Siirry kohtaan sisältö

Kestävän kehityksen tiellä: mitä olemme saavuttaneet?

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 2 minuuttia

Vuosittainen kestävän kehityksen raporttimme kertoo liiketoimintamme kasvusta ja yleisestä kehityksestä.

Shakthi woman with child in India

Vuosittainen kestävän kehityksen raporttimme kertoo liiketoimintamme kasvusta ja yleisestä kehityksestä. Se kannustaa entistä suurempiin yhteisiin ponnistuksiin paremman tulevaisuuden puolesta.

Viimeisin raporttimme osoittaa, että suurin osa Unilever Sustainable Living Plan (USLP) -suunnitelman kunnianhimoisista tavoitteista on saavutettu. Lisäksi raportissa kannustetaan yhteistyön tehostamiseen liiketoimintaa – ja koko maailmaa – koskevien merkittävien haasteiden voittamiseksi.

Kestävä kehitys liittyy kasvuun

Mobilising Collective Action -asiakirja (Unilever Sustainable Living Plan Summary of Progress in 2015) kertoo kunnianhimoisista tavoitteista, jotka asetimme itsellemme, kun USLP-ohjelma otettiin osaksi liiketoimintamalliamme vuonna 2010.

Raportti tuo esiin tapoja, joilla uskomme USLP-ohjelma luovan arvoa liiketoiminnallemme sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Se luo kasvua, vähentää kustannuksia, minimoi riskejä ja rakentaa luottamusta. Unileverin kasvusta vuonna 2015 lähes puolet oli peräisin kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevista tuotemerkeistä. Esimerkiksi Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton ja Hellmann’s ovat tuotemerkkejä, jotka valmistavat suoraan kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa edistäviä tuotteita ja vaikuttavat USLP-ohjelman tavoitteisiin. Nämä tuotemerkit myös kasvoivat muuta liiketoimintaa nopeammin.

Olemme oikealla tiellä – mutta haasteita on jäljellä

Raportin mukaan onnistumme toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti vaikutusvaltamme piirissä olevissa asioissa. Olemme auttaneet yli 480 miljoonaa ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan sekä kohentaneet ihmisten toimeentuloa työpaikkojen, koulutuksen ja ihmisoikeustyön kautta.

Olemme myös vähentäneet toimintamme ympäristövaikutuksia. Vuonna 2015 Unileverin tehtailta lähti hävitettäväksi yhteensä 97 prosenttia vähemmän jätettä kuin vuonna 2008. Tehtaiden energiankäytöstä myös aiheutui 39 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja vettä käytettiin 37 % vähemmän tuotantotonnia kohti.

On kuitenkin osoittautunut vaikeaksi vähentää ympäristövaikutusta, joka syntyy, kun tuotteet lähtevät tehtailtamme ja kuluttajat käyttävät niitä. Vaikka käytettyjen tuotteidemme hävittämiseen liittyvä jätemäärä on vähentynyt 29 prosenttia vuodesta 2010 lähtien, tuotteiden käyttöön liittyvä vedenkulutus on vähentynyt vain noin prosentin. Lisäksi tuotteiden käyttöön liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet noin 6 prosenttia.

Valtavat mahdollisuudet niille, jotka sitoutuvat toimimaan

Ongelmien ratkaisemiseksi otamme käyttöön innovatiivisia strategioita. Kuluttajien käyttäytymisen muuttaminen yhdessä ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuteen liittyvien merkittävien haasteiden kanssa vaatii nopeasti yhteisiä ponnistuksia maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Teemme yhteistyötä globaalin yhteisön kanssa, jotta voimme jatkaa vuonna 2015 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen parissa aikaansaatuja edistysaskelia.

Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman kuvaili vuotta 2015 ihmiskunnan ja maapallon kannalta merkittäväksi vuodeksi. Hänen mukaansa kestävän kehityksen mukaiset liiketoimintamallit ovat olennaisen tärkeitä:

”Kuudennen vuotensa alussa oleva USLP-ohjelma on osoitus siitä, että liiketoiminnan ja kestävän kehityksen välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja. Ohjelma auttaa meitä säästämään kustannuksissa, panostamaan innovaatioihin sekä rekrytoimaan ja pitämään riveissämme parhaita osaajia.”

”Itse asiassa tarjolla on valtavia mahdollisuuksia niille, jotka sitoutuvat toimimaan. Jatkuva köyhyys ja hallinnasta riistäytyvä ilmastonmuutos eivät tarjoa mahdollisuuksia liiketoimintaan.”

Meillä on jokaisella oma osamme valoisamman tulevaisuuden luomisessa. Mikä niistä on sinun?

Takaisin alkuun