Siirry kohtaan sisältö

Voisiko CO2 olla käyttökelpoinen materiaali puhdistustuotteiden valmistuksessa?

Julkaistu:

Tutkimme uusia teknologioita, jotka auttavat tekemään puhdistustuotteistamme entistä parempia ja kestävämpiä. Siksi olemme laajentaneet kumppanuuttamme startup-yritys Econic Technologiesin kanssa, joka kehittää uraauurtavaa prosessia fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaamiseksi uusiutuvalla hiilellä.

 CO₂-pohjainen polyoli lasisessa koeputkessa, joka on valmistettu Econicin teknologialla.

Lähes 60 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistämme tulee hankkimistamme raaka-aineista ja ainesosista. Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuville kemikaaleille onkin suurin haasteemme, kun pyrimme saavuttamaan nollatason nettopäästöt vuoteen 2039 mennessä.

Samalla tämä on meille valtava mahdollisuus.

Kun tuotekehitysosastomme tutkijat työskentelevät molekyylitasolla, he pyrkivät löytämään uusia keinoja tehdä tuotteistamme entistä parempia ja kestävämpiä. Kun kehitetään täysin uudenlaista kemiaa, voi paljastua odottamattomiakin hyötyjä.

Näin kävi työskennellessämme rhamnolipidien parissa: tämä täysin uusiutuva ja biohajoava ainesosa tarjoaa paitsi ylivertaisen puhdistustuloksen, myös poikkeuksellisia hyötyjä ihonhoidossa.

Toivomme vastaavia tuloksia kumppanuudestamme Econic Technologiesin kanssa: kyseessä on syväteknologian startup-yritys, joka kehittää uraauurtavia uusiutuvia hiiliratkaisuja.

Tutkimme yhdessä CO2:n muuntamista käyttökelpoiseksi hiileksi kehittääksemme fossiilivapaita raaka-aineita kotitalouksille suunnattuihin puhdistus- ja pyykinpesutuotteisiimme.

Olemme kokeilun alusta asti olleet varmoja, että menetelmä tuo hyötyjä muihin CO2:n käyttötapoihin nähden ja että materiaalin hiilijalanjälki tulee olemaan merkittävästi pienempi.

Lisäksi toiveena on, että CO2:n valjastaminen tällä tavalla tarjoaisi tehokkuushyötyjä, joita ei ole aiemmin pystytty hyödyntämään.

Unileverin Science & Technology Platform Leader Martin Crossman kertoo: ”Tässä ohjelmassa emme halua pakottaa CO2:ta olemassa olevaan petrokemialliseen prosessiin ja vain kopioida nykyisiä ainesosia. Silloin käytännössä tekisimme samaa kuin ennenkin, mutta kalliimmalla.

Kehitämme täysin uusia kemian ratkaisuja, joissa käytetään CO2:ta eri tavoilla. Tavoitteena on saavuttaa erilainen loppumateriaali, jolla on erilaiset ominaisuudet. Näin voimme todella valjastaa CO2:n hyödyt käyttöömme.

”Tässä muutetaan alan toimintatapoja, ja näkyvissä on potentiaalia aidosti mullistavaan ratkaisuun”, lisää Ian Howell, Home Care Advanced Materials and Surface Science Director. ”Jotta kemianteollisuus voisi luopua fossiilipohjaisista ainesosista, meidän on tarkasteltava kaikkia hiilenlähteitä, ja CO2 tarjoaa tutkimattomia mahdollisuuksia.”

Uudenlainen ratkaisu kotien siivoukseen

CO2 on maailman kannalta ongelma, koska se on äärimmäisen stabiili molekyyli. Kaikki atomit ovat tiiviin kovalenttisesti sidoksissa toisiinsa.[a] Haaste CO2:n muuttamisessa hyödylliseksi hiileksi onkin siinä, miten tämä sidos rikotaan.

Tämän voi tehdä eri tavoilla, esimerkiksi fermentaatiolla tai bioprosesseilla. Vaihtoehtoinen keino on katalyysi, jossa lisätään katalyytti reaktion mahdollistamiseksi. Econicin patentoitu teknologia käyttää tätä tapaa.

Menetelmän etuna muihin nähden on, että sille riittää suhteellisen matala paine ja lämpötila, joten tarvittava laitteisto voidaan jälkiasentaa nykyisiin tuotantolaitoksiin.

Tämä vuonna on tulossa myyntiin polyuretaanituotteita, jotka sisältävät tätä prosessia käyttämällä valmistettuja materiaaleja. Unilever-kumppanuuden myötä Econicin ratkaisuja hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa kodin siivoustuotteissa.

Econic Technologiesin toimitusjohtaja Keith Wiggins sanoo: ”Tämä kumppanuus on meille todella tärkeä, sillä se on suuri askel kohti Econicin yleisen tavoitteen saavuttamista: haluamme muuntaa CO2:n käyttökelpoiseksi hiileksi, joka voi parantaa jokapäiväisten tuotteiden suorituskykyä.”

Osa laajempaa työtä puhtaamman siivouksen eteen

Jos hanke osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi laajassa mittakaavassa, tavoitteemme on tuoda tuotteita markkinoille mahdollisimman pian. Ne eivät kuitenkaan ole kaupoissa aivan vielä. Jos kaikki sujuu hyvin, tarkoituksena on tehdä pienimuotoisia kuluttajatestejä ensi vuonna, ja sen jälkeen vuorossa on varsinainen lanseeraus.

Tämä hanke täydentää työtämme Flue2Chem-projektissa, jossa niin ikään etsitään keinoja kaupallistaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille puhdistusaineiden ainesosille.

”Työmme Econicin kanssa on jälleen uusi esimerkki siitä, miten investoimme uusiin teknologioihin ja tutkimme niitä, jotta voimme muovata puhdistustuotekategorian tulevaisuutta ja saavuttaa nollatason nettopäästöt vuoteen 2039 mennessä”, sanoo Ian. ”Tällaiset vaikuttavat kumppanuudet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voimme löytää uusia ratkaisuja ja viime kädessä toteuttaa Clean Future -strategiamme.”

Lisätietoja päivitetyistä sitoumuksistamme ilmaston, luonnon, muovien ja toimeentulon osa-alueilla saat Sustainability Hubista.

[a]

Kovalenttiset sidokset muodostuvat, kun kaksi epämetalliatomia jakaa saman elektroniparin. Nämä sidokset ovat erittäin vahvoja, ja niiden rikkomiseen tarvitaan paljon energiaa.

Takaisin alkuun