Siirry kohtaan sisältö

Unilever kehottaa toimialajärjestöjä tehostamaan ilmastotoimiaan

Julkaistu:

Kirjoittanut Rebecca Marmot

Unileverin julkaistessa ilmastopolitiikkakatsauksensa kestävyysjohtaja Rebecca Marmot kertoo, miksi kehotamme toimialajärjestöjä tukemaan enemmän ilmastotyötä.

Uusiutuvaa energiaa

About the author

Rebecca Marmot

Rebecca Marmot

Kestävän Kehityksen Johtaja

Rebecca vastaa Unileverin kestävän kehityksen strategiasta kokonaisuutena ja muutosten edistämisestä USLP:n ja Compassin painopistealueilla, joihin lukeutuvat ilmastonmuutos, kiertotalous ja naisasiat.

Hallitusten, toimialajärjestöjen, yritysten ja kansalaisten on tehtävä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luotava edellytykset oikeudenmukaiselle siirtymälle kohti vähähiilistä taloutta.

Unilever on ottanut edistysaskelia omassa toiminnassaan ja leikannut päästöjään yli kahdella kolmasosalla vuodesta 2015. Tiedämme kuitenkin, että meidän on laajennettava toimiamme myös tehtaidemme ulkopuolelle.

Jotta Unilever pystyisi saavuttamaan ilmastotavoitteensa, meidän on tuettava hallitusten toimia. Vahva ilmastopolitiikka auttaa luomaan oikeanlaiset edellytykset yrityksille toimia nopeasti ja suuressa mittakaavassa. Se on myös elintärkeää laajemmalle globaalille siirtymälle kohti nettonollaa. Tästä syystä vaikutamme ja lobbaamme sellaisten käytäntöjen puolesta, jotka edistävät tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään 1,5 °C:seen. Yksi yritys, olipa se miten suuri tahansa, ei voi kuitenkaan yksin saada aikaan muutosta.

Pariisin sopimukseen sitoutuminen vaatii enemmän kuin pelkkää puhetta

Jotta vaikuttamistyömme tuottaisi tulosta, meidän on saatava tukea muilta vahvoilta toimijoilta, joita hallitukset kuuntelevat, toimialajärjestöt mukaan lukien. Tarkastelimme ensimmäisessä Climate Policy Engagement Review -katsauksessamme (PDF 1.39 MB) toimialajärjestöjen roolia ilmastopolitiikan muokkaamisessa keskittyen erityisesti niiden kantojen saattamiseen yhteen Unileverin oman vaikuttamistoiminnan kanssa.

Arvioimme riippumattomasti 27 järjestöä, joiden kanssa teemme yhteistyötä, tarkastelemalla kriittisesti niiden kannanottoja ja lausuntoja sekä julkaisemia toimintakertomuksia vuosilta 2022 ja 2023. Enää ei riitä, että ryhmittymät sanovat toimivansa Pariisin sopimuksen mukaisesti, vaan sanoista on ryhdyttävä tekoihin. Kannamme vastuun omalta osaltamme ja julkaisemme luettelon Unileverin sitoutumistoimista, joita olemme toteuttaneet suoraan hallitusten kanssa tärkeimmillä markkinoillamme.

Tutkimuksemme osoittaa, että toimialajärjestöillä on parantamisen varaa

Havaitsimme, että vaikka 18 toimialajärjestöä tuki kaikkia Unileverin ilmastopoliittisia kantoja, kahdeksan niistä ei ollut julkaissut tietoa merkityksellisestä yhteistyöstä hallitusten kanssa ja neljällä sitoutuminen oli vähäistä.

Lisäksi havaitsimme, että kahdeksan toimialajärjestöä ei ollut Unileverin kanssa yhtä mieltä yhdestä tai useammasta painopistealueesta. Tämä on huolestuttavaa. Mutta se heijastaa myös todellisuutta: monesti toimialajärjestöt tasapainottelevat kilpailevien sisäisten ja ulkoisten paineiden kanssa, mikä johtaa usein tuloksena ”pienimpään yhteiseen nimittäjään”. Tarkastelemme tätä asiaa katsauksessamme.

Järjestöt voivat olla tehokkaita muutoksen edistäjiä, mutta jotkut niistä ovat parhaimmillaankin passiivisia ja pahimmillaan esteenä edistykselle. Järjestöt voivat ja niiden pitäisi toimia paremmin. Haluamme varmistaa, että yhteistyökumppanimme ottavat tämän huomioon.

Pidämme ääntä saadaksemme muut käyttämään omaansa

Katsauksessa kerromme toimista, joiden avulla pyrimme yhtenäistämään järjestöjen kantoja, ja valotamme joitakin jo toteuttamistamme toimista. Niihin lukeutuu yhteistyö toimialajärjestöjen kanssa, jotta ne saadaan tarkistamaan ilmastopoliittisia kantojaan, perustamaan ilmastojaostoja ja lisäämään lobbaustoiminnan läpinäkyvyyttä.

Tiedämme, että täyden yksimielisyyden saavuttaminen ei ole helppoa, mutta seuraavien 12 kuukauden aikana keskitymme realistisiin käytännön toimiin, joihin järjestöt voivat ryhtyä. Haluamme järjestöjemme edistävän positiivista poliittista muutosta. Jos ne eivät pysty siihen, pidätämme oikeuden peruuttaa jäsenmaksumme.

Tämä on vasta alkua. Unilever kuuluu yli 600 toimialajärjestöön ja muuhun ryhmittymään. Vaikka kaikki niistä eivät ole olennaisia ilmastotyön kannalta, tavoitteemme on saavuttaa yksimielisyys merkittävien tekijöiden kanssa. Päivitämme katsauksen vuosittain, jotta voimme seurata edistymistämme.

Ilmastonmuutosta koskeva toimintasuunnitelmamme kuvastaa sitoumustamme vastuullisuuteen ja kriittiseen tarkasteluun, ja meidän on sovellettava samantasoista läpinäkyvyyttä suhteisiimme toimialajärjestöjen kanssa. Toivomme, että tämä rakentavien kumppanuuksien ja perinpohjaisemman tarkastelun yhdistelmä paitsi tukee Unileveriä ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa, saa myös muut alalla toimivat yritykset ryhdistäytymään.

Takaisin alkuun