Paul Polmanin lausunto Pariisin ilmastosopimuksesta COP21-konferenssissa

Paul Polman speaking at a WBCSD event at the COP21 in Paris

Maailma tarvitsee toimintaa ilmaston puolesta, johon kansainvälinen yhteisö on nyt vastannut. Tänään solmittu sopimus osoittaa kiistattomasti, että meidän on mahdollista yhdistää voimamme vastaamalla ihmiskunnan suurimpaan haasteeseen. Yhdessä voimme estää sen, että ilmastonmuutos aiheuttaa tragedian miljoonille heikossa asemassa olevalle ihmiselle. Meidän on mahdollista taata globaali taloudellinen menestys 21. vuosisadalla.

Ranskan ja Perun hallitusten osoittama edelläkävijyys, liittämällä yhteen kaupunkien, alueiden, liikeyritysten ja kansalaisyhteisöjen ponnistukset sekä viime vuoden aikana käydyt muodolliset neuvottelut on luonut ennennäkemättömän liikkeen, jossa yksityissektori on lähtenyt tukemaan kunnianhimoista globaalia sopimusta.

Lopputulos on liiketoiminta- ja talousyhteisöille osoitettu yksiselitteinen viesti, joka tulee käynnistämään todellisen talousmuutoksen:

Teollisuusmaiden lupaamat miljardit dollarit saavat vastinetta biljoonista dollareista, joita muodostuu vähähiiliseen tekniikkaan sijoittamisesta.

Satojen liikeyritysten teot, esimerkiksi siirtyminen kokonaan uusiutuvan energian käyttöön, tulevat toimimaan esimerkkinä sadoille tuhansille muille.

Sijoitukset innovaatioihin tulevat lisääntymään kriittisillä vähähiilisillä alueilla. Voimme odottaa muutostahdin kiihtyvän edelleen, kun maailma yhdistää voimansa tämän historiallisen hetken innoittamana Pariisissa tehtyjen lupausten täyttämiseksi.

Sopimuksen merkitys ulottuu paljon hallitusten toimintaa laajemmalle. Seuraukset tulevat tuntumaan pankeissa, pörsseissä, hallitusten kokoushuoneissa ja tutkimuskeskuksissa, kun maailmassa käynnistyy ennennäkemätön ponnistus hiilen määrän vähentämiseksi maailmantaloudessa. Tämä oivallus tulee vapauttamaan biljoonia dollareita sekä valtavan luovuuden ja innovaatiovoiman yksityisellä sektorilla. Sektori tulee vastaamaan haasteeseen siten, että ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan estää. Sopimus viitoittaa selkeän tien hiilenkäytön vähentämiseen jo monen nykyihmisen elinaikana. Voimme itse hyötyä investoinneista infrastruktuuriin, entistä puhtaammasta ilmasta, lisääntyneestä turvallisuudesta ja vähähiilisestä maailmantaloudesta.

Presidentti Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal sekä Manuel Pulgar Vidal ja Laurence Tubiana ovat osoittaneet erinomaista johtajuutta, minkä lisäksi sopimuksen onnistuminen kertoo YK:n korvaamattomasta työpanoksesta. Sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon että UNFCCC:n pääsihteeri Christiana Figueres ovat ponnistelleet väsymättä tänään saavutetun lopputuloksen eteen.

Nyt solmittu sopimus on käsiraha YK:n syyskuussa sopimista kestävän kehityksen tavoitteista, joiden tarkoituksena on poistaa köyhyys maailmasta meidän sukupolvemme aikana. Asia on yksinkertainen: jos emme saa ilmastonmuutosta kuriin, emme voi ylläpitää talouskasvua tai kitkeä köyhyyttä.

Hallitukset, yritykset ja ihmiset ovat kaikkialla havahtumassa siihen, että toimimattomuudesta aiheutuu suurempia kustannuksia kuin toimimisesta. Päästöttömän talouden saavuttaminen merkitsee vuosisadan tärkeintä liiketoimintamahdollisuutta. Meidän on myös annettava tunnustusta Globaalin talous- ja ilmastokomission mielipidejohtajuudesta. Kahden kuluneen vuoden aikana komissio on auttanut monia taloudellisia johtohahmoja ymmärtämään ratkaisevien ilmastotoimien tuomat hyödyt ja sen, kuinka yhteinen etu vastaa entistä suuremmassa määrin kansallisia etuja. Tämä työ, yhdessä Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvoston (WBCSD), Maailman talousfoorumin, YK:n Global Compact -aloitteen ja We Mean Business -liittoutuman mobilisaation kanssa, on vienyt liiketoiminnan johtajuuden ennennäkemättömälle tasolle.

Sellaiset ohjelmat kuin WBCSD:n Low Carbon Technology Partnership -aloitteet ja satojen johtajien parannuspyrkimykset ovat muuttaneet yritysten ilmastotoimintaa ikuisiksi ajoiksi. Tutkimusten mukaan tiedämme, kuinka kuroa umpeen 65–96 % päästökuilusta vuoteen 2030 mennessä. Pariisin sopimus on vahvistus sille, että meidän on toimittava. Liikeyritykset voivat viedä eteenpäin kunnianhimoisia suunnitelmiaan tietäen, että maailman hallitukset ovat asettaneet selkeät suuntaviivat ja ottavat käyttöön poliittiset kehykset niiden tukemiseksi.

Pariisi on tietenkin vain alkua. Nyt meidän jokaisen – liikeyrityksen, hallituksen, rahoituslaitoksen tai kansalaisyhteisön – on aika tehdä yhteistyötä ja muuntaa paperilla tehdyt lupaukset toiminnaksi.

Paul Polman

Pariisissa 12.12.2015

Lue lisää näistä aiheista

Takaisin ylös

SEURAA MEITÄ

Teemme aina mielellämme yhteistyötä kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden rakentamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin ja asiantuntijoihimme ympäri maailman.

Ota yhteyttä