Siirry kohtaan sisältö

Moninaisuus ja syrjimättömyys: Unilever lähestyy hyvää tasapainoa

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 3 minuuttia

* Hallituksessa on nyt kolme naista * Naisjohtajat hoitavat 44 prosenttia kaikista johtotehtävistä

Helsinki, 8. maaliskuuta 2016 – Vuoden 2016 alussa Unilever on ottanut merkittäviä edistysaskelia moninaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Naiskuluttajat ostavat yli 70 prosenttia yrityksen myynnistä. Yli puolet johtokunnan jäsenistä ja kolme hallituksen jäsentä ovat naisia. Johtoportaassa naisjohtajilla on 44 prosentin osuus kaikista päällikkötason tehtävistä. Osuus on kasvanut 38 prosenttia viiden vuoden sisällä. Luvut käyvät ilmi Unileverin uudesta moninaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevasta raportista, joka julkaistiin juuri ajoissa 8. maaliskuuta vietettävää kansainvälistä naistenpäivää ajatellen.

Unileverin ponnistelut yhä useampien naisten nimittämiseksi johtotehtäviin on tuottanut tulosta – esimerkiksi suhteessa työntekijöiden alhaiseen vaihtuvuuteen tai parhaan nuoren työntekijän kilpailuun, mutta myös työn tulosten laadun ja tiimien yhteistyön suhteen. Tutkimukset vahvistavat tällä olevan myönteisen vaikutuksen yrityksen menestykseen: kun vähintään kolme kymmenestä hallituksen jäsenestä on naisia, tuloksissa havaitaan mitattavia parannuksia. Naisten johtama yritys kehittyy 28 prosenttia paremmin kuin keskimääräisesti menestyvä yritys.

Unilever kannattaa aktiivisesti yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tarjoaa muiden mahdollisuuksien lisäksi innovatiivisia työnjakomalleja. Tällä hetkellä Suomessa 53,8 prosenttia naistyöntekijöistä toimii johtotasolla tai ylemmissä tehtävissä. Vuonna 2014 naisten osuus oli 53,1 prosenttia. Joustaviin työtunteihin perustuva työskentelymalli tarjoaa merkittäviä etuja sekä mies- että naistyöntekijöille etenkin sellaisissa elämänvaiheissa, joihin liittyy lasten kasvattamisen tai perheenjäsenistä huolehtimisen vuoksi kaksinkertainen työmäärä. Yritykset hyötyvät laajemmasta osaamisesta, erilaisista persoonista ja luovuudesta yhdessä ja samassa työtehtävässä. Säännöllisten verkostotapaamisten ansiosta vanhempainvapaalla olevat työntekijät pysyvät läheisessä kontaktissa yritykseen, voivat tuoda ilmi toiveitaan ja pystyvät osallistumaan työn suunnitteluun.

Unileverin lähestymistapa moninaisuuteen ja syrjimättömyyteen käsittää monenlaisia näkökulmia: syrjimättömän yrityskulttuurin, sukupuolten tasa-arvon kannustamisen sekä työntekijöiden hyväksymisen sukupuolesta, iästä, alkuperästä, vammasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Unilever on mukana myös UN Women -järjestön tukemassa maailmanlaajuisessa #HeForShe-solidaarisuuskampanjassa, koska tasa-arvon saavuttamiseen tarvitaan niin miehiä kuin naisiakin. Sustainable Living Plan -ohjelmassa Unilever myös sitoutuu parantamaan naisten työllistymistä ja mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön pätevöitymiseen.

1Lähteet: The B Team and Virgin Unite, Diversity: bringing the business case to life, Tammikuu 2015. / Forbes.com / Nancy Carter and Harvey Wagner, The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards.2004–2008, (Catalyst, 2011)

Tietoa Unileveristä:

Unilever on yksi maailman johtavista ruoka-, kodinhoito- ja hygieniatuotteiden toimittajista. Sen tuotteita myydään yli 190 maassa ja ne tavoittavat päivittäin 2 miljardia kuluttajaa. Unileverillä on 172 000 työntekijää ja sen myynti oli 53,3 miljardia euroa vuonna 2015. Yli puolet (57 %) yhtiön toiminnasta on nopeasti kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla. Unileverillä on yli 400 tuotemerkkiä, joita käytetään kodeissa ympäri maailmaa. Niitä ovat muun muassa Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum ja Lynx.

Unileverin Sustainable Living Plan (USLP) ohjelman tavoitteena on

  • erottaa liiketoiminnan kasvu ympäristövaikutuksesta
  • auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan
  • kohentaa miljoonien ihmisten toimeentuloa vuoteen 2020 mennessä.

Unilever sijoittui sektorillaan ensimmäiseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä vuonna 2015. FTSE4Good Index indeksissä se saavutti 5 ympäristöpistettä, mikä on korkein arvosana. Vuonna 2014 Unilever oli vuosittaisen GlobeScan/SustainAbility-tutkimuksen listajohtaja jo neljättä vuotta peräkkäin. Se nimettiin vuonna 2015 myös Oxfamin Behind the Brands listan kestävimmäksi elintarvike- ja juomateollisuusyritykseksi.

Unilever on nimetty LinkedIn-palvelun halutuimmat työnantajat Top 3 listalle.

Lue lisää Unileveristä ja sen tuotemerkeistä osoitteesta www.unilever.com. Lisätietoa USLP-ohjelmasta on osoitteessa www.unilever.com/sustainable-living/.

Takaisin alkuun