Unileveristä hiilipositiivinen vuoteen 2030 mennessä

Kehitämme ja syvennämme ympäristötyötämme luopumalla toiminnassamme fossiilisista polttoaineista ja tukemalla suoraan uusiutuvan energian tuotantoa yli oman tarpeemme.

Geothermal Japan

Japanin Unilever on siirtynyt 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan kotimaan toiminnassaan. Yksi käytetyistä energianlähteistä on maalämpö.

Koko maailman katseet suuntautuvat Pariisiin 30. marraskuuta alkaen, kun maailman johtajat kokoontuvat YK:n järjestämään ilmastokokoukseen (COP21). Tavoitteena on ensimmäistä kertaa solmia oikeudellisesti sitova sopimus ongelman ratkaisemiseksi yhdessä.

Unilever kuuluu niiden yksilöiden ja organisaatioiden runsaslukuiseen joukkoon, jotka vastaavat haasteeseen kunnianhimoisen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Julkaisemme nyt uudet tavoitteemme, joiden toivomme innostavan muita noudattamaan esimerkkiä. Haluamme antaa Pariisin kokoukseen osallistuville päättäjille viestin siitä, että liiketoiminta tukee toimia ja suunnittelee hiilestä luopumista aiempaa nopeammalla aikataululla.

Hyväksi liiketoiminnalle, hyväksi maailmalle

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttama tuho ovat toimintaamme ja asiakkaitamme koskettavia asioita. Siksi sen vastustaminen on liiketoiminnan kannalta hyödyllistä. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä merkitsee meille monenlaisia etuja. Pystymme esimerkiksi pienentämään toimintakustannuksiamme, saamme joustavuutta energiahuoltoon ja voimme luoda entistä tiiviimpiä suhteita kuluttajiin.

Aiemmin tänä vuonna osallistuimme B Team -ryhmän haasteeseen, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen nollaaminen vuoteen 2050 mennessä. Haasteen kanssa samassa linjassa on jäsenyytemme RE100-aloitteessa ja sitoutumisemme tieteeseen pohjautuviin tavoitteisiin. Haluamme mennä eteenpäin entistä nopeammin niillä alueilla, joihin voimme vaikuttaa suoraan.

Unilever pyrkii olemaan hiilipositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 prosenttia kaikessa toiminnassamme käytetystä energiasta saadaan uusiutuvista lähteistä. Yhdessä kumppaniemme kanssa tuemme sitä, että uusiutuvaa energiaa tuotetaan enemmän kuin mitä itse tarvitsemme. Ylimääräinen osuus jää markkinoiden ja yhteisöjen käyttöön niillä alueilla, joilla toimimme.

Kun Unilever Sustainable Living Plan -ohjelma käynnistettiin viisi vuotta sitten, siihen kirjattiin tavoite toimintamme ympäristövaikutuksen vähentämisestä samalla kun liiketoimintamme kasvaa. Olemme nyt ensimmäistä kertaa asettaneet aikarajan uusiutuvan energian 100-prosenttiselle käytölle toiminnassamme. Tämä ylittää aiemmin määritetyt tavoitteet.

Ponnistelua joustaviin tavoitteisiin pääsemiseksi

Olemme tietoisia siitä, että menestyksemme riippuu osittain laajemmista muutoksista maailman energiamarkkinoilla. Uusi tavoite on vain yksi osa strategiaamme. Ajamme eteenpäin muutoksia, joiden tarkoituksena on lopettaa metsäkato maailmanlaajuisten toimitusketjujen toimesta, tukea valtavirran kestävää maataloutta ja puhua ilmastonmuutosta vastustavan yhteiskuntapolitiikan puolesta. Lisäksi haluamme auttaa kuluttajia vähentämään veden ja energian käyttöä ja kierrättämään aiempaa enemmän.

Olemme kehittäneet tavoitteemme riippumattoman ja voittoa tavoittelemattoman Forum for the Future -organisaation tuella. Jatkamme yhteistyön tekemistä kumppanien, toimittajien ja muiden osapuolten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman: ”Pariisin ilmastoneuvottelut merkitsevät uudenlaisia mahdollisuuksia – siitä huolimatta kyseessä on kuitenkin enemmän lähtökohta kuin päämäärä. Meillä jokaisella on velvollisuus siirtyä suunnitelmista toimintaan ja löytää ongelmiin käytännön ratkaisuja. Tämän vuoksi lisäämme omia ponnistuksiamme ja julkistamme tavoitteemme olla hiilipositiivinen toimija vuoteen 2030 mennessä. Aiomme luopua fossiilisista polttoaineista ja tukea suoraan uusiutuvan energian tuotantoa yli oman tarpeemme. Meidän on toimittava niin, että tulevat sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä.”

”Vakaa ilmasto, jossa kukoistaa”

Forum for the Future -organisaation pääjohtaja Sally Uren kertoo: ”Pariisin neuvottelut käydään ainutlaatuisella hetkellä, kun liiketoiminnalla on vastassaan ilmastonmuutoksesta johtuva ennennäkemätön riski, mutta myös valtavat mahdollisuudet, mikäli se onnistutaan välttämään.”

”Johtavat yritykset ovat alkaneet myöntää, että yksittäiset teot eivät riitä torjumaan hallitsemattoman ilmastonmuutoksen uhkia liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle. Meidän on saatava edelläkävijäyritysten kuten Unileverin tuki Pariisin sopimukselle. Näin voidaan saada aikaan vakaa ilmasto, jossa yritykset ja yhteisöt voivat kukoistaa.”

Unileverin hiilipositiivinen tavoite kokonaisuudessaan

Toiminnastamme tehdään hiilipositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Näin onnistumme:

  • Hankimme 100 prosenttia koko toimintaamme tarvittavasta energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä.
  • Hankimme kaiken kantaverkosta ostamamme sähkön uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä.
  • Poistamme hiilen käyttämistämme energialähteistä vuoteen 2020 mennessä.
  • Jotta saavuttaisimme tavoitteemme ja olisimme hiilipositiivinen vuoteen 2030 mennessä, aiomme tukea suoraan sitä, että uusiutuvaa energiaa tuotetaan enemmän kuin mitä itse tarvitsemme.Ylimääräinen osuus jää markkinoiden ja yhteisöjen käyttöön niillä alueilla, joilla toimimme.

Linkkejä aiheesta

Lue lisää siitä, kuinka Japanissa siirryttiin kokonaan uusiutuvaan energiaan 23/11/2015

”Sinun ei tarvitse olla johtavassa asemassa toimiaksesi ilmaston hyväksi”, sanoo Paul Polman.

Lue lisää siitä, kuinka vähennämme tuotteidemme kasvihuonevaikutuksia

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä