Siirry kohtaan sisältö

Sitoutuminen kestävään kehitykseen nopeuttaa Unileverin kasvua

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 5 minuuttia

Lontoo/Rotterdam – Unileverin kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevat tuotemerkit ovat edelleen ylivertaisia. Tämä käy ilmi Unilever Sustainable Living Plan -ohjelman viidennestä raportista. Kuluttajat odottavat nykyään tuotemerkeiltä ja liikeyrityksiltä entistä enemmän, ja palkitsevat sellaiset toimijat, jotka tarjoavat laajoja yhteiskunnallisia etuja menestyvien ja edullisten tuotteiden lisäksi.

Vuonna 2015 kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukivat tuotemerkit, joille kestävän kehityksen mukainen toiminta on keskeisessä osassa. Ne

 • kasvoivat vieläkin nopeammin kuin vuonna 2014
 • kattoivat lähes puolet Unileverin kasvusta
 • kasvoivat huomattavasti nopeammin – 30 % – kuin muu liiketoiminta
 • käsittivät Unileverin viisi suurinta tuotemerkkiä: Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton ja Hellmann’s.

Nämä tulokset kerrottiin kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja yritysten kestävän kehityksen asiantuntijoille, jotka kokoontuivat Lontoossa keskustelemaan siitä, kuinka yhteistyllä voitaisiin saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet.

Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman toteaa: ”Yrityksillä voi olla johtava rooli markkinoiden herättelyssä tukemaan kestävää kehitystä. Vastuullisuutta ja merkityksellisyyttä sekä samanaikaisesti laadukkaita ja sopivanhintaisia tuotteita hakevat kuluttajat palkitsevat myös näitä yrityksiä. Liiketoiminnan ja kestävän kehityksen välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja, ja tämä luo todellista arvoa Unileverille.”

Osallistujat puhuivat myös kuluttajien kestävää kehitystä koskevien asenteiden muuttumisesta ja uudesta Unilever-tutkimuksesta1, joka haastaa tavallisen käsityksen siitä, että kestävän kehityksen mukaiset tuotteet eivät myy. Tutkimusten mukaan

 • Kestävä kehitys ei ole enää kapea erikoisala.
 • 54 % kuluttajista haluaa ostaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettuja tuotteita. Monet jo ostavatkin. Tulokset kertovat, että vielä useammat haluavat.
 • Kuluttajat haluavat koko paketin: tehokkaat tuotteet, sopivan hinnan ja merkityksellisyyden.

Unilever vahvisti, että jo viidettä vuotta peräkkäin yrityksen Sustainable Living Plan -ohjelman tavoitteet täyttyvät merkittävin osin. Ohjelman mukaan toteutetaan visio liiketoiminnan kasvusta, samalla kun kasvun negatiivinen vaikutus ympäristöjalanjälkeen kumotaan ja lisätään myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta. Kestävän kehityksen mukainen toiminta siis auttaa meitä kasvamaan, vähentämään kustannuksia ja riskejä ja herättämään enemmän luottamusta.

Tulokset heijastuvat maailmanlaajuiseen epävakauden ja epävarmuuden ilmapiiriin, joka on jatkuva haaste Unileverin etenemiselle kohti tavoitteitaan. Asioita monimutkaistaa edelleen tuotteiden kulutusvaihe koko sen arvoketjun aikana. Jotta tuotteiden käyttöön liittyvää ympäristövaikutusta voitaisiin pienentää, järjestelmää pitää muuttaa laajemmin. Yritys ponnistelee entistä kovemmin suunnitellakseen tuotteita, jotka käyttävät vähemmän hiiltä ja vettä. Yritys jatkaa yhteistyötä kumppaneidensa kanssa kuluttajakäyttäytymisen haasteiden ratkaisemiseksi ja kuluttajien ohjaamiseksi entistä kestävämmän kehityksen mukaiseen elämäntyyliin.

Suunnitelman lanseerauksen jälkeen Unilever on auttanut noin 482 miljoonaa ihmistä parantamaan terveyttään ja hygieniaansa. Tähän kuuluu esimerkiksi muutoksia käsienpesutottumuksissa, itsetunnon kohentamista sekä suunhoitoa. Suurin osa elintarvike- ja juomavalikoimasta täytti tai ylitti kansallisten ravitsemussuositusten raja-arvot, ja 34 prosenttia tuotteista täytti korkeimmat ravitsemusstandardit. Unilever tarjosi myös noin 600 000 pientilalliselle ja 1,8 miljoonalle pienyrittäjänä toimivalle vähittäiskauppiaalle mahdollisuuden koulutukseen ja tukeen.

Omassa toiminnassaan Unilever kehittyy edelleen oikeaan suuntaan. Vuodesta 2008 lähtien yritys on vähentänyt energiankäyttönsä hiilidioksidipäästöjä 39 % tuotantotonnia kohti, vedenkäyttöä 37 % tuotantotonnia kohti ja hävitettäväksi lähetettävän jätteen määrää 97 % tuotantotonnia kohti.

LOPPU

Yksityiskohtainen raportti Unilever Sustainable Living Plan- ohjelman tavoitteiden edistymisestä ja tietoa Unileverin lähestymistavasta transformationaaliseen muutokseen on saatavana osoitteesta unilever.com/sustainable-living.

Infograafi on ladattavissa (PDF 2.16 MB)

Seuraa keskustelua: @Unilever, #collectiveaction

1Unileverin tilaama tutkimushanke, jonka Europanel toteutti viidellä markkina-alueella. Haastatellut kotitaloudet kirjasivat varsinaiset ostoksensa ja kysymykset esitettiin näistä ostoksista (ei pelkästään ostoaikeista).

Kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevat tuotemerkit

Kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevan tuotemerkin kohdalla kestävyys on sisällytetty tuotemerkin markkinoinnin lisäksi myös tuotteisiin.

Tämä tarkoittaa:

 • Tuotteelle määritetään merkitys, jonka avulla se tekee maailmasta entistä paremman ja merkityksellisemmän paikan tuotemerkin, yhteiskunnan ja tuotteita käyttävien ihmisten kannalta.
 • Tuotemerkki tarjoaa tuotteita, jotka edistävät Unilever Sustainable Living Plan -ohjelman tavoitteita, eli parantavat terveyttä, hyvinvointia tai ravitsemusta, vähentävät ympäristövaikutusta tai käyttävät kestävästi tuotettuja raaka-aineita.

Kestävyys luo arvoa liiketoimintaamme

Unilever on kehittänyt yksinkertaisen nelikohtaisen kehyksen, jonka avulla ilmaistaan tapoja, joilla kestävä kehitys vaikuttaa menestykseemme.

 • Kasvun luominen – Kestävä kehitys tukee kasvua lisäämällä brändipääomaa, avaamalla uusia markkinoita kuten puhtaan juomaveden markkinat sekä kannustamalla innovaatioihin. Tämä käy ilmi omista kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevien tuotemerkkiemme toiminnasta.
 • Kustannusten alentaminen – Jätteen vähentäminen ja energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen käytön rajoittaminen tehostavat toimintaa ja alentavat kustannuksia. Kustannusten välttäminen ja säästöt auttavat viime kädessä parantamaan omaa katettamme. Ekologisen tuotannon ansiosta alentuneet kustannukset ovat ylittäneet 600 miljoonaa euroa vuodesta 2008. Tänä aikana jäteohjelmamme on vaikuttanut kustannusten alenemiseen noin 250 miljoonan euron arvosta. Lisäksi se on luonut satoja työpaikkoja.
 • Riskin vähentäminen – Kestävät liiketoimintatavat auttavat lievittämään riskejä kaikkialla toiminnassamme. Kestävän kehityksen mukainen toiminta auttaa meitä testaamaan toimitusketjumme soveltuvuuden tulevaisuuden vaatimuksiin ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja raaka-aineiden hankinnan suhteen. Siten hintojen epävakaisuus vaikuttaa meihin vähemmän.
 • Luottamuksen rakentaminen – Kun kestävä kehitys sijoitetaan liiketoimintamallimme ytimeen, suhteemme sidosryhmiin vahvistuu. Se auttaa meitä tekemään menestyksekästä liiketoimintaa. Sen ansiosta voimme säilyttää arvomme ja merkityksemme kuluttajille sekä inspiroida Unileverin nykyisiä ja tulevia työntekijöitä. Vuonna 2015 säilytimme asemamme vastavalmistuneiden suosikkityönantajana FMCG-segmentissä 34 maassa. Unilever on myös päässyt kolmen maailmanlaajuisesti tavoitelluimman työnantajan joukkoon LinkedIn-sivustolla.

Tietoja Unileveristä:

Unilever on yksi maailman johtavia elintarvikkeiden, kodin ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden toimijoista, ja sen tuotteita myydään yli 190 maassa saavuttaen päivittäin 2 miljardia kuluttajaa. Yhtiöllä on 169 000 työntekijää, ja sen liikevaihto oli 53,3 mrd € vuonna 2015. Yli puolet (58%) yhtiön liikevaihdosta tulee kehittyviltä markkinoilta. Unileverillä on yli 400 tuotemerkkiä, jotka löytyvät kodeista ympäri maailman, kuten OMO (Persil), Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum ja Axe. Suomessa tuotteitamme ovat myös Turun Sinappia ja Ingman-jäätelöt.

Unilever Sustainable Living Plan-ohjelmassa (USLP) sitoudutaan:

 • Saavuttamaan kasvua ilman haitallisia ympäristövaikutuksia
 • Auttamaan yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan
 • Parantamaan miljoonien ihmisten toimeentuloa vuoteen 2020 mennessä

Unilever on noteerattu Dow Jones Sustainability -indeksissä alansa ykköseksi 2015. FTSE4Good Index-sarjassa yritys saavutti korkeimmat ympäristöpisteet 5, mikä johti pääsyyn FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40-indeksiin. Vuonna 2015 yritys oli johdossa Global Corporate Sustainability Leaders GlobeScan / SustainAbility vuosittaisessa tutkimuksessa - viidettä vuotta peräkkäin.

Unilever nimettiin LinkedIn-palvelussa kolmanneksi kaikkien alojen halutuimmista työnantajista.

Lisätietoja Unileveristä ja tuotemerkeistä www.unilever.fi ja www.unilever.com. Lisätietoja USLP-ohjemasta: www.unilever.com/sustainable-living/

Takaisin alkuun