1. Etusivu
  2. ...
  3. News & features
  4. Kuinka Unileverin Sustainable Living Plan -tavoitteiden saavuttaminen etenee?

Kuinka Unileverin Sustainable Living Plan -tavoitteiden saavuttaminen etenee?

Maailman pyrkiessä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet on ensiarvoisen tärkeää, että yritykset ovat tämän kehityksen etunenässä. Tällöin avainasemassa on se, kuinka toimimme aiempaa tiiviimmissä kumppanuussuhteissa, mikä puolestaan nostaa kaikkien toimijoiden toiminnan läpinäkyvyyden aivan uudelle tasolle.

Line of schoolgirls in Pakistan

Ottamalla huomioon läpinäkyvyyden jaamme tietoa siitä, miten etenemme Unilever Sustainable Living Plan (USLP) -ohjelmamme tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelma on perusta, jonka avulla lisäämme luottamusta arvoketjumme kaikkiin osa-alueisiin.

Uusimman raportin mukaan olemme saavuttamassa noin 80 % tavoitteistamme, ja raportista käy selvästi ilmi missä suurimmat haasteemme ovat. Siinä hahmotellaan myös, millä alueilla voimme jakaa kokemuksiamme muiden yritysten kestävän kehityksen mukaisia elintapoja edistävän toiminnan tukemiseksi ja parantamiseksi.

Asiakkaat haluavat kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavia brändejä

On vahvaa näyttöä siitä, että kuluttajien kysyntä kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavia brändejä kohtaan on kasvamassa. Oma tutkimuksemme osoittaa, että 54 % kuluttajista haluaa ostaa vastuullisia tuotteita ja että kolmasosa heistä tekee jo niin. Kyseessä on valtava mahdollisuus, ja haluamme, että brändimme johtavat tämän toteutumisessa.

Eräs tapa, jolla olemme toteuttaneet tätä päämäärää, on kestävän kehityksen mukaisen elämän noudattamiseen kannustavat brändimme. Niissä yhdistyvät vahva sosiaalinen tai ympäristöön liittyvä päämäärä sekä tuotteet, jotka tukevat USLP-tavoitteiden saavuttamista. Meillä on nyt 26 kestävän kehityksen mukaiseen elämäntavan noudattamiseen kannustavaa brändiä (vuonna 2016 luku oli 18), jotka kattavat kaikki tuoteryhmämme. Tämän vuoden uusia tulokkaita ovat Vaseline, Sunlight, Sunsilk ja Wall’s.

Vuonna 2017 nämä brändit kasvoivat yli 46 % nopeammin kuin muu liiketoimintamme ja tuottivat 70 % liikevaihtomme kasvusta. Neljänä viime vuonna näiden tuotteiden myynti on jatkuvasti kasvanut keskimääräistä kasvuvauhtiamme nopeammin.

Uutta liiketoimintaa sekä uusia brändejä ja innovaatioita

Kehitämme ja muokkaamme tuotetarjontaamme uusien Unileveriin yhdistyvien yritysten kautta, jotka sitoutuvat noudattamaan kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavia arvojamme. Viimeisen noin 12 kuukauden aikana tämänkaltaisia uusia tuotteita ovat olleet esimerkiksi Pukka tea, Seventh Generation, Mãe Terra ja Sundial.

Emme kuitenkaan vain hanki muiden yritysten tuotteita vaan myös kehitämme omaa tarjontaamme luomalla uusia brändejä, joiden ytimessä on vastuullisuuteen kannustaminen. Esimerkkejä näistä tuotteista ovat vegaaniystävällinen Love Beauty Planet -hoitotuotesarja, jossa käytetään luonnonmukaisia raaka-aineita ja kierrätettyä pakkausmateriaalia, sekä gluteeniton ja vegaaneille sopiva Red Red -välipalatuote, joka tuotiin Ison-Britannian markkinoille aiemmin tänä vuonna.

Tämän lisäksi tuomme tietenkin ydintuotteemme päivittäin yhä useampien kuluttajien käyttöön – mukaan lukien käyttäjiemme suosikkituotteet ja uudet innovaatiomme. Esimerkiksi viime vuonna Domestos julkaisi useita innovaatioita, jotka pyrkivät ratkaisemaan sanitaatioon ja veden niukkuuteen liittyviä ongelmia, mukaan lukien uuden edullisen käymälöiden puhdistusjauheen Intiassa ja vedenkäyttöä vähentävän Flush Less -suihkeen Etelä-Afrikassa.

601m

Käsienpesua, sanitaatiota, suun terveyttä, itsetuntoa ja turvallista juomavettä käsittelevät ohjelmamme ovat saavuttaneet 601 miljoonaa ihmistä vuoden 2017 loppuun mennessä.

109

Vuoden 2017 loppuun mennessä 109 tuotantolaitostamme 36 maassa käytti 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä, mikä oli 65 % kaikesta sähkönkulutuksesta.

56%

Vuoden 2017 loppuun mennessä kaikista maataloudesta saatavista raaka-aineistamme 56 % hankittiin kestävän kehityksen mukaisista lähteistä.

USLP-tavoitteidemme edistyminen vuonna 2017

Hyviä uutisia on se, että seitsemän vuoden edistymisen jälkeen olemme jo saavuttaneet tai saavuttamassa noin 80 % tavoitteistamme.

Yli miljardin ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen vuoteen 2020 mennessä

Olemme saavuttamassa kunnianhimoisen tavoitteemme kaksinkertaistaa tuotevalikoimamme, joka täyttää tiukimmat ravitsemukselliset vaatimukset vuoteen 2020 mennessä. Tähän mennessä 39 % tuotteista täyttää nämä vaatimukset. Olemme uudistamassa kaikkia tuoteryhmiämme ja olemme saavuttaneet merkittävää edistystä suolan, tyydyttyneen rasvan, kalorien ja sokerin vähentämisessä. Esimerkiksi 70 % markkinoista, joilla myymme tavallisia jäätelöitä, on nyt myös mini-versioita. Vuonna 2017 julkaisimme Mini Magnum -tuotteet Intiassa ja Mini Cornetto -tuotteet Brasiliassa.

Terveydestä ja hygieniasta puhuttaessa käsienpesua, sanitaatiota, suun terveyttä, itsetuntoa ja turvallista juomavettä käsittelevät ohjelmamme saavuttivat yli 600 miljoonaa ihmistä vuoden 2017 loppuun mennessä. Eräs vaikuttavimmista brändeistämme on Dove, joka keskittyy ulkonäköön liittyvän itsevarmuuden parantamiseen. Olemme tavoittaneet jo 29 miljoonaa nuorta ja luku kasvaa näillä näkymin 40 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.

Tuotteidemme ympäristöjalanjäljen puolittaminen koko arvoketjun alueella vuoteen 2030 mennessä

Mitä tulee omaan jalanjälkeemme, olemme edistyneet merkittävästi lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi vuodesta 2008 lähtien olemme vähentäneet tuotantomme hiilidioksidipäästöjä 47 prosentilla, veden käyttöä 39 prosentilla ja kaatopaikalle menevän jätteen kokonaismäärää 98 prosentilla. Olemme saavuttaneet edistystä myös laajemmassa toimitusketjussamme. Vuoden 2017 loppuun mennessä esimerkiksi kaikista maataloudesta saatavista raaka-aineistamme 56 % hankittiin kestävistä lähteistä.

Edelleenkin haasteenamme on pienentää sitä ympäristövaikutusta, joka aiheutuu kuluttajien käyttäessä tuotteitamme. Olemme esimerkiksi onnistuneet vähentämään vedenkäyttöä vain 2 % vuodesta 2010 lähtien. Mutta meillä ei ole vain huonoja uutisia. Näemme lupaavaa edistystä pakkausjätteen alalla, jossa olemme tehneet uuden sitoumuksen, jonka mukaan muovipakkauksemme ovat täysin uudelleen käytettävissä, kierrätettävissä tai kompostoitavissa vuoteen 2025 mennessä.

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on parantaa miljoonien ihmisten toimeentuloa

Vuonna 2017 käynnistimme vastuullista hankintaa koskevan käytännön (Responsible Sourcing Policy) vahvistaaksemme arvojamme ja lisätäksemme ohjelmaan sitoutuneiden toimittajien määrää. Noin 55 % hankintaan käytetyistä varoista suuntautui toimittajille, jotka täyttivät käytännön pakolliset vaatimukset. Tavoitteenamme on saavuttaa 100 %:n raja vuoteen 2020 mennessä.

Olemme sitä mieltä, että naisten voimaannuttaminen on suurin yksittäinen ihmiskunnan kehityksen ja taloudellisen kasvun aikaansaaja. Olemme rakentamassa sukupuolten suhteen tasapainoista organisaatiota: vuoden 2017 loppuun mennessä 47 % esimies- ja johtotehtävissä toimivista työntekijöistämme oli naisia (vuonna 2016 luku oli 46 %). Shakti-ohjelmamme tarjoaa työtä yli 70 000 naiselle, jotka asuvat köyhissä maaseutuyhteisöissä. Vuonna 2017 autoimme myös 1,2 miljoonaa naista osallistumaan naisten turvallisuutta, taitojen kehittämistä ja mahdollisuuksien lisäämistä edistäviin hankkeisiin.

Osallistavamman liiketoiminnan luomiseksi autoimme vuonna 2017 noin 716 000 pientilallista osallistumaan hankkeisiin, joiden tavoitteena oli parantaa heidän maatalouden hoitokäytäntöjään tai kasvattaa heidän tulojaan. Tuimme myös 1,6 miljoonaa pienjälleenmyyjää parantamaan tulotasoaan.

Graph showing increase
70%

70 % koko liikevaihdon kasvustamme kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavien brändien ansiota

Valokuvaaja: Son Ng-Hoang, Unileverin työntekijä, Vietnam

Minne seuraavaksi?

Moni asia on muuttunut maailmassa sen jälkeen, kun käynnistimme USLP-ohjelmamme vuonna 2010. Alkaessamme pohtia ohjelman kehitystä halusimme kuulla sekä työntekijöidemme että ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä siitä, mitä teemme nyt ja miten meidän tulisi kehittää toimintaamme. Niinpä ryhdyimme tekemään kaikkien aikojen suurinta kuunteluharjoitusta, jonka aiheena oli Unileverin kestävän kehityksen mukaisten elintapojen noudattamiseen kannustavan toiminnan tulevaisuus.

Haastattelimme arvoketjumme eri osa-alueiden asiantuntijoita – mukaan lukien sijoittajia, toimittajia, asiakkaita, mainostoimistoja, muita yrityksiä, ajatusjohtajia, kansalaisjärjestöjä ja yliopistotutkijoita – sekä pyysimme myös eri puolilla maailmaa toimivia työntekijöitämme täyttämään kyselyn niiden ongelmien tunnistamiseksi, jotka merkitsevät heille eniten.

Vastaukset osoittivat, että USLP:stä on tullut yritykselle suuri ylpeydenaihe ja motivaation tuoja, ja se on myös tärkein syy, miksi monet työntekijät tulivat yrityksen palvelukseen. Samaan aikaan otamme nöyrästi vastaan sen, että USLP-ohjelmaa arvostetaan kovasti yrityksen ulkopuolella.

Mutta ei ole yllättävää, että tämän positiivisen kehityksen myötä tulee myös paljon odotuksia. Kuten eräs yrityksen ulkopuolinen haastateltava totesi: ”Unileverin asema ei ole helppo. Odotukset ovat korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Tämä nostaa vaatimustasoa kaikille Unileverin työntekijöille, jotka yrittävät selvittää, mitä seuraavaksi tulee tehdä.”

Projektin tavoitteena oli saada syvällisempi käsitys siitä, kuinka USLP-ohjelmaa tulee kehittää vastaisuudessa omien työntekijöidemme sekä kestävän kehityksen mukaisiin elintapoihin kannustavaan liiketoimintaan perehtyneiden riippumattomien asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Otamme nyt vastaan tämän monipuolisen palautteen ja ryhdymme työstämään prosessin seuraavia vaiheita. Julkaisemme säännöllisesti päivityksiä edistymisestämme, joten palaa pian takaisin lukemaan lisää siitä mitä meille kuuluu.

Ylimmäinen kuva: Muhammad Taha, Unileverin työntekijä, Pakistan

Lue lisää näistä aiheista
Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä