Siirry kohtaan sisältö

Miksi tarvitsemme maailmanlaajuisen sopimuksen päästäksemme eroon muovisaasteesta

Julkaistu:

Kirjoittanut Hein Schumacher

Kun YK:n jäsenmaat valmistautuvat neljänteen sopimusneuvottelukierrokseen huhtikuussa, Maailman talousfoorumin vuosikokous mahdollistaa keskustelun jatkamisen. Lue Unileverin toimitusjohtajan Hein Schumacherin ajatuksia tästä blogipostauksesta, joka julkaistiin ensimmäisen kerran WEF:n verkkosivustolla.

Kuvassa on 9,14 metriä korkea veistos nimeltä "Turn off the plastic tap"

About the author

Hein Schumacher, toimitusjohtaja, Unileverin blogi

Hein Schumacher

Toimitusjohtaja

Hein nimitettiin toimitusjohtajaksi heinäkuussa 2023. Unileverin toimitusjohtajana Hein vastaa yhdestä maailman suurimmista ja maantieteellisesti monimuotoisimmista kuluttajatuoteyrityksistä, joka toimii 190 maassa ja palvelee päivittäin 3,4 miljardia ihmistä.

Muovisaasteen lopettamiseen tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä. Muovin nykyinen elinkaari on edelleen pääasiassa lineaarinen – ota, tee, hävitä – ja OECD:n tilastot ovat paljonpuhuvia: vuosina 2000-2019 muovin tuotanto ja muovijäte ovat yli kaksinkertaistuneet, mutta lopulta vain 9 % muovista kierrätetään.

OECD:n tiedot osoittavat myös, että vuoteen 2060 mennessä tuotetun muovijätteen määrä tulee lähes kolminkertaistumaan. Noin puolet siitä päätyy kaatopaikoille, ja alle viidesosa kierrätetään. Muovijärjestelmän kasvihuonekaasupäästöt voivat kasvaa 63 % vuoteen 2040 mennessä, mikä on ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

Pakkaukset muodostavat noin kolmanneksen maailman muovinkäytöstä. Unilever ymmärtää, että se on osa ongelmaa. Liian suuri osa muovipakkauksistamme päätyy ympäristöön.

Me muiden joukossa olemme vastanneet tähän haasteeseen vapaaehtoisten aloitteiden, kuten Ellen MacArthur Foundationin (EMF) ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) Global Commitmentin, kautta. Tämä ei ole ratkaissut ongelmaa – kaukana siitä.

Allekirjoittaneet yritykset ovat selkeästi päihittäneet kilpailijansa muovijätteen torjunnassa. Se osoittaa, että yhteiset ponnistelut voivat saada aikaan muutoksen – mutta eivät tarvittavassa mittakaavassa. Vain 20 % toimialasta on mukana, mikä ei ole riittävä ratkaisu, kun otetaan huomioon haasteen mittakaava.

Vapaaehtoiset aloitteet eivät riitä – se on selvää. Muovin koko arvoketjussa tarvitaan enemmän toimenpiteitä, sekä tuotannon alkuvaiheessa että jätehuollon loppuvaiheessa. Vapaaehtoiset aloitteet myös vääristävät markkinoita ja liian usein heikentävät niihin osallistuvien yritysten kilpailukykyä. Tarvitsemme tiukempia ja yhdenmukaisempia säännöksiä, jotta saamme kaikki mukaan muovijätteen ja saastumisen lopettamiseen.

Tämän saavuttamiseksi on tärkeää laatia oikeudellisesti sitova sopimus. Sen avulla voidaan välttää moninaiset kansalliset hankkeet ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset maailmantaloudelle. Sopimuksen tukemiseksi Unilever auttoi luomaan Business Coalition for a Global Plastics Treaty -aloitteen, joka antaa jäsenmaiden neuvottelijoille luottamusta siihen, että yritykset ja rahoituslaitokset ymmärtävät säädösten merkityksen muovisaasteen lopettamiseksi.

Vapaaehtoiset yritystoimet eivät yksin riitä. Pyydämme tiukempia sääntöjä ja yhdenmukaistettuja määräyksiä koko muovin elinkaarelle.

Hein Schumacher, Unileverin toimitusjohtaja

Business Coalition vaatii sopimusta, jossa keskitytään muovijätteen vähentämiseen, kierrätykseen ja ehkäisemiseen. Sen tulisi olla kattava sopimus, joka koskee muovien koko elinkaarta eikä pelkästään kierrätystä tai jätehuoltoa.

Yritykset reagoivat sääntelyn varmuuteen. Yhtenäinen oikeudellinen viitekehys selkeyttää sitä, mihin toimenpiteisiin kaltaistemme yritysten on ryhdyttävä sekä mihin meidän on keskityttävä lyhyellä aikavälillä ja investoitava pitkällä aikavälillä. Teemme sen tietäen, että kaikki pelaavat samojen sääntöjen mukaan.

Toivotamme tämän vision kanssamme jakavat yritykset ja organisaatiot tervetulleiksi liittymään Business Coalitioniin ja seisomaan yhdessä tämän sopimuksen takana. Yhteinen ääni on vahva ääni.

Muovipolitiikan vauhdittaminen

Muovisopimusneuvottelujen viimeinen kierros päättyi pettymykseen. Useimmat jäsenvaltiot ovat pyrkineet parhaansa mukaan kunnianhimoiseen ja tehokkaaseen sopimukseen. Silti tarjolla oli runsaasti vaihtoehtoisia tekstiehdotuksia, joilla pyrittiin rajoittamaan sopimuksen soveltamisalaa vain tuotantoketjun lopun jätehuoltoon liittyviin toimenpiteisiin. On kuitenkin selvää, ettemme ratkaise muovisaasteen aiheuttamaa haastetta käsittelemättä muovin koko elinkaarta.

Valitettavaa oli myös se, että kokousten välissä tehtävästä työstä ei päästy sopimukseen, minkä seurauksena neuvotteluprosessi voi viivästyä, eikä meillä ole varaa siihen. Jäsenvaltioiden tulisi käydä lisää (epävirallisia) neuvotteluja ennen YK:n ympäristöohjelman neljännen hallitustenvälisen neuvottelukomitean (INC) seuraavaa neuvottelukierrosta huhtikuussa 2024.

Business Coalition for a Global Plastics Treaty -järjestön jäsenet haluavat auttaa kaikin mahdollisin tavoin. Meillä on runsaasti kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei, vapaaehtoisten aloitteidemme ja erilaisiin kansallisiin lakeihin ja määräyksiin liittyvän kokemuksemme välityksellä. Näitä ovat esimerkiksi maailmanlaajuiset tuotesuunnittelusäännöt, laajennettu tuottajavastuu (Extended Producer Responsibility, EPR) sekä uudelleenkäytettävät ja uudelleentäytettävät pakkausjärjestelmät.

Maailman talousfoorumin vuosikokous tarjoaa alustan näille keskusteluille. Meillä on ainutkertainen mahdollisuus ratkaista tämä ongelma – joten tartutaan tilaisuuteen.

Tämä blogipostaus julkaistiin ensimmäisen kerran Maailman talousfoorumin verkkosivustolla 11. tammikuuta 2024.

Vapaaehtoiset aloitteet muovisaasteen lopettamiseksi eivät riitä. Maailmanlaajuinen sopimus tarvitaan nyt | Maailman talousfoorumi (weforum.org)

Tässä blogipostauksessa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan kirjoittajan mielipiteitä, eivät Maailman talousfoorumin.

Kuvassa on kanadalaisen taiteilijan Benjamin von Wongin 9,14 metriä korkea veistos "Turn off the plastic tap", joka on tehty Nairobin Kiberan slummissa syntyneestä muovijätteestä.

Takaisin alkuun