Unilever ja Tansanian hallitus: sopimus kestävästä maatalouden käytöstä

Unilever ja Tansanian hallitus ovat solmineet kunnianhimoisen yhteistyösopimuksen elvyttääkseen Tansanian teetuotantoa. Kumppanuuden tavoitteena on luoda 5000 työpaikkaa, jotka liittyvät Unileverin Mufindi-teetilaan, joka hallitsee ja kehittää 6000 hehtaarin laajuudelta pieniä teetiloja ja siten parantaa noin 30 000 pienviljelystä elantonsa saavan ihmisen tuloja ja elintasoa.

Unileverin logistiikkajohtaja, Pier Luigi Sigismondi ja Tansanian maatalous- ja elintarvike sekä osuustoimintaministeri Christopher Chiza tapasivat Dodomassa sopiakseen aiesopimuksesta ja yhteistyöstä.

Ministeri Christopher Chiza kommentoi sopimusta: ”Tämä aiesopimus symboloi Tansanian hallituksen päättäväisyyttä toteuttaa Kilimo Kwanza-maatalousohjelma. Olemme sitoutuneet luomaan kilpailukykyisen maatalouden samanaikaisesti kun luomme pienviljelijöille mahdollisuuksia lisätä tulojaan ja samalla käyttää luonnonvaroja hallitusti. Hallitus kutsuu kaikkia sijoittajia liittymään SAGCOT-maatalouden tukiohjelmaan, joka sisältää myös kestävän kehityksen mukaiset liiketoimintaperiaatteet. Unilever on sopeuttanut investointistrategiansa Tansanian teeteollisuuden kehitysstrategian kanssa sekä pienviljelijöiden muutosstrategian kanssa, jota puoltaa Tansania pienviljelijöiden teekehityksen järjestö (TSHTDA) . Kaikkien arvoketjun eri toimijoiden välinen yhteistyö auttaa saavuttamaan tavoitteemme kilpailukykyisen teenviljelyn luomisessa pienviljelijöille."

Pier Luigi Sigismondi sanoo: "Visiomme on kaksinkertaistaa liiketoimintamme ja samalla vähentää ympäristöjalanjälkemme sekä lisätä myönteistä sosiaalista vaikutustammea. Uskomme vakaasti, että yritysten on tuotettava enemmän oikeudenmukaista ja kestävään kehitykseen perustuvaa kasvua. Kuitenkin saavuttaaksemme suuria muutoksia vaaditaan todellista yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Tänään ilmoitettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus pyrkii juuri tähän. Tämä on myös loistava esimerkki miten Sustainable Living Plan-ohjelmamme toteutuu käytännössä. On kunnia toimia yhdessä kumppanien kuten Tansanian hallituksen kanssa ja auttaa turvaamaan Tansanian teetuotannon tulevaisuus edistämällä kestävää maataloutta sekä parantaa pienviljelijöiden elämää, voidaksemme tuottaa laadukasta teetä vastaamaan kuluttajiemme kysyntään. "

Yhteistyö toteuttaa ja tukee eteläisen Tansanian maatalaouden kasvuohjelmaa - Southern Agriculture Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) osana Tansanian hallituksen johtamaa Kilimo Kwanza-maatalousohjelmaa.

Unilever toimii maan hallituksen, Tansanian teenviljelyhallinnon sekä Tansanian teen pienviljelijöiden kehitysyhdistyksen sekä muiden yksityisten ja julkiste toimijoiden kanssa parantaakseen teen satoisuutta ja laatua.

Yhteistyö kattaa investoinnit Unileverin tiloihin sekä toimitusketjuun kuten uusiin tehtaisiin, paikalliseen infrastruktuuriin , tutkimukseen ja kehitykseen, pienviljelijöiden tukiohjelmiin ja Rainforest Alliance -sertifiointiin , jotta teen tuotanto tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Flip Dötsch Unilever Corporate Media Relations

+31611375464
Flip.Dotsch@unilever.com

Tansanian Hallitus Sankana Msiza Simkoko

+255 222 861 319
+255 687 454 545

sankanasimkoko@yahoo.com

Unilever Finland

Roineentie 10

FI-00510 Helsinki

+358 10 75 901

riitta.jantunen@unilever.com

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä