Muovisaaste on todellinen ympäristöongelma. Ongelman ytimessä on se, että liian suuri osa muoviroskasta on peräisin meiltä.

Se ei ole hyväksyttävää.

Muovi on arvokas materiaali. Sillä on tärkeä tehtävä tuotteidemme turvallisessa ja tehokkaassa jakelussa ja sen hiilijalanjälki on monia vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja pienempi. Muovilla on siis paikkansa.

Mutta se paikka ei ole kaduilla, joissa ja merissä.

Muovin oikea paikka on kiertotaloudessa, jossa se käytetään uudelleen, kierrätetään tai kompostoidaan. Kun kierto pysyy suljettuna, muovia ei päädy ympäristöön.

Jo yksikin luontoon päätynyt pakkauksemme on liikaa. Käyttämämme muovi on vastuullamme.

Siksi julkistamme tänään uusia tavoitteita, jotka ovat aiempaa kunnianhimoisempia.

Sitoudumme puolittamaan neitseellisen muovin käytön pakkauksissamme sekä keräämään ja käsittelemään enemmän muovipakkauksia kuin myymme – jo vuoteen 2025 mennessä.

1/2

Vuoteen 2025 mennessä käytämme 50 % vähemmän neitseellistä muovia pakkauksissamme.

More

Vuoteen 2025 mennessä autamme keräämään ja käsittelemään enemmän muovia kuin myymme.

Vähennämme neitseellisen muovin käyttöä kahdella tavalla. Ensiksi poistamme käytöstä yli 100 000 tonnia muovipakkauksia edistämällä uudelleenkäytettävien ja uudelleentäytettävien pakkausten käyttöönottoa sekä suosimalla muovittomia vaihtoehtoja, mukaan lukien vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja ja pakkaamattomia tuotteita. Toiseksi ryhdymme käyttämään yhä enemmän kierrätysmuovia pakkauksissamme.

Tärkeintä muoviroskan vähentämisessä on estää sen pääsy luontoon. Siksi autamme keräämään ja käsittelemään enemmän muovia kuin myymme. Se onnistuu kolmella tavalla: sijoittamalla ja tekemällä yhteistyötä jätehuollon infrastruktuurin parantamiseksi toimintamaissamme, ostamalla ja käyttämällä kierrätysmuovia pakkauksissamme sekä osallistumalla laajamittaisiin tuottajien vastuullisuusohjelmiin, joiden puitteissa maksamme pakkaustemme keräämisestä.

Pystymme vähentämään muovijätteen määrää vain nopealla ja radikaalilla toiminnalla kierron kaikissa vaiheissa.

Alan Jope, toimitusjohtaja, Unilever

”Pystymme vähentämään muovijätteen määrää vain nopealla ja radikaalilla toiminnalla kierron kaikissa vaiheissa”, Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope kertoo. ”Meidän pitää omaksua täysin uusi lähestymistapa pakkauksiin ja tuotteisiin. Meidän täytyy ottaa käyttöön uusia ja innovatiivisia materiaaleja sekä laajentaa tiettyjä liiketoimintamalleja esimerkiksi uudelleenkäyttöön ja uudelleentäyttöön liittyen. Muutoksen on myös tapahduttava ennennäkemättömän nopeasti ja tehokkaasti.”

”Visionamme on maailma, jossa kaikki yhdessä varmistavat, että muovi pysyy kierrossa eikä päädy luontoon. Käyttämämme muovi on vastuullamme. Siksi olemme sitoutuneet keräämään enemmän muovia kuin myymme osana pyrkimyksiämme kohti kiertotaloutta. Tehtävä voi tuntua vaikealta, mutta se on myös jännittävä, sillä se auttaa lisäämään maailmanlaajuista kierrätysmuovin kysyntää.”

Noin 2,5 miljardia ihmistä yli 190 maassa käyttää tuotteitamme päivittäin omasta hyvinvoinnistaan ja ulkonäöstään huolehtimiseen sekä elämästään nauttimiseen. Olemme sen ansiosta ainutlaatuisessa asemassa ja voimme olla osa ratkaisua: voimme toteuttaa visiomme jätteettömästä maailmasta, jossa pakkausmateriaaleja ei päädy luontoon, vesistöihin tai meriin.

Ellen MacArthur Foundation -järjestön perustaja Ellen MacArthur sanoo: ”Unileverin tämänpäiväinen ilmoitus on merkittävä askel muovin kiertotalouden edistämisessä. Unilever näyttää, kuinka yritykset voivat siirtyä pois neitseellisen muovin käytöstä poistamalla tarpeettomia pakkauksia markkinoilta hyödyntämällä erilaisia innovaatioita, kuten uudelleentäyttöä, uudelleenkäyttöä ja tiivistämistä, sekä lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä.

”Kannustamme muita seuraamaan esimerkkiä, sillä yhdessä voimme poistaa käytöstä tarpeettoman muovin sekä luoda innovaatioita. Meidän tulee varmistaa, että käyttämämme muovi pysyy kierrossa, ja rakentaa talousjärjestelmä, jossa muovista ei koskaan tule jätettä.”

Esimerkkejä aloitteista, joiden parissa työskentelemme Olemme tehneet työtä muovipakkausten käyttöön liittyen vuodesta 2017. Esittelemme tässä muutamia aloitteita, joiden parissa työskentelemme juuri nyt, sekä esimerkkejä siitä, miten autamme kehittämään muovinkeräyksen ja -käsittelyn infrastruktuuria.

Yleisiä kysymyksiä

Miten vähennämme muovipakkausten määrää? Sitoumuksemme vahvistaa innovointia ja uusien liiketoimintamallien kehitystä, mistä esimerkkinä ovat uudelleenkäytettävät ja uudelleentäytettävät pakkaukset. Edistämme myös muovittomien vaihtoehtojen saatavuutta, ja voimme jättää tuotteet pakkaamatta. Tutkimme mahdollisuuksia muovin määrän vähentämiseen pakkauksissamme esimerkiksi tuotteiden tiivistämisen avulla. Varmistamme, että innovaatiot ja muutokset eivät ole ympäristövaikutukseltaan nykytilannetta huonompia.

Tavoitteemme on muuttaa liiketoimintatapaamme, mikä tarkoittaa, että siirrymme kertakäyttöisistä muoveista monikäyttöisiin pakkauksiin. Panostamme uusiin malleihin, kuten uudelleenkäytettäviin pulloihin. Olemme jo oppineet paljon ja edistyneet työssä. Tuloksena on ollut innovaatioita, kuten kotona täytettäviä pakkauksia ja annostelukokeiluja myymälöissä. Edistämme muutosta tekemällä yhteistyötä muiden kanssa, ottamalla kansalaiset mukaan ja valistamalla heitä kulutustapojen muutosten mukanaan tuomista eduista.

Nykyisten sitoumustemme tapaan näistä tavoitteista tulee oleellinen osa liiketoimintaamme, jotta ne koskevat yhtä lailla kaikkia tuotemerkkejämme, markkinoitamme ja liiketoiminta-alueitamme. ”Vähemmän, paremmin, ei ollenkaan” -lähestymistapamme ohjaa ratkaisujen kehitystä. Tämä näyttäytyy varmasti erilaisena eri maissa, riippuen nykyisestä pakkausten jalanjäljestä, saatavilla olevista ratkaisuista ja kuluttajien suhtautumisesta.

Olemme sitoutuneet vähentämään kaikenlaisten muovipakkausten määrää, ja mukana ovat myös kerta-annospakkaukset. Jatkamme uudenlaisten liiketoimintamallien, kuten uudelleenkäytettävien ja uudelleentäytettävien pakkausten, positiivisten vaikutusten tutkimista. Esimerkkinä tästä ovat uudelleentäyttöön keskittyneet laitoksemme Hair Refillery Filippiineillä ja Love Beauty and Planet Refillery Vietnamissa. Olemme havainneet erityisen tarpeen edulliselle mallille, jonka puitteissa kuluttajat pystyvät itse määrittämään paljonko tuotetta he haluavat annostella, mikä puolestaan auttaa kustannusten hallinnassa. Lisäksi otamme harkintaan järjestelmiä, joissa tuotteemme voidaan yhdessä muiden kanssa kerätä ja kierrättää. Olemme sitoutuneet keräämään ja käsittelemään enemmän muovia kuin myymme. Tähän lasketaan mukaan kerta-annospakkaukset.

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä