Siirry kohtaan sisältö

Unilever julkistaa kunnianhimoiset tavoitteet jätteen vähentämiseen

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 4 minuuttia

Globaali kulutustavarayritys aikoo vähentää muovipakkausten määrää yli 100 000 tonnilla sekä kerätä ja käsitellä enemmän muovipakkauksia kuin se myy vuoteen 2025 mennessä.

Plastics in the sea

Lontoo/Rotterdam: Unilever, jonka tuotemerkkejä ovat muun muassa Dove, Ben & Jerry’s, Lipton ja Omo, on julkistanut kunnianhimoiset uudet sitoumukset muovijätteen vähentämiseen ja muovin kiertotalouden edistämiseen.

Unilever aikoo vuoteen 2025 mennessä

  • puolittaa neitseellisen muovin käyttönsä vähentämällä muovipakkausten määrää yli 100 000 tonnilla ja lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä
  • auttaa keräämään ja käsittelemään enemmän muovipakkauksia kuin konserni myy.

Unilever on ensimmäinen suurista kansainvälisistä kulutustavaravalmistajista, joka sitoutuu vähentämään muovin määrää koko valikoimassaan.

Aiemmin asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on Unileverillä hyvällä mallilla. Niiden on tarkoitus varmistaa, että kaikki muovipakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai kompostoitavia vuoteen 2025 mennessä ja että pakkausten valmistamisessa käytetään vähintään 25 % kierrätysmuovia vuoteen 2025 mennessä.

Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope toteaa: ”Muovilla on paikkansa, eikä se ole luonnossa. Pystymme vähentämään muovijätteen määrää vain nopealla ja radikaalilla toiminnalla muovin kierron kaikissa vaiheissa.”

”Lähtökohtana täytyy olla suunnittelu ja muovin käytön vähentäminen. Sen jälkeen varmistamme, että käyttämämme muovi on yhä suuremmassa määrin kierrätettyä. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että kaikki käyttämämme muovi on uudelleenkäytettävää, kierrätettävää tai kompostoitavaa.”

”Meidän pitää omaksua täysin uusi lähestymistapa pakkauksiin ja tuotteisiin. Meidän täytyy ottaa käyttöön uusia ja innovatiivisia materiaaleja sekä laajentaa tiettyjä liiketoimintamalleja esimerkiksi uudelleenkäyttöön ja uudelleentäyttöön liittyen. Muutoksen on myös tapahduttava ennennäkemättömän nopeasti ja tehokkaasti.”

Unileverin sitoumuksen mukaan yritys auttaa keräämään ja käsittelemään noin 600 000 tonnia muovia vuosittain vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen päästään sijoitusten ja yhteistyön avulla. Niiden myötä pystymme parantamaan jätehuollon infrastruktuuria monissa Unileverin toimintamaissa.

Jope lisää: ”Visionamme on maailma, jossa kaikki yhdessä varmistavat, että muovi pysyy kierrossa eikä päädy luontoon. Käyttämämme muovi on vastuullamme. Siksi olemme sitoutuneet keräämään enemmän muovia kuin myymme osana pyrkimyksiämme kohti kiertotaloutta. Tehtävä voi tuntua vaikealta, mutta se on myös jännittävä, sillä se auttaa lisäämään maailmanlaajuista kierrätysmuovin kysyntää.”

Ellen MacArthur Foundation -järjestön perustaja Ellen MacArthur sanoo: ”Unileverin tämänpäiväinen ilmoitus on merkittävä askel muovin kiertotalouden edistämisessä. Unilever näyttää, kuinka yritykset voivat siirtyä pois neitseellisen muovin käytöstä poistamalla tarpeettomia pakkauksia markkinoilta hyödyntämällä erilaisia innovaatioita, kuten uudelleentäyttöä, uudelleenkäyttöä ja tiivistämistä, sekä lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä. Kannustamme muita seuraamaan esimerkkiä, sillä yhdessä voimme poistaa käytöstä tarpeettoman muovin sekä luoda innovaatioita. Meidän tulee varmistaa, että käyttämämme muovi pysyy kierrossa, ja rakentaa talousjärjestelmä, jossa muovista ei koskaan tule jätettä.”

Unilever on työstänyt lähestymistapaansa muoveihin ”vähemmän, parempaa, ei ollenkaan” -mallin mukaisesti vuodesta 2017.

Vähemmän muovia tarkoittaa, että Unilever tutkii uusia tapoja tuotteiden pakkaamiseen ja kuljettamiseen, muun muassa tiivisteitä. Esimerkkejä tästä ovat Cif-ekotäyttöpakkaus, jossa on 75 % vähemmän muovia, ja uudet shampoo- ja pesuainepullojen täyttöasemat myymälöissä, yliopistoissa ja liikkuvissa yksiköissä Kaakkois-Aasiassa.

Parempaa muovia -lähestymistapa on tuottanut uraauurtavia innovaatioita, kuten uuden kierrätyslaitteistoissa havaittavan mustan pigmentin, jota käytetään Axe- ja TRESemmé-pulloissa, sekä Liptonin ”festivaalipullon”, joka on pantillinen ja valmistetaan yksinomaan kierrätysmuovista.

Ei muovia -pyrkimyksen myötä Unilever on tuonut markkinoille innovaatioita, kuten palashampoita, täytettäviä hammastahnapakkauksia, kartonkiin pakattuja deodoranttipuikkoja ja bambuhammasharjoja. Unilever on myös mukana Loop-järjestelmässä, jonka puitteissa kokeillaan uusia tapoja kuljettaa ja kerätä uudelleenkäytettäviä tuotteita kuluttajien kotoa.

Osana tämänpäiväistä ilmoitusta Unilever on julkaissut verkkosivullaan videon, jossa käsitellään mereen päätyvää muovia. Konserni onkin sitoutunut muuttamaan sinisen planeettamme jälleen siniseksi. (Lisää linkki)

Lisätietoa toimittajille

Unileverin muovipakkauksia tuotetaan vuosittain noin 700 000 tonnia (mukaan lukien äskettäiset hankinnat).

Yhtiö tekee nyt kaksi sitoumusta:

1) Vähennämme neitseellisen muovin käyttöä 50 % vuoteen 2025 mennessä. Kolmasosa (yli 100 000 tonnia) vähennyksestä on peräisin muovin välttämisestä pakkauksissa.

Yli 100 000 tonnia tavoitteesta tulee muovin määrän vähentämisestä, kun yhtiö panostaa monikäyttöisiin pakkauksiin (uudelleenkäytettävät ja uudelleentäytettävät pakkaukset) ja muovittomiin vaihtoehtoihin (muut pakkausmateriaalit tai pakkaamattomat tuotteet) sekä vähentää muovin määrää nykyisissä pakkauksissa (tiivistäminen). Neitseellisen muovin korvaaminen kierrätysmuovilla kattaa loppuosan vähennystavoitteesta. Unilever mittaa vuosittain käytetyn neitseellisen muovin määrän tonneina ja vertaa sitä vuoden 2018 lukemaan. Unilever on sitoutunut vähentämään neitseellisen muovin määrän pakkauksissaan 350 000 tonniin vuoteen 2025 mennessä.

2) Autamme keräämään ja käsittelemään enemmän muovia kuin myymme vuoteen 2025 mennessä.

Unileverin sitoumuksen mukaan yritys auttaa keräämään ja käsittelemään noin 600 000 tonnia muovia vuosittain vuoteen 2025 mennessä. Lukema on pienempi kuin muovipakkausten nykyinen määrä eli 700 000 tonnia, sillä siinä on otettu huomioon 100 000 tonnin vähennys, johon olemme sitoutuneet.

Unilever toteuttaa sitoumukset

i)hyödyntämällä suoria investointeja jätehuoltoon ja jätteenkäsittelyyn sekä tekemällä yhteistyötä niihin liittyen

ii)hankkimalla kierrätysmuovia ja käyttämällä sitä pakkauksissaan

iii)osallistumalla laajamittaisiin tuottajien vastuullisuusohjelmiin, joissa Unilever maksaa pakkausten keräämisestä.

Unilever mittaa vuosittain keräämänsä ja käsittelemänsä määrän muovipakkauksia ja vertaa sitä käyttämiensä muovipakkausten määrään.

Unilever on kuluneen viiden vuoden aikana tehnyt yhteistyötä monien tahojen kanssa muovinkeräyksen suhteen, esimerkiksi YK:n Intiassa toteuttamassa ohjelmassa pakkausten lajittelun, keräyksen ja kierrätyksen edistämiseksi. Yhtiö on lisäksi auttanut perustamaan lähes 3 000 jäteasemaa Indonesiaan ja tarjonnut siten yli 400 000 ihmiselle mahdollisuuden kierrättää jätteensä. Brasiliassa Unilever auttaa keräämään jätettä kierrätyspisteisiin yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa, vähittäiskaupan toimijan Grupo Pão de Açúcarin kanssa.


Takaisin alkuun