen pumppaaminen maan alta on lopetettava, sillä meillä on hiiltä yllin kyllin, jos vain opimme hyödyntämään sitä oikein.”

”Puhdistustuotteidemme kysyntä on kasvanut viime kuukausina ennennäkemättömällä tavalla. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että voimme osallistua taisteluun Covid-19-pandemiaa vastaan ja auttaa pitämään ihmiset turvassa. Syytä omahyväisyyteen ei kuitenkaan ole. Emme saa unohtaa ympäristökriisejä, jotka uhkaavat maapalloamme – ja kotejamme. Saasteet. Luonnollisten elinympäristöjen tuhoutuminen. Ilmastokriisi. Maapallo on meidän kotimme, ja olemme vastuussa sen suojelemisesta.”

Unilever on varannut Clean Future -ohjelmaan miljardi euroa. Summalla rahoitetaan bioteknologista tutkimusta, hiilidioksidin ja jätteiden hyödyntämistä sekä vähähiilisen kemian kehittämistä, joka edistää fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvien kemikaalien korvaamista. Investoinnin avulla luodaan myös biohajoavia ja vedenkäyttöä tehostavia tuotekoostumuksia, puolitetaan neitseellisen muovin käyttö vuoteen 2025 mennessä ja tuetaan brändin markkinointiviestintää, jolla tehdään teknologioista kuluttajiin vetoavia. Clean Future -investointi täydentää Unileverin uutta miljardin euron Climate and Nature Fund -rahastoa. Ohjelmassa on tarkoitus luoda edullisia siivous- ja pyykinpesutuotteita, joiden puhdistusteho on ylivoimainen mutta ympäristövaikutus merkittävästi pienempi.

Clean Future tukee jo nyt alan johtavia projekteja ympäri maailmaa muuttaakseen tapoja, joilla Unileverin puhdistus- ja pyykinpesutuotteiden sisältämiä kemikaaleja valmistetaan. Esimerkiksi Slovakiassa Unilever tekee yhteistyötä bioteknologia-alan johtavan toimijan Evonik Industriesin kanssa kehittääkseen rhamnolipidien tuotantoa. Ne ovat uusiutuvia ja biohajoavia pinta-aktiivisia aineita, jota käytetään jo Sunlight-astianpesuaineissa Chilessä ja Vietnamissa. Etelä-Intian Tuticorinissa Unilever puolestaan hankkii pyykinpesujauheiden raaka-aineena käytettyä soodatuhkaa uraauurtavan CO2-keruuteknologian avulla. Soodatuhka valmistetaan tuotannon vaatiman energian CO2-päästöistä. Ohjelman toivotaan edistävän molempien tekniikoiden laajamittaisempaa käyttöönottoa.

The Carbon Rainbow

Keskeinen osa Clean Future -ohjelmaa on Unileverin uusi Carbon Rainbow -lähestymistapa, joka tähtää tuotekoostumusten sisältämän hiilen monipuolistamiseen. Uusiutumattomat fossiiliset hiilen lähteet (joiden tunnus on Carbon Rainbow -mallissa musta hiili) korvataan talteenotetulla CO2:lla (violetti hiili), kasvipohjaisilla ja biologisilla lähteillä (vihreä hiili), meriperäisillä lähteillä, kuten levällä, (sininen hiili) ja jätemateriaaleista saatavalla hiilellä (harmaa hiili). Carbon Rainbow -mallin mukaisessa hiilen hankinnassa huomioidaan ympäristövaikutusten arvioinnit ja tehdään yhteistyötä Unileverin alan johtavien kestävän kehityksen mukaisten hankintaohjelmien kanssa, millä pyritään ehkäisemään maankäyttöön kohdistuvia paineita.

Carbon renewability infographic

WWF UK:n pääjohtaja Tanya Steele sanoo: ”Maailman on siirryttävä fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti uusiutuvia lähteitä. Näin voidaan lievittää hauraisiin ekosysteemeihimme kohdistuvia paineita ja auttaa luontoa elpymään. Unileverin merkittävillä sitoumuksilla ja vahvalla kestävällä hankinnalla on todellisia vaikutusmahdollisuuksia, sillä taloutemme on kehittymässä suuntaan, jossa toimintaa ei enää harjoiteta luontoa vastaan vaan sen kanssa sopusoinnussa.”

Unileverin Home Care -divisioonan johtaja Peter ter Kulve toteaa: ”Uusi biotalous on nousemassa fossiilisten polttoaineiden tuhkasta.

Olemme saaneet toistuvasti kuulla, että ihmiset haluavat edullisempia, kestävämpiä tuotteita, jotka ovat yhtä hyviä kuin perinteiset tuotteet. Tieteen ja teknologian nopea kehitys mahdollistaa tämän. Sen ansiosta tuotteidemme käyttäjät voivat nauttia jännittävistä uusista eduista aina erittäin miedoista koostumuksista itsepuhdistuviin vaatteisiin ja pintoihin asti.”

”Hiilen lähteiden monipuolistaminen on välttämätöntä, jotta voimme kasvaa maapallon asettamien rajojen puitteissa. Tavarantoimittajamme ja innovaatiokumppanimme ovat tärkeä osa tätä muutosta. Jakamalla Carbon Rainbow -malliamme haluamme muuttaa hiilenkäyttötapoja koko talouden laajuisesti.”

Takaisin alkuun