Unilever julkaisee ensimmäisen ihmisoikeusraporttinsa

Unilever on julkaissut tänään ensimmäisen ihmisoikeusraporttinsa.

Toimeentulon kohentamista ja ihmisoikeuksien edistämistä

Raportissa esitellään Unileverin tavoitteita, jotka liittyvät paitsi ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, myös niiden edistämiseen aktiivisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lisäksi siinä kerrotaan alueista, joilla yhtiö on ottanut merkittäviä edistysaskelia, ja arvioidaan tulevaisuuden haasteita.

Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman toteaa: ”Liiketoiminta voi kukoistaa vain yhteiskunnissa, joissa ihmisoikeuksia kunnioitetaan, ylläpidetään ja edistetään. Ihmiset ovat tärkein voimavaramme, ja heidän osallistamisensa koko toimitusketjussa ei ole ainoastaan oikein, vaan tärkeää tulevan liiketoiminnan kestävyyden kannalta.”

”YK:n huippukokouksessa päätetään kestävän kehityksen tavoitteista syyskuussa, ja Pariisissa järjestetään vuoden lopussa ilmastokokous, joten nyt on hyvä aika keskustella avoimesti ja rehellisesti myös ihmisoikeuksista.”

”Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat uhka meille kaikille, mutta niiden odotetaan koettelevan erityisesti maapallon köyhimpiä ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat myös eniten alttiita ihmisoikeuksien rikkomiselle. Enää ei riitä, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia. Meidän on oltava entistä aktiivisempia, jotta voimme varmistaa, että sitoumuksemme tuottaa tulosta.”

Unilever virallisti sitoumuksensa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vuonna 2014 osana Unilever Sustainable Living Plan [USLP] ohjelmaa eli suunnitelmaa kestävästä ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Kyseiseen sitoumukseen kuuluu myös ihmisoikeusasioista julkisesti raportoiminen.

Unileveristä tuli ensimmäinen yhtiö, joka on ottanut käyttöön YK:n ohjeiston raportoinnin periaatteista. Se on maailman ensimmäinen kokonaisvaltainen ohjeisto yrityksille siitä, miten niiden tulee raportoida YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta. Unilever on nyt ensimmäinen yhtiö, joka on tuottanut yksityiskohtaisen, itsenäisen raportin ohjeiston avulla.

Marcela Manubens, Unileverin sosiaalisen kehityksen yksikön globaali johtaja, kommentoi: ”Tavoitteenamme on juurruttaa ihmisoikeuksien edistäminen organisaatiomme jokaiseen kolkkaan, toimintoon ja tehtävään.”

”Meillä on 172 000 työntekijää, 76 000 tavarantoimittajaa ja myyntiä yli 190 maassa ympäri maailmaa. Kulttuurit ja sosioekonomiset haasteet siis vaihtelevat. Tiedämme onnistuneemme silloin, kun jokainen 172 000 työntekijästämme ymmärtää, miten toimintaohjelmaa sovelletaan työssä, ja uskaltaa toimia. Edessämme on vielä pitkä matka, emmekä pysty tähän yksin. Kohtaamistamme haasteista avoimesti kertominen on kuitenkin kehityksen kannalta ratkaisevaa.”

Raportissa kerrotaan tärkeimmistä edistysaskelista, mukaan lukien Unileverin työstä naisten osallistamisen ja toimitusketjun työterveys- ja turvallisuusasioiden edistämiseksi sekä taistelusta seksuaalista häirintää vastaan.

Siinä kuvataan myös alueet, joihin keskitytään tulevaisuudessa. Niitä ovat esimerkiksi tavarantoimittajien alihankkijoiden ihmisoikeuskysymykset, siirtotyöläisten työolosuhteet ja yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa järjestelmien muuttamiseksi.

Unilever on myös sitoutunut kehittämään tietojen keruuta, varmennusta ja analysointia, mikä tukee raporttien tekoa tulevaisuudessa.

Lisätietoa toimittajille:

Lisätietoja antavat helen.dodd@unilever.com ja amanda.hearn@unilever.com

Unileverin tärkeimmät edistysaskelet ihmisoikeusasioissa:

Hyväksyimme naisten osallistamisen periaatteet. Olemme asettaneet tavoitteeksemme osallistaa 5 miljoonaa naista vuoteen 2020 mennessä osana Unilever Sustainable Living Plan (2013) ohjelmaamme.

Lanseerasimme vastuullisen hankinnan periaatteemme (2014), jotka juurruttavat sitoumuksemme harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti, avoimesti ja ihmisoikeuksia ja työelämän perusperiaatteita kunnioittavasti.

Turvallisuus on tärkeä osa Unileverin toimintaa, ja olemme saavuttaneet tavoitteemme tehtailla ja toimistoissamme sattuvien työtapaturmien puolittamisesta vuodesta 2008.

Olemme sitoutuneet läpinäkyvään ja vastuulliseen lähestymistapaan, jolla käsittelemme ihmisoikeuskysymyksiä koko liiketoiminnassa. Kutsuimme Oxfamin tutustumaan Vietnamin-toimintaamme vuonna 2013, jotta ymmärtäisimme paremmin, miten YK:n ohjaavat periaatteet pannaan täytäntöön. Julkaisemme päivityksen edistymisestämme myöhemmin tänä vuonna.

Meillä on nollatoleranssi pakkotyövoiman suhteen ja tarkastelemme Yhdistyneessä kuningaskunnassa annettua asetusta Modern Slavery Act 2015, jotta voisimme arvioida prosessiemme tehokkuutta. Kehitämme työntekijöille, tavarantoimittajille ja jakelijoille suunnattuja koulutusohjelmiamme ihmiskaupan ehkäisemisestä, ja olemme laatimassa raportointijärjestelmiä.

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
United Kingdom

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä