Siirry kohtaan sisältö

Päivitimme toimintasuunnitelmamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Julkaistu:

Kerromme, mihin panostamme ja miksi se on hyväksi liiketoiminnallemme. Entistä kunnianhimoisemmilla toimilla saavutamme yhä parempia tuloksia 2030 mennessä.

Aurinkopaneeli, vihreä energia

Kestävä kehitys on ollut Unileverille tärkeä asia jo vuosia, ja ilmastonmuutoksen torjunta on ollut keskeinen osa toimiamme. Olemme vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjämme 74 % vuodesta 2015 lähtien. Suurelta osin se on tapahtunut siirtymällä uusiutuvaan sähköön. Lisäksi olemme pienentäneet tuotteidemme ilmastovaikutuksia.

Tarkastellessamme pitkän aikavälin tavoitettamme saavuttaa nettonollataso koko arvoketjumme päästöissä, olemme uusien haasteiden edessä. Siksi myös ratkaisujemme on muututtava. Olemme siirtymässä aikakauteen, jossa tarkkaillaan aivan oikeutetusti enemmän, millaisia ilmastotoimia yritykset tekevät ja millä aikavälillä. Meidän oli kehitettävä strategiaamme, jotta saavutamme vuoteen 2030 mennessä merkittäviä vähennyksiä päästöissä, jotka eivät ole suoraan hallinnassamme, kasvattaen samalla liiketoimintaamme.

Panostamme oikeisiin asioihin

Vuosien mittaan olemme oppineet paljon siitä, mikä toimii ja mikä ei. Suunnitelmamme on yhdistää kokemuksemme uusiin innovaatioihin tieteen, teknologian ja tuotekehityksen saralla sekä tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Se auttaa meitä keskittämään ponnistelumme niille alueille, joihin voimme vaikuttaa eniten.

Päivitetyssä ilmastonmuutoksen toimintasuunnitelmassamme (CTAP), jota 97,5 % osakkeenomistajistamme kannatti vuoden 2024 yhtiökokouksessa, kuvataan strategiamme päästöjen vähentämiseksi lyhyellä aikavälillä. Siihen on kirjattu myös ne toimet, joilla voimme vähentää päästöjä pitkällä aikavälillä. Siihen on kirjattu myös Science Based Targets -aloitteen hyväksymät uudet, lyhyen aikavälin tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä sekä kymmenen koko arvoketjumme kattavaa toiminta-aluetta.

CTAP-suunnitelma on todella tärkeä, koska se auttaa meitä ymmärtämään liiketoimintamme ja koko arvoketjumme päästöjä. Meillä on nyt aikataulutetut kustannussuunnitelmat, joiden avulla voimme ryhtyä toimenpiteisiin kussakin liiketoimintaryhmässä. Se tarkoittaa pienempää altistumista energiamarkkinoiden volatiliteetille sekä tärkeimpien viljelykasvien ja hyödykkeiden parempaa toimitusvarmuutta.

Rebecca Marmot, Unileverin kestävän kehityksen johtaja

Kiireellisten toimien edistäminen: sijoitetun pääoman tuoton ymmärtäminen

Nopeuttaaksemme tavoitteiden saavuttamista haluamme tehdä CTAP-suunnitelmasta keskeisen työkalun arvioida liiketoimintamme suorituskykyä, määritellä lyhyen aikavälin keskeisiä toimia ja paaluttaa päästöjen vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet strategisiin suunnitelmiimme ja budjettisykleihin. Olemme tehneet yhteistyötä kunkin liiketoimintaryhmämme kanssa kehittääksemme aikataulutettuja kustannussuunnitelmia. Sen ansiosta tavoitteet ja toimet voidaan sisällyttää kunkin ryhmän taloudellisiin kasvusuunnitelmiin. Lisäkannustimena myös palkkiot liitetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Näemme jo nyt liiketoiminnallisia etuja. Energiatehokkuusprojektit ovat säästäneet reilusti yli miljardi euroa vuodesta 2008 lähtien. Viime vuosina uudistavan maatalouden projektimme ovat auttaneet rakentamaan kestävämpiä toimitusketjuja vähentäen samalla päästöjä ja kustannuksia.

Nämä tuotot edellyttävät kuitenkin alkuinvestointeja. Seuraavien kolmen vuoden aikana investoimme 150 miljoonaa euroa tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmaamme, jossa keskitymme lämpö- ja sähköenergian hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja jäähdytyksestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen. Investoimme myös luonnonsuojeluun ja sijoitamme 325 miljoonaa euroa Unileverin oleokemian Indonesian tuotantolaitokseen. Sen ansiosta voimme vastata sellaisten raaka-aineiden tämänhetkiseen ja tulevaan kysyntään, jotka eivät aiheuta metsäkatoa. Jatkamme miljardin euron investointeja ilmasto-, luonto- ja jätteenvähennyshankkeisiin, jotka toteutetaan vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2023 loppuun mennessä olemme käyttäneet tai sitoutuneet käyttämään summasta 300 miljoonaa euroa.

Meidän on toimittava järjestelmällisemmin

Tiedämme, että tavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haasteita, joista osaa emme voi ratkaista ilman laajempia järjestelmämuutoksia. Olemme CTAP-suunnitelman puitteissa määritelleet riippuvuutemme sekä sen, miten meidän on tehtävä yhteistyötä hallitusten, sääntelyviranomaisten, teollisuuden ja kuluttajien kanssa haasteiden voittamiseksi, innovaatioiden edistämiseksi ja ratkaisujen skaalaamiseksi nyt ja tulevina vuosina.

Panostamme yhteistyöhön keskeisten tavarantoimittajien kanssa ilmastotoimien nopeuttamiseksi, teollisuuden kanssa vaihtoehtojen löytämiseksi kemiallisille ainesosille, toimialayhdistysten kanssa (PDF 1.39 MB) kantojemme yhdenmukaistamiseksi ja hallitusten kanssa, jotta voimme toimia tehokkaammin kestävyyden puolesta. Tämä auttaa meitä kaikkia toteuttamaan visiomme kestävän kehityksen johtajuuden uudesta aikakaudesta, kuten olemme kasvun toimintasuunnitelmassamme linjanneet.

Uskomme, että voimme edetä nopeammin kohti tavoitteitamme ja nopeuttaa siirtymistä nettonollapäästöihin käyttämällä voimakkaammin ääntämme ja neuvotteluvoimaamme. Siten voimme puuttua edistyksen esteisiin ja hidasteisiin sekä samalla edistää liiketoimintamme menestystä.

Emme voi tehdä tätä yksin, tarvitsemme muita. Yhteistyö on ollut keskeinen osa kestävän kehityksen lähestymistapaamme tähän mennessä – ja meidän pitäisi mielestäni jatkaa samalla polulla.

Hein Schumacher, Unileverin toimitusjohtaja

Katso Unileverin toimitusjohtajan Hein Schumacherin ja kestävästä kehityksestä vastaavan johtajan Rebecca Marmotin keskustelu CTAP-suunnitelmasta. Siinä he kertovat, miksi ilmastotoimien toteuttaminen nopeassa aikataulussa on hyvää liiketoimintaa.

Takaisin alkuun