Unilever ser att hållbarhet ger tillväxt

London/Rotterdam - Allt tydligare tecken på att hållbarhetstänkande inom Unilevers verksamhet skapar tillväxt, kostnadseffektivitet och styrka inför framtiden.

Fyra år efter att Unilever införde deras USLP (Unilever Sustainable Living Plan) ser företaget positiva effekter i verksamheten när det gäller tillväxt, kostnadseffektivitet och styrka inför framtiden. I en tid när allt fler företag talar om "varumärken med ett syfte", har Unilever valt att göra det ännu tydligare med benämningen "hållbara levande varumärken" - vilket innebär hållbara varumärken som bidrar till att ett eller flera av målen i Unilevers Sustainable Living Plan uppfylls.

Fyra år efter att Unilever införde deras USLP (Unilever Sustainable Living Plan) ser företaget positiva effekter i verksamheten när det gäller tillväxt, kostnadseffektivitet och styrka inför framtiden. I en tid när allt fler företag talar om "varumärken med ett syfte", har Unilever valt att göra det ännu tydligare med benämningen "hållbara levande varumärken" - vilket innebär hållbara varumärken som bidrar till att ett eller flera av målen i Unilevers Sustainable Living Plan uppfylls.

Många av Unilevers varumärken har visat vägen med en hållbar livsstil. Det gäller till exempel Dove, Lifebuoy, Ben & Jerrys samt Comfort som har haft en högre genomsnittlig tillväxt än övriga varumärken under de senaste tre åren.

Dessa resultat presenterades för specialister hos frivilligorganisationer, myndigheter, universitet och företag på Unilevers huvudkontor i London. Under mötet diskuterade man också utvecklingen under det fjärde året av Unilever Sustainable Living Plan.

Paul Polman, Unilevers koncernchef, berättar: "Vi lever i en föränderlig värld med sociala orättvisor, ökande befolkning och klimatförändringar, så företagen måste anpassa sig till den nya situationen. Detta är dock något som också innebär möjligheter och fördelar. Om vi ska kunna fortsätta växa krävs det att hela värdekedjan förändras. Konsumenterna har också insett detta och kräver att företag och varumärken tar ett större ansvar. 

"Vår erfarenhet är att varumärken vars syfte och produkter uppfyller dessa krav -"hållbara levande varumärken" - har en starkare tillväxt än andra varumärken. Dessa hållbara levande varumärken stod för hälften av företagets tillväxt under 2014 och växte dubbelt så snabbt som övriga delar av verksamheten."

Även investerarna har blivit mer medvetna om de risker och möjligheter som detta nya ekonomiska ekosystem innebär nu när det ömsesidiga beroendet är mer komplext och oförutsägbart. Det syns tydligt genom att ett växande antal institutioner flyttar sitt kapital till företag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Myndigheterna agerar också inför de kommande klimatförhandlingarna i Paris under december månad med ambitiösa nationella planer för att minska utsläppen av växthusgaser.

Företaget bekräftar att man är på väg att uppfylla de flesta av målen i Unilevers Sustainable Living Plan som lanserades under 2010. När det gäller konsumentdelen så är det lite svårare och här är man beroende av större marknadsförändringar. Unilever har dock börjat se framsteg när det gäller företagets miljöpåverkan trots den underliggande försäljningstillväxten.

I företagets leveranskedja gör man också framsteg. Över 55 % av Unilevers jordbruksråvaror kommer från hållbara källor och man har kommit halvvägs till målet med 100 % förnybara källor senast 2020. Företaget har nått sitt mål om att avfallet som deponeras från fabrikerna ska vara helt ofarligt och har minskat koldioxidutsläppen i tillverkningen med 37 % (för energi och vatten) och med 32 % (per tillverkat ton) sedan 2008.

Unilever har ett ambitiöst mål om att förbättra hälsan och välbefinnandet för över 1 miljard människor senast 2020 och man är på god väg genom att man redan har hjälpt 397 miljoner människor. Företaget har också förbättrat försörjningsförmågan för 1 miljon människor, tills dags dato har man hjälpt och utbildat 800 000 små jordbrukare sedan 2010 och gett 238 000 kvinnor tillgång till utbildning, support och kompetensutveckling.

Hållbara levande varumärken står nu för hälften av Unilevers tillväxt och växer dubbelt så snabbt som övriga varumärken. Ett växande antal av de ledande varumärkena fokuserar på hållbarhet i hela verksamheten, i syftet med varumärket och i produkternas innehåll och livscykel. De hållbara levande varumärkena är ett bevis på att Unilever går från ord till handling och främjar en hållbar livsstil.

Unilever har åtagit sig att arbeta för att förändra hela värdekedjan och vidareutveckla sin portfölj av hållbara levande varumärken på ett sätt som uppfyller konsumenternas behov. Företaget kommer att fortsätta att systematiskt kontrollera hur miljövänliga varumärkena är och arbeta för att förbättra dem ytterligare.

En utförlig rapport om de framsteg som gjorts och vilka mål som fastställts i Unilever Sustainable Living Plan och Unilevers strategi för en verklig förändring finns här: unilever.com/sustainable-living.

Information

Mediafrågor: Var vänlig kontakta Treeva Fenwick (treeva.fenwick@unilever.com / 07917 271819) eller AndrianaMatsangou (andriana.matsangou@unilever.com / 07584 607150)

Under november 2010 lanserades Unilever sin Sustainable Living Plan där företaget har 10 år på sig att nå hållbar tillväxt. Idag bekräftar Unilever att man är på väg att nå de flesta av målen.

I planen finns tre stora mål som företaget ska nå innan 2020:

 • Hjälpa mer än 1 miljard människor att förbättra sin hälsa och välbefinnande
 • Halvera miljöpåverkan från företagets produkter och se till att högre tillväxt inte påverkar miljön på ett negativt sätt
 • Se till att 100 % av jordbruksråvarorna utnyttjas på ett hållbart sätt och förbättra livskvaliteten för miljontals människorI slutet av 2014 rapporterade Unilever följande uppdateringar av sin Sustainable Living Plan:

Hållbara levande varumärken

Unilever förklarade sitt strikta sätt att definiera, mäta och kontrollellera hållbara levande varumärken som en kombination av mätbara positiva effekter på ett eller flera av miljömålen i produktlivscykeln och ett tydligt fokus på hållbarhet. Företaget berättade också att man kommer att ha fler hållbara levande varumärken i sin portfölj under 2015:

 • Smuts är bra därför att det innebär att barnen leker och har roligt. Omo och Persil ser till att kläderna blir rena samtidigt som varumärkena ser till att barnen får den utbildning som de behöver för att nå sin fulla potential. Projektet kallas Preparing Children for Tomorrow lanseras globalt under 2015 och framåt.
 • Vaseline samarbetar med frivilligorganisationen Direct Relief där målet är att läka huden på 5 miljoner utsatta människor senast 2020. Det gäller bland annat människor som drabbats av naturkatastrofer eller som bor i flyktingläger.
 • Sunlight, Unilevers äldsta varumärke, har som mål att hjälpa de miljontals kvinnor som tillbringar 200 miljoner timmar varje dag för att hitta, hämta och bära vatten. Sunlight satte tillsammans med Oxfam upp två Sunlight Water Centres i Nigeria under 2014 där kvinnorna fick rent vatten, kunde tvätta och diska och köpa prisvärda vardagsprodukter utan att gå långa sträckor. Sunlights planerar att utvidga detta program under 2015.

Inköpsprocessen och arbetet med vår värdekedja

Över 55 % av Unilevers jordbruksråvaror kommer nu från hållbara källor vilket är något mer än halvvägs till målet på 100 % senast år 2020. Företaget har också ett mål förbättra hälsan och välbefinnandet för över 1 miljard människor senast år 2020 och hittills har man hjälpt 397 miljoner människor.

Även om utsläppen av växthusgaser har minskat i Unilevers verksamhet så har de de ökat med 4 % i värdekedjan sedan 2010. Det är visserligen en besvikelse men med en underliggande försäljningstillväxt på 21 % under samma period så har Unilever visat att hög tillväxt inte behöver innebära kraftiga negativa effekter på miljön.

Driver på för en förändring

För att kunna åstadkomma en verklig förändring fokuserar företaget på tre områden där man utnyttjar sin storlek, sitt inflytande och sin kapacitet:

 • Ingen mer olaglig skogsskövling i leveranskedjorna. Denna del står för upp till 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser
 • Främja ett hållbart jordbruk genom att hjälpa små jordbrukare att förbättra sina skördar och försörjningsmöjligheter
 • Förbättra hälsan genom att ge människorna tillgång till vatten och hygien och sanitetsanläggningar (WASH - Water, Sanitation And Hygien).

Ingen mer skogsskövling

Avsluta skogsskövlingen som är kopplad till leveranskedjan och säkerställa en hållbar försörjning av jordbruksråvaror är strategiska prioriteringar för Unilever eftersom företaget vill bekämpa klimatförändringarna, säkerställa den globala livsmedelsförsörjningen och främja den mänskliga utvecklingen.

Under 2014 var Unilever med och kämpade för FN:s deklaration om skogarna där över 170 regeringar, frivilligorganisationer och multinationella företag kom överens om att halvera skogsskövlingen senast år 2020 och helt stoppa den 2030.

Det sker också framsteg inom palmoljeindustrin för att bekämpa skogsskövlingen, där nu mer än 90 % av palmoljan som säljs i världen inte leder till någon skogsskövling

Arbetar för ett hållbart jordbruk

För att skapa ett hållbart jordbruk fokuserar Unilever på de viktigaste råvarorna och hjälper små jordbruk att förbättra sina skördar och försörjningsmöjligheter.

Bolaget har hjälpt och utbildat cirka 800 000 små jordbrukare sedan 2010 och inledde en rad samarbeten under 2014 för att utvidga detta arbete, till exempel inleddes samarbete med IFAD, Solidaridad, Acumen och Clinton Giustra Enterprise Partnership, GAIN, Oxfam och Ford Foundation.

Förbättra WASH

Unilever har ledande varumärken inom vattenrening, hygienprodukter och rengöring och företaget ser möjligheter till både mänsklig utveckling och marknadsutveckling. Unilever arbetar för att alla människor i hela världen ska ha tillgång till rent dricksvatten, sanitets- och hygienanläggningar och företaget erbjöd sitt stöd till Indiens premiärminister Modis "Clean India"-kampanj som syftar till att få bort utsläppen av avföring senast 2019.

Unilever arbetar också med ett antal partners för att utvidga WASH-programmmet, t.ex. DFID, WaterAid, PLAN, WSUP och Children’s Investment Fund.

Kostnadsbesparingar

 • Unilever har gjort kostnadsbesparingar på över 400 miljoner euro genom miljöeffektiviseringar i sina fabriker sedan 2008.
 • Utöver detta så genomförde Unilever kostnadsbesparingar på över 200 miljoner euro under förra året (2014) genom effektiviseringar i tillverkning, logistik, materialteknik samt forskning och utveckling. Dessa besparingar är kopplade till Unilevers Sustainable Living Plan.

Minska riskerna

 • Se till att säkra leveranskedjan i en värld av begränsade resurser: År 2014 kom 55 % av Unilevers jordbruksråvaror från förnybara källor.

Om Unilever

Unilever är en av världens ledande leverantörer av mat-, hem- och hygienprodukter med försäljning i över 190 länder och man når cirka 2 miljarder konsumenter varje dag. Företaget har 172 000 anställda och omsatte 48,4 miljarder euro under 2014. Över hälften (57 %) av bolagets verksamhet har påverkan på utvecklingsländer och tillväxtmarknader. Unilever har över 400 varumärken som finns i hem runt om i hela världen, till exempel Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum och Lynx.

Unilever rankades som nummer ett inom sin bransch under 2014 i Dow Jones Sustainability Index. I FTSE4Good Index fick företaget högsta miljöbetyg (5 av 5). 2014 toppade listan över Corporate Sustainability Leaders i Globescan/ SustainAbilitys årliga undersökning för fjärde året i rad och under 2015 rankades företaget som det mest hållbara mat och dryckesföretaget i Oxfams undersökning Behind the Brands Scorecard.

Unilever finns med i Linkedins Top 3 över de mest eftertraktade arbetsgivarna.

Mer information om Unilever och dess varumärken finns på www.unilever.com. Mer information om USLP finns här: www.unilever.com/sustainable-living/

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
United Kingdom

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä