Unilever uskoo kestävän kehityksen tukevan kasvua

Lontoo/Rotterdam – Kestävän kehityksen integrointi Unileverin liiketoimintaan edistää kasvua, kustannustehokkuutta ja yrityksen joustavuutta yhä useampien todisteiden mukaan.

Unilever lanseerasi kunnianhimoisen ja kattavan Sustainable Living Plan ohjelmansa neljä vuotta sitten, ja yhtiö kertoo sen vaikuttavan positiivisesti ja lisääntyvissä määrin liiketoiminnan kasvuun, kustannustehokkuuteen ja yrityksen joustavuuteen. Yhä useammat yritykset puhuvat nykyään tuotemerkeistä, joilla on ”tarkoitus”. Unilever onkin määritellyt ja asettanut mittarit tuotemerkeilleen, jotka tukevat kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Nämä tuotemerkit täyttävät vähintään yhden Unileverin Sustainable Living Plan ohjelman tavoitteista, ja niillä on kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan edistämiseen liittyvä päämäärä.

Monet Unileverin tuotemerkeistä ovat edelläkävijöitä edistämällä kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Niitä ovat esimerkiksi Dove, Lifebuoy, Ben & Jerry’s ja Comfort, jotka ovat saavuttaneet keskimääräistä suuremman kasvun korkeilla yksinumeroisilla ja kaksinumeroisilla myynneillä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kansalaisjärjestöjen, valtionjohtojen, yliopistojen ja yritysten kestävän kehityksen asiantuntijat, jotka olivat kokoontuneet Unileverin Lontoonpääkottorille arvioimaan Unileverin Sustainable Living Plan ohjelmanneljässä vuodessa saavuttamaa kehitystä, olivat samaa mieltä näiden havaintojen kanssa.

Unileverin pääjohtaja Paul Polman toteaa: ”Epävakaassa maailmassa, jossa sosiaalinen epätasa-arvo, väestönkasvu ja kehitykseen ja ilmastoon liittyvät haasteet saavat yhä enemmän jalansijaa, yritysten tarve mukauttaa toimintaansa on selvä, mutta selviä ovat myös edut ja mahdollisuudet. Koko arvoketjun on muututtava, mikäli haluamme jatkaa kasvua. Myös kuluttajat ovat havainneet tämän, ja vastuullisten yritysten ja tuotemerkkien kysyntä kasvaa. Kokemuksemme mukaan tuotemerkit, joiden tavoite ja tuotteet vastaavat tähän vaatimukseen – eli tukevat kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa – kasvavat vahvemmin ja nopeammin kuin koskaan. Tällaiset tuotemerkit vastasivat puolesta yhtiömme vuoden 2014 kasvusta ja ne kasvoivat kaksinkertaisesti muuhun liiketoimintaan nähden.”

Ilmiö on laajentunut nyt myös sijoitustoimintaan. Sijoittajat ovat entistä tietoisempia riskeistä ja mahdollisuuksista sellaisten uusien taloudellisten ekosysteemien hallintaan liittyen, joissa riippuvuussuhteet ovat monimutkaisia ja ennalta arvaamattomia. Tästä todisteena on, että yhä useammat instituutiot sijoittavat liiketoimintaan, joka edistää vähähiilistä tulevaisuutta. Eri maiden hallitukset puolestaan vastaavat Pariisissa joulukuussa järjestettävään ilmastokokoukseen vahvoilla kansallisilla suunnitelmilla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Unilever on vahvistanut saavuttavansa useimmat Unilever Sustainable Living Plan ohjelman tavoitteista, jotka asetettiin vuonna 2010. Kuluttajien osuus ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtäävästä tavoitteesta on haastava, sillä siihen vaikuttavat voimakkaasti markkinoiden laajemmat muutokset.

Unilever on kuitenkin aloittanut ympäristöjalanjälkensä erottamisen myynnin kasvusta.

Yhtiön toimitusketjussa kehitys on ollut lupaavaa. Yli 55 prosenttia Unileverin maatalouden raaka-aineista hankitaan nyt vastuullisesti, mikä pienentää niiden ehtymisen riskiä. Vuoden 2020 sadan prosentin tavoitteen suhteen ollaan siis jo yli puolessa välissä. Unileverin tuotantolaitokset eivät toimita enää lainkaan vaaratonta jätettä kaatopaikoille, ja tuotannon veden- ja energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi 37 ja 32 prosentilla tonnia kohden vuodesta 2008.

Unileverin kunnianhimoisena tavoitteena on auttaa parantamaan yli miljardin ihmisen terveyttä ja hyvinvointia vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä tavoitteesta on saavutettu lähes 40 prosenttia (397 miljoonaa ihmistä). Yritys on myös kohentanut yli miljoonan ihmisen toimeentuloa tähän mennessä. Unilever on muun muassa tarjonnut apua ja koulutusta yli 800 000 pienviljelijälle vuodesta 2010 ja 238 000 naiselle koulutusta ja tukea.

Kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevat tuotemerkit vastaavat nykyään yli puolesta Unileverin kasvusta ja kasvavat kaksinkertaisella vauhdilla muihin tuotemerkkeihin nähden. Yhä useammat Unileverin johtavista tuotemerkeistä ovat sisällyttäneet kestävän kehityksen osaksi vaikutustaan maailmaan – eli tavoitteeseensa – ja osaksi tuotteidensa raaka-aineita ja elinkaarta. Kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevat tuotemerkit ovat osoitus Unileverin päämäärän toteuttamisesta käytännössä: haluamme tehdä kestävän kehityksen mukaisista elämäntavoista yleisiä.

Unilever on sitoutunut tekemään työtä muuttaakseen koko arvoketjuaan ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevien tuotemerkkiensä tarjontaa kuluttajien tarpeita palvelevalla tavalla. Yhtiö jatkaa tuotemerkkiensä kestävän kehityksen mukaisuuden järjestelmällistä mittaamista, ja käyttää tuloksia toiminnan kehittämiseen.

Yksityiskohtainen raportti Unilever Sustainable Living Plan ohjelman tavoitteiden edistymisestä ja tietoa Unileverin lähestymistavasta transformationaaliseen muutokseen on saatavana osoitteesta unilever.com/sustainable-living.

Tietoa toimittajille:

Median tiedustelut: Treeva Fenwick (treeva.fenwick@unilever.com/ 07917 271819) ja Andriana Matsangou andriana.matsangou@unilever.com/ 07584 607150).

Unilever julkaisi marraskuussa 2010 Unilever Sustainable Living Plan ohjelmansa, joka sisältää kymmenen vuoden suunnitelman kestävän kehityksen mukaisesta kasvusta. Unilever on vahvistanut saavuttavansa tällä vauhdilla useimmat tavoitteistaan.

USLP sisältää kolme isoa tavoitetta vuodelle 2020:

 • Unilever auttaa yli miljardia ihmistä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan.
 • Unilever puolittaa tuotteidensa ympäristöjalanjäljen ja erottaa ympäristövaikutuksen kasvusta.
 • Unilever hankkii 100 prosenttia maatalouden raaka-aineistaan vastuullisesti ja kohentaa miljoonien ihmisten toimeentuloa.

Vuoden 2014 lopussa Unilever raportoi seuraavista Sustainable Living Plan ohjelmaansa koskevista merkittävistä päivityksistä:

Kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevat tuotemerkit

Yhtiö kertoi perusteellisesta lähestymistavastaan kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevien tuotemerkkiensä määrittelyyn, mittaamiseen ja valvontaan liittyen. Määritelmän mukaan tuotemerkkien on täytettävä vähintään yksi ohjelman tavoitteista elinkaarensa aikana ja niillä tulee olla selvä kestävää kehitystä edistävä päämäärä. Vuoden 2015 portfoliossa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa tukevia tuotemerkkejä on entistä enemmän:

 • "Lika on hyväksi" (mukaan lukien Omo ja Persil) auttaa yhä useampia lapsia saamaan laadukasta opetusta. Preparing Children for Tomorrow aloite lanseerataan maailmanlaajuisesti vuodesta 2015 eteenpäin.
 • Vaseline tekee yhteistyötä Direct Relief järjestön kanssa ja auttaa 5 miljoonan heikossa asemassa olevan ihmisen ihonhoidossa vuoteen 2020 mennessä. Apua saaviin lukeutuvat esimerkiksi luonnonkatastrofien uhrit ja pakolaislierien asukkaat.
 • Unileverin vanhin tuotemerkki Sunlight pyrkii auttamaan miljoonia naisia, jotka käyttävät 200 miljoonaa tuntia joka päivä veden etsimiseen, hakemiseen ja kantamiseen, samaan lisää vapaa-aikaa. Sunlight perusti yhteistyössä Oxfamin kanssa kaksi vedenjakelukeskusta Nigeriaan vuonna 2014. Vedenjakelukeskuksista naiset saavat turvallisesti puhdasta vettä ja heillä on mahdollisuus vaatteiden ja astioiden pesuun sekä edullisten arjessa tarvittavien tuotteiden ostamiseen läheltä, kävelemättä pitkiä matkoja. Pilottihanketta laajennetaan vuonna 2015.

Hankinta ja arvoketjun kehittäminen

Yli 55 prosenttia Unileverin maatalouden raaka-aineista hankitaan nyt vastuullisesti. Vuoden 2020 sadan prosentin tavoitteen suhteen ollaan siis jo yli puolessa välissä. Unileverin kunnianhimoisena tavoitteena on auttaa parantamaan yli miljardin ihmisen terveyttä ja hyvinvointia vuoteen 2020 mennessä. Neljän vuoden työn jälkeen tavoitteesta on saavutettu lähes 40 prosenttia (397 miljoonaa ihmistä).

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Unileverin toiminnassa, mutta arvoketjussa ne ovat lisääntyneet 4 prosentilla vuodesta 2010. Vaikka tämä on pettymys, myynnin 21 prosentin kasvu samaan aikana kertoo kuitenkin siitä, että Unilever on onnistunut erottamaan ympäristöjalanjälkensä myynnin kasvusta.

Transformationaalisen muutoksen edistäminen

Edistääkseen transformationaalista vaikutusta järjestelmissä, joiden sisällä Unilever toimii, se keskittää voimansa kolmeen alueeseen, joilla yhtiö edistää muutosta hyödyntäen laajuuttaan, vaikutustaan ja kykyjään.

 • Unilever pysäyttää metsien laittomat hakkuut, jotka johtuvat kulutushyödykkeiden toimitusketjuista. Metsäkadon osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on jopa 15 prosenttia.
 • Unilever tekee kestävän kehityksen mukaisesta maanviljelystä entistä yleisempää auttamalla pienviljelijöitä parantamaan satojaan ja toimeentuloaan.
 • Unilever parantaa ihmisten terveyttä edistämällä veden, sanitaation ja hygienian (WASH) saatavuutta.

Metsäkadon pysäyttäminen

Kulutushyödykkeiden tuotantoketjuun liittyvän metsäkadon pysäyttäminen ja maatalouden raaka-aineiden kestävien varastojen varmistaminen ovat Unileverille strategisia prioriteetteja yrityksenä, mutta ne ovat tärkeitä myös taistelussa ilmastonmuutoksen, ruokapulan ja väestönkasvun vaikutuksia vastaan.

Vuonna 2014 Unilever puolusti YK:n metsäjulistusta, jossa yli 170 valtiota, kansalaisjärjestöä ja monikansallista yritystä sopivat puolittavansa metsäkadon vuoteen 2020 mennessä ja lopettavansa sen kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Palmuöljyteollisuudessa taistelu metsäkatoa vastaan edistyy jatkuvasti, ja metsäkadon nollasitoumukset kattavat yli 90 prosenttia maailmanlaajuisesti hankitusta palmuöljystä.

Kestävän viljelyn edistäminen

Unilever tekee kestävän kehityksen mukaisesta maanviljelystä entistä yleisempää auttamalla pienviljelijöitä parantamaan satojaan ja toimeentuloaan. Lisäksi työssä keskitytään kulutushyödykkeisiin, joissa vaikutus on suurin.

Yhtiö on tarjonnut apuaan ja koulutusta jo noin 800 000 pienviljelijälle vuodesta 2010 lähtien ja kertoi vuonna 2014 yhteistyöhankkeista työn laajentamiseksi. Kumppaneina ovat muun muassa IFAD, Solidaridad, Acumen and Clinton Giustra Enterprise Partnership, GAIN, Oxfam ja Ford Foundation.

WASH-ohjelmien kehittäminen

Unilever tarjoaa veden kotipuhdistuksen, WC:n siivouksen ja hygieniasta huolehtimisen johtavia tuotemerkkejä, joten veden, sanitaation ja hygienian yleisen saatavuuden kehittäminen parantaa paitsi ihmisten elämää, myös markkinoiden mahdollisuuksia. Unilever tukee työtä puhtaan juomaveden, sanitaation ja hygienian yleisen saatavuuden edistämiseksi ja niiden ottamiseksi osaksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Unilever tarjosi tukeaan Intian pääministeri Modin ”Clean India” kampanjaan, jonka tavoitteena on kitkeä maasta julkinen ulostaminen vuoteen 2019 mennessä.

Unilever tekee yhteistyötä myös useiden kumppanien kanssa WASH-ohjelmiensa laajentamiseksi. Kumppaneihin lukeutuvat muun muassa DFID, Wateraid, PLAN, WSUP ja Children’s Investment Fund.

Kustannussäästöt

 • Unilever on saavuttanut yli 400 miljoonan euron kumulatiiviset kustannussäästöt tekemällä tuotantolaitoksistaan ympäristöystävällisempiä vuodesta 2008 lähtien.
 • Tämän lisäksi Unilever säästi 200 miljoonaa euroa vuonna 2014 tuotannossa, logistiikassa, materiaalikäytön tehostamisessa ja tutkimuksessa ja kehityksessä Unilever Sustainable Living Plan ohjelman mukaisesti.

Riskien ehkäisy

 • Toimitusketjun tulevaisuuden varmistaminen rajallisten resurssien maailmassa: Vuonna 2014 Unileverin käyttämistä maatalouden raaka-aineista 55 prosenttia oli vastuullisesti hankittuja, mikä pienentää niiden ehtymisen riskiä.

Tietoa Unileveristä

Unilever on yksi maailman johtavista ruoka-, kodinhoito- ja hygieniatuotteiden toimittajista. Sen tuotteita myydään yli 190 maassa ja ne tavoittavat päivittäin 2 miljardia kuluttajaa. Unileverillä on 172 000 työntekijää ja sen myynti oli 48,4 miljardia euroa vuonna 2014. Yli puolet (57 %) yhtiön toiminnasta on nopeasti kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla. Unileverillä on yli 400 tuotemerkkiä, joita käytetään kodeissa ympäri maailmaa. Niitä ovat muun muassa Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum ja Lynx.

Unilever sijoittui sektorillaan ensimmäiseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä vuonna 2014. FTSE4Good Index indeksissä se saavutti 5 ympäristöpistettä, mikä on korkein arvosana. Vuonna 2014 Unilever oli vuosittaisen GlobeScan/SustainAbility-tutkimuksen listajohtaja jo neljäntenä vuotena peräkkäin. Lisäksi se nimettiin vuonna 2015 Oxfamin Behind the Brands listan kestävimmäksi elintarvike- ja juomateollisuusyritykseksi.

Unilever on nimetty LinkedIn-palvelun halutuimmat työnantajat Top 3 listalle.

Lisätietoa Unileveristä ja sen tuotemerkeistä on sivustossa www.unilever.fi. Lisätietoa USLP-ohjelmasta on osoitteessa www.unilever.com/sustainable-living/.

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
United Kingdom

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä