Unilever: Bæredygtighed understøtter vækst

Fire år efter offentliggørelsen af sin ambitiøse og omfattende plan for bæredygtig levevis siger Unilever, at indsatsen har en stigende og positiv indflydelse på virksomheden i form af vækst, omkostningseffektivitet og robusthed i fremtiden.

På et tidspunkt, hvor flere og flere virksomheder taler om 'brands med mening', har Unilever sat definitioner og mål bag det, man kalder 'bæredygtig levevis-brands' – nemlig brands, der bidrager til et eller flere af målene i Unilevers plan for bæredygtig levevis og tjener et formål.

Mange af Unilevers brands, der har vist vejen til bæredygtig levevis, såsom Dove, Lifebuoy, Ben &Jerry's og Comfort, oplever vækst udover gennemsnittet med et- eller flercifrede omsætningstal over de foregående tre år.

Disse resultater blev delt med specialister i bæredygtighed fra NGO'er, ministerier, den akademiske verden og forretningsverdenen, der var samlede i Unilevers hovedsæde i London for at gennemgå fremskridtene fire år efter lancering af Unilevers plan for bæredygtighed.

Paul Polman, Unilever CEO, siger: “I en omskiftelig verden med stigende social ulighed, voksende befolkning, udfordringer med udvikling og klimaforandringer er behovet for virksomhedernes tilpasning tydelig, akkurat som fordelene og mulighederne er det. Det nødvendiggør en transformationsproces i hele værdikæden, hvis vi skal fortsætte med at vokse. 

"Forbrugerne er også bevidste om det og forlanger i stigende grad ansvarlige virksomheder og ansvarlige brands. Vores erfaring er, at brands, hvis formål og produkter lever op til kravene til bæredygtig levevis-brands, oplever stærkere og hurtigere vækst. Disse brands var ansvarlige for halvdelen af Unilevers vækst i 2014 og voksede dobbelt så meget som resten af virksomheden."

Denne udvikling breder sig nu også til investeringsgrupper, som i stigende grad er blevet opmærksomme på de risici og muligheder, der ligger i at håndtere et nyt økonomisk økosystem, hvor den gensidige afhængighed er mere kompliceret og uforudsigelig. Det ses også af det stigende antal institutioner, som flytter kapital til virksomheder, der vil hjælpe med at realisere en fremtid med lav udledning af CO2. Regeringer vil også under de kommende klimaforhandlinger i Paris i december reagere med robuste nationale planer for nedsættelse af udledningen af drivhusgasser.

Unilever kan bekræfte, at man er på højde med de fleste af virksomhedens planer for bæredygtig levevis, som blev opstillet i 2010. Forbrugerelementet i målet for nedskæring af den miljømæssige påvirkning er fortsat mere udfordrende og er stærkt afhængigt af større forandringer i markedet. Men Unilever er begyndt at adskille sin miljømæssige påvirkning fra den underliggende vækst i salget.

Der er lovende fremskridt inden for virksomhedens logistikkæde. Over 55 % af Unilevers råvarer fra landbrug stammer nu fra bæredygtige kilder med nedsatte risici i forbindelse med levering – og virksomheden er dermed mere end halvvejs fremme ved målet på 100 % inden 2020. Unilever har nået sit mål på nul ufarligt affald til lossepladser i hele netværket af fabrikker og opnår betydelige nedskæringer i CO2 fra energi og vand i produktionen med reduktioner på henholdsvis 37 % og 32 % pr. ton produktion siden 2008.

Med hensyn til det ambitiøse mål at bidrage til at hjælpe 1 mia. mennesker med at forbedre deres helbred og velbefindende inden 2020 er Unilever nået ca. 40 % ad vejen (397 mio.) Virksomheden har også forbedret levevilkårene for over 1 mio. mennesker indtil nu ved at hjælpe og uddanne 800.000 bønder med små landbrug siden 2010 og give 238.000 kvinder adgang til træning, støtte og færdigheder.

'Bæredygtig levevis-brands' udgør halvdelen af Unilevers vækst og vokser dobbelt så hurtigt som virksomhedens øvrige brands. Et stigende antal førende brands har indeholdt bæredygtighed i deres bidrag til verden – deres formål – og i produkternes ingredienser og livscyklus. Unilevers 'bæredygtig levevis-brands' er virksomhedens formål i aktion, som gør bæredygtig levevis ganske almindelig.

Unilever er forpligtet til at arbejde for transformationelle ændringer i hele værdikæden og til at videreudvikle sin portefølje af 'bæredygtig levevis-brands' på en måde, der imødekommer forbrugernes behov. Vi vil fortsætte med systematisk at måle vores forskellige brands’ bæredygtighed og bruge resultaterne herfra til at fremme yderligere fremskridt.

En detaljeret rapport om de opnåede fremskridt i forhold til målene, der er udstukket i Unilevers plan for bæredygtig levevis, og Unilevers tilgang til transformationelle ændringer er til rådighed online på: unilever.com/sustainable-living.

Redaktionelle bemærkninger:

Spørgsmål fra medier: Kontakt venligst Treeva Fenwick (treeva.fenwick@unilever.com / 07917 271819) eller Andriana Matsangou(andriana.matsangou@unilever.com / 07584 607150)

I november 2010 opstillede Unilever sin plan for bæredygtig levevis og forpligtede sig til en tiårig rejse mod bæredygtig vækst. I dag bekræfter Unilever, at man er på højde med de fleste af målene.

Planen har tre store mål, der skal nås inden 2020:

 • At hjælpe over 1 mia. mennesker med at forbedre deres helbred og velbefindende.
 • At halvere den miljømæssige påvirkning af virksomhedens produkter og adskille miljømæssig påvirkning fra vækst.
 • At 100 % af indkøbte råmaterialer fra landbruget skal være bæredygtige og forbedre levevilkårene for millioner af mennesker.

Ved udgangen af 2014 har Unilever rapporteret følgende målbare opdateringer af sin plan for bæredygtig levevis:

Bæredygtig levevis-brands

Virksomheden har forklaret sin stramme tilgang til definering, måling og overvågning af 'bæredygtig levevis-brands' som en kombination af målbare bidrag til et eller flere af sine bæredygtighedsmål i produktets levetid og et tydeligt bæredygtighedsforbundet formål. En skitseret udvidelse af brands, der klassificeres som 'bæredygtig levevis-brands' i porteføljen for 2015 ser således ud:

 • Dirt is Good (Skidt er godt), som omfatter Omo og Persil, hvis formål er at hjælpe flere børn med at få adgang til den kvalitetsundervisning, de skal have for at nå deres fulde potentiale. Initiativet, der kaldes 'Preparing Children for Tomorrow Initiative' (Initiativet til forberedelse af børn til fremtiden), lanceres globalt i den resterende del af 2015 og fremover.
 • Vaseline samarbejder med den internationale NGO Direct Relief med hjælp til inden 2020 at helbrede huden hos 5 mio. mennesker, der lever i sårbare situationer, heriblandt mennesker, der er ramt af naturkatastrofer og befinder sig i flygtningelejre.
 • Sunlight, Unilevers ældste brand, sigter efter at begrænse byrden for millioner af kvinder, der bruger 200 millioner timer hver dag til at finde, hente og bære vand, og dermed frigøre deres tid.
 • Efter succesfulde pilotprojekter bestående af to Sunlight vandcentre i Nigeria i 2014 i samarbejde med Oxfam, hvor kvinder trygt kan hente rent vand, vaske op og vaske deres tøj, og desuden kan købe dagligvarer til overkommelige priser inden for gåafstand, planlægger Sunlight yderligere vandcentre i 2015.

Indkøb og arbejde på tværs af værdikæden

Over 55 % af Unilevers råvarer fra landbrug stammer nu fra bæredygtige kilder, hvilket er over halvvejs til målet i 2020 på 100 %, og efter fire år er virksomheden næsten 40 % ad vejen (397 mio.) på at nå det mål at forbedre helbredet og velbefindendet for over 1 mia. mennesker inden 2020.

På trods af, at udslip af drivhusgasser er reduceret i Unilevers operationer, er de steget med 4 % siden 2010 på tværs af værdikæden. Selvom det er skuffende, viser den underliggende salgsvækst på 21 % i samme periode, at Unilever er begyndt at adskille sin miljømæssige påvirkning fra væksten af salget.

Iværksættelse af transformationelle ændringer

Med henblik på at foretage transformationelle ændringer af interne systemer samler Unilever sine anstrengelser inden for tre områder, hvor virksomheden kan bruge sin størrelse, indflydelse og evner til at være katalysator for forandringer:

 • Stoppe skovrydning forårsaget af råvare-logistikkæder, der er skyld i op til 15 % af verdens samlede udledning af drivhusgasser.
 • Normalisere bæredygtigt landbrug ved at hjælpe bønder med små landbrug med at forbedre deres udbytte og levevilkår.
 • Forbedre menneskers helbred ved at gøre vand, sanitet og hygiejne (WASH) mere tilgængelig.

Stop for skovrydning

At sætte en stopper for skovrydning forbundet med råvare-logistikkæder og sikre levering af bæredygtige landbrugsråvarer er strategiske prioriteter for Unilever som virksomhed med henblik på at bekæmpe klimaændringer, fremme global fødevaresikkerhed og den menneskelige udvikling.

I 2014 advokerede Unilever for FN's skovdeklaration, hvor 170 regeringer, NGO'er og multinationale selskaber blev enige om at halvere skovrydning inden 2020 og helt stoppe den inden 2030.

Fortsatte fremskridt i palmeolieindustrien i forbindelse med skovrydning, hvor over 90 % af den palmeolie, der handles globalt, er nu omfattet af forpligtelsen til at undgå skovrydning.

Fremme af bæredygtigt landbru

For at gøre bæredygtigt landbrug til det normale har Unilever fokuseret på vigtige råvarer, hvor virksomheden har størst indflydelse og kan hjælpe bønder med små landbrug med at forbedre deres udbytte og levevilkår.

Virksomheden har hjulpet og undervist omkring 800.000 bønder med små landbrug siden 2010 og offentliggjorde en række partnerskaber i 2014 med henblik på at sætte yderligere kræfter ind på dette område, heriblandt med IFAD, Solidaridad, Acumen and Clinton Giustra Enterprise Partnership, GAIN, Oxfam og Ford Foundation.

Forbedring af WASH

Med førende brands i produktkategorier som intern vandrensning, toiletrengøring og helsesæbe er det at gøre vand, sanitet og hygiejne til noget helt almindeligt både en menneskelig udvikling og en mulighed for udvikling af markedet. Unilever bruger sin indflydelse til at støtte, at universel adgang til rent drikkevand, sanitet og hygiejne optages som et mål for bæredygtig udvikling, og har tillige tilbudt støtte til den indiske premierminister Modis 'Clean India'-kampagne, der sigter efter at stoppe besørgelse i det fri inden 2019.

Unilever samarbejder også med en række partnere for at opskalere sine WASH programmer, inklusive DFID, Wateraid, WSUP og Children's Investment Fund.

Omkostningsbesparelser

Unilever har samlet set reduceret sine omkostninger med over 400 mio. euro ved hjælp af miljøbesparende foranstaltninger i sine fabrikker siden 2008.

Hertil kommer, at Unilever sidste år (2014) sparede over 200 mio. euro på fabrikation, logistik, materialeudnyttelse samt forskning og udvikling, som kan tilskrives Unilevers plan for bæredygtig levevis.

Nedsættelse af risici

 • Fremtidssikring af logistikkæden i en verden med begrænsede ressourcer: I 2014 kom 55 % af Unilevers råmaterialer fra landbrug fra bæredygtige kilder med sikkerhed for levering.

Om Unilever

Unilever er en af verdens førende leverandører af fødevarer, plejeprodukter til hjemmet og personlig pleje med salg i over 190 lande til 2 milliarder forbrugere om dagen. Virksomheden har 172.000 medarbejder og nåede et salg på 48,4 mia. euro i 2014. Over halvdelen (57 %) af virksomhedens miljøbelastning er i udviklingslande og vækstmarkeder. Unilever har over 400 brands, der kan findes i hjem overalt i verden, heriblandt Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry's, Marmite, Magnum og Lynx.

Unilever rangerede som nr. et i sin sektor i Dow Jones' bæredygtighedsindeks i 2014. I FTSE4Good-indekset opnåede virksomheden den højeste miljømæssige score på 5. Virksomheden var desuden øverst på listen over Global Corporate Sustainability Leaders i GlobeScan/SustainAbilitys årlige undersøgelse for fjerde år i træk, ligesom den i 2015 rangerer som den mest bæredygtige føde- og drikkevarevirksomhed på Oxfams Behind the Brands-scorekort.

Unilever figurerer i LinkedIns top-3 liste over mest eftertragtede arbejdsgivere i alle sektorer.

Besøg venligst www.unilever.com for at få flere oplysninger om Unilever og vores brands. Flere oplysninger om Unilevers plan for bæredygtig levevis: www.unilever.com/sustainable-living/

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
United Kingdom

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä