Siirry kohtaan sisältö

Unilever edistää puhtaampien polttoaineiden käyttöä

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 2 minuuttia

Unilever johtaa yhteenliittymää tavoitteena edistää nesteytetyn maakaasun käyttöä

Brysseli/Rotterdam, 21. tammikuuta 2016 – Unilever ja Innovation & Network Executive Agency (INEA) ovat allekirjoittaneet Euroopan komission nimissä kolmen vuoden sopimuksen infrastruktuurin kehittämisestä Euroopassa. Sopimus edistää nesteytetyn maakaasun käyttöä vaihtoehtoisena polttoaineena raskaalle kansainväliselle maantiekuljetukselle. Tällä hetkellä nesteytettyä maakaasua (Liquefied Natural Gas), pidetään parhaana vaihtoehtona dieselille.

Unileverin johtama Connect2LNG-konsortio* edustaa sekä nesteytetyn maakaasun kysyntää että tarjontaa. Maakaasuasemien puute rajoittaa merkittävästi kaasulla toimiviin kuorma-autoihin investointia. Viiden huoltoaseman perustaminen keskeisten eurooppalaisten liikenneväylien varrelle tulee muodostamaan yhteyden Ranskan ja Saksan sekä Luoteis-Euroopan ja Etelä-Euroopan välille. Euroopan komissio tukee hanketta 4,5 miljoonalla eurolla Connecting Europe Facility (CEF) kautta*.

Connect2LNG-projekti tukee Unileverin Sustainable Living Plan -suunnitelman tavoitteita, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Nesteytetyn maakaasun etuja dieseliin verrattuna ovat:

  • 11, 5 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä
  • 35 % vähemmän typen oksidipäästöjä (NOx)
  • 95 % vähemmän hiukkaspäästöjä
  • 25-50 % vähemmän melua

Dirk Beckers, Innovation and Networks Executive Agency -viraston (INEA) toiminnanjohtaja, joka valvoo projektin täytäntöönpanoa, toteaa: ”Maantiekuljetuksen ympäristövaikutusten vähentäminen ja samanaikainen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvien aloitteiden tukeminen kuuluvat keskeisesti niihin tavoitteisiin, joihin CEF-ohjelmalla pyritään. INEA on valvonut monia samankaltaisia projekteja. Luotan siihen, että myös Connect2LNG:llä tulee olemaan ratkaiseva merkitys sektorille ja koko Euroopalle. Uskon myös, että se kannustaa yhä useampia organisaatioita esittämään korkealuokkaisia ehdotuksia parhaillaan avoinna olevassa CEF Call -haussa.”

Käytön lisääminen

Konsortio tulee kolmen vuoden aikana kartoittamaan eri liiketoimintamalleja, tarkastelemaan mahdollisuuksia nesteytetyn maakaasun käyttöönoton nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi sekä levittämään tietoa, malleja ja teknologiaa kuljetussektorille. Hankkeen puitteissa suoritettu tutkimus ja LNG-tankkausverkoston kokeiluhankkeen toteuttaminen tulee tuottamaan tarvittavat todennetut tiedot liittyen nesteytetyllä maakaasulla kulkevien raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen toimivuuteen ja käyttöönottokustannuksiin keskipitkillä ja pitkillä maantiekuljetuksilla. Connect2LNG tulee lähestymään myös muita rahdinomistajia ja logistiikkapalvelujen tarjoajia edistääkseen nesteytetyn maakaasun käyttöä maantiekuljetuksessa.

*Connect2LNG-konsortio edustaa logistiikkaketjua ja muodostuu yrityksistä CHEP, Iveco ja ENGIE sekä neljästä logistiikkapalvelujen tarjoajasta DHL, Gilbert de Clercq, Perrenot ja Vos Logistics.

** Connecting Europe Facility on Euroopan komission yhteyteen kuuluva kuljetus- ja infrastruktuuriohjelma, joka keskittyy kestävään, tehokkaaseen, multimodaaliseen kuljetukseen Euroopan tärkeimmillä liikennekäytävillä.

Takaisin alkuun