Siirry kohtaan sisältö

Unileverin ensimmäiset uudistavan maatalouden hanketulokset

Julkaistu:

Uudistavan maatalouden ohjelmamme 2022 tulokset ovat selvillä, ja kehitys on ollut hyvä. Tarkastelemme nyt lähemmin ensimmäisten ohjelmien ympäristövaikutuksia.

A tomato field farmed using regenerative agriculture practices

Vuonna 2021 Unilever esitteli uudistavan maatalouden periaatteensa, joiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä viljelijöiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa ja joiden päämääränä on soveltaa sellaisia maatalouden menetelmiä, joilla voidaan uudistaa ja suojella maaperää, varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja toimitusketjun kestävyys sekä edistää Unileverin nettonolla-polkua.

Näiden periaatteiden toteuttamiseksi suunniteltiin neljä hanketta, joiden tarkoituksena on vastata eri viljelykasvien ja maisemien haasteisiin ja ainutlaatuisiin tarpeisiin sekä luoda puitteet toteutuksen vaikutusten mittaamiseen.

Vaikka maataloudessa tapahtuvia muutoksia mitataan yleensä usean vuoden aikana, näistä hankkeista saadut tulokset osoittavat, että toimenpiteillä on jo nyt ollut vaikutusta: kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet, luonnon monimuotoisuus on lisääntynyt, vedenkäyttö ja laatu on parantunut ja maaperän terveys on vahvistunut.

"On uskomattoman rohkaisevaa nähdä näiden hankkeiden positiiviset vaikutukset. Ne osoittavat, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa todellisia muutoksia. Opimme viljelijöidemme ja kumppaneidemme kokemuksista ja jatkamme hankkeidemme laajentamista ja raaka-aineiden kasvattamista uudistavan maatalouden periaatteiden mukaisesti", sanoo Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever. Hän lisää, että uudistava maatalous on nyt Unileverin 1 miljardin €:n ilmasto- ja luontorahaston keskeinen investointialue.

"On todella kiireellistä vähentää ruoantuotannon ympäristövaikutuksia ja samalla tehdä viljelykasveista kestävämpiä ilmastonmuutokselle. Uudistavan maatalouden periaatteiden toteuttaminen on paras tapa tehdä tämä", hän sanoo.

Olemme vielä alussa, mutta kuten nämä neljä tapaustutkimusta osoittavat, optimismiin on syytä.

 1. Veden ja maaperän hallinta – Tomaatit, Badajoz, Espanja

  A field of tomatoes, grown with regenerative agriculture practices to improve water management and soil health

  Tomaattiviljelmä, joka on kasvatettu uudistavilla viljelymenetelmillä vedenhallinnan ja maaperän terveyden parantamiseksi.

  Tavoite: Knorr työskentelee yhteistyössä espanjalaisen tomaattitoimittajan Agrazin kanssa auttaakseen Badajozin alueen viljelijöitä suojelemaan satoaan vähentyneiden sateiden ja ehtyneiden pohjavesivarojen vaikutuksilta sekä suojellakseen alueen biologista monimuotoisuutta.

  Miksi sillä on merkitystä: "Näemme, kuinka näiden hankkeiden avulla kustannukset pienenevät, käytetyn veden määrä vähenee ja lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö supistuu, mistä on suurta hyötyä maaperälle. Maataloudessa tekemämme muutos saa meidät tuntemaan ylpeyttä. Ensinnäkin siksi, että olemme olleet yksi edelläkävijöistä ja toiseksi osallistumisestamme maapallosta huolehtimiseen." Antonio Tienza Villalobos, Aldea del Conde S.L.:n maatilapäällikkö (Badajozin alueella).

  Hanke: Huippuluokan sensorien ja maaperäanturien avulla, jotka ilmoittavat maanviljelijöille tarkalleen tarvittavan veden määrän, uudet kastelujärjestelmät mahdollistavat entistä tarkemman vedenkäytön. Tämä johtaa merkittäviin taloudellisiin säästöihin ja kestävämpään tuotantoon.

  Toisessa rinnakkaiskokeilussa kolmea viljelijää kehotettiin istuttamaan luonnonkasveja peltolohkoille luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

  Tulokset:

  • Kasvihuonekaasupäästöt (kg CO2-ekvivalenttia) vähenivät 37 prosenttia tomaattikiloa kohden verrattuna hanketta edeltäviin kasvihuonekaasupäästöihin.
  • Maaperän orgaanisen aineksen määrä kasvoi 1 prosentista vuonna 2020 1,27 prosenttiin vuonna 2022. Tämä on tärkeä osoitus maaperän hedelmällisyydestä ja sen kyvystä sitoa hiiltä. Mitä enemmän orgaanista ainesta maaperä sisältää, sitä hedelmällisempää se on ja sitä enemmän hiiltä se pystyy sitomaan.
  • Pölyttäjien määrä lisääntyi 173 prosenttia ja luonnonkasvien monimuotoisuus 27 prosenttia siellä, missä viljelijät olivat istuttaneet luonnonkasveja.

  Näemme, kuinka näiden hankkeiden avulla kustannukset pienenevät, käytetyn veden määrä vähenee ja lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö supistuu, mistä on suurta hyötyä maaperälle.

  Antonio Tienza Villalobos, Aldea del Conde S.L.:n maatilapäällikkö.
 2. Metaanin vähentyminen – Riisi, Arkansas, Yhdysvallat

  A close-up of hands holding rice grown with methane-reducing practices

  Lähikuva käsistä pitelemässä riisiä, joka on kasvatettu metaania vähentävällä menetelmällä

  Tavoite: Knorr ryhtyi yhteistyöhön yhdysvaltalaisen riisitoimittajan Rivianan ja Arkansasin yliopiston (UARK) kanssa löytääkseen viljelijöille tapoja kasvattaa riisiä ja samalla suojella vesivaroja ja vähentää metaanipäästöjä.

  Miksi sillä on merkitystä: "Olemme sitoutuneet etsimään uusia tapoja kasvattaa perinteisiä viljelykasveja, jotka hyödyttävät maanviljelijöitä, liiketoimintaamme ja ympäristöä. Tämä hanke on loistava esimerkki tällaisesta toiminnasta. Koska lähes 60 prosenttia Unileverin hiilijalanjäljestä on peräisin ostamistamme raaka-aineista ja ainesosista, on tärkeää, että me ja hankintatiimimme teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa tuotteidemme ilmastovaikutusten vähentämiseksi." Eric Soubeiran, Unilever Vice President, Climate & Nature.

  Hanke: Ohjelman tavoitteena oli löytää tapoja, jolla riisipeltojen tulvimisen aikana vapautuvan metaanin suurta määrää voitaisiin vähentää. Ohjelmassa otettiin käyttöön uusia käytäntöjä, kuten valutuskastelu sekä menetelmä nimeltään kostutus ja kuivaus. Nämä vähensivät aikaa, jona pelto joutuu olemaan veden alla ja vähensivät vapautuvan metaanin määrää.

  Tulokset:

  • 76% vähemmän vapautunutta metaania (kg CO2eq/kg riisiä) verrattuna ennen hanketta olevaan määrään.
  • 48% pienemmät kasvihuonekaasupäästöt (kg CO2-ekvivalenttia riisikiloa kohden) verrattuna hanketta edeltäviin kasvihuonekaasupäästöihin.

  Koska lähes 60 prosenttia Unileverin hiilijalanjäljestä on peräisin ostamistamme raaka-aineista ja ainesosista, on tärkeää, että me ja hankintatiimimme teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa tuotteidemme ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

  Eric Soubeiran, Unilever Vice President, Climate & Nature.
 3. Maaperän suojelu – Soijapavut, Iowa, Yhdysvallat

  A field of soybean plants in Iowa in the summer

  Soijapapupelto Iowassa kesällä

  Tavoite: Hellmann’s on vuodesta 2018 lähtien työskennellyt Practical Farmers of Iowan, PepsiCo:n ja soijapapujen toimittajan ADM:n kanssa suojellakseen paremmin maaperää, jota käytetään soijapapujen kasvattamiseen Hellmann’s-majoneesia varten Yhdysvalloissa. Hankkeen tavoitteena on myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja veden nitraattipitoisuutta.

  Miksi sillä on merkitystä: "Ohjelma koostuu kolmesta pilarista, joita voidaan toisintaa erilaisia viljelyskasveja ja -paikkoja koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Kolme pilaria – taloudellinen tuki, tekninen tuki ja vertaistuki/koulutus – toimivat mallina tavalle, joilla ohjelmia perustetaan Pohjois-Amerikassa." Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.

  Hanke: Peitekasvien istutusprojektissa oli mukana 523 viljelijää ja se kattoi 35 000 hehtaaria viljelysmaata. Viljelijöille tarjottiin taloudellista ja teknistä tukea ei-kaupallisten peittokasvien istuttamiseen maaperän suojaamiseksi haitallisen sään, kuten tuulen ja sateen, vaikutuksilta istutusten välillä.

  Tulokset:

  • 14% vähemmän veteen valunutta nitraattia verrattuna vertailukenttiin.
  • 6% vähemmän kasvihuonekaasuja verrattuna vertailukenttiin.

  Ohjelma koostuu kolmesta pilarista, joita voidaan toisintaa erilaisia viljelyskasveja ja -paikkoja koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

  Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.
 4. Veden saastumisen vähentäminen – Lombardia, Italia

  A close-up of tall rice plants against a blue sky

  Lähikuva korkeista riisikasveista sinistä taivasta vasten

  Tavoite: Knorrin yhteistyössä italialaisen toimittajan Parborizin kanssa käynnistämän hankkeen tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoisia tapoja vähentää veden saastumista ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä biologista monimuotoisuutta

  Miksi sillä on merkitystä: "Tällainen yhteistyö on uskomattoman arvokasta, sillä sen avulla voimme testata, mitkä käytännöt vaikuttavat eniten viljelijöihimme ja alan toimittajiimme kentällä.” Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

  Hanke: Toisin kuin muissa hankkeissa, tässä aloitteessa oli mukana neljä 900 hehtaarin suuruista kokeilutilaa. Sen tavoitteena oli testata uusia menetelmiä ja selvittää, miten ne soveltuisivat kaupallisille tiloille. Unilever ei käsitellyt tai käyttänyt yhtään kasvatettua riisiä. Kokeilutilojen kokemukset ja tulokset olivat kuitenkin niin vakuuttavia, että menetelmät otetaan käyttöön yli 200 muulla alueen riisitilalla vuonna 2023.

  Tulokset:

  Kokeilutilojen menetelmät vähensivät onnistuneesti vedestä löydettyjen kemikaalijäämien määrää: Niitä olivat:

  • 78 % vähemmän torjunta-ainejäämiä
  • 62 % vähemmän rikkakasvien torjunta-ainejäämiä
  • 78 % vähemmän fungisidijäämiä

  Tällainen yhteistyö on uskomattoman arvokasta, sillä sen avulla voimme testata, mitkä käytännöt vaikuttavat eniten viljelijöihimme ja alan toimittajiimme kentällä.

  Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

Mitä seuraavaksi

Nämä hankkeet luovat pohjan uudistavan maatalouden voimakkaalle laajentamiselle Unileverin toimitusketjussa, jossa uudistavat maatalouskäytännöt tuottavat yhä enemmän ravitsemusbrändiemme käyttämiä ainesosia.

Tällä hetkellä kentällä on käynnissä yhdeksän hanketta, jotka kattavat 48 000 hehtaaria soijaa, riisiä, tomaatteja, sipulia, valkosipulia ja maitotuotteita Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Etelä-Aasiassa.

Tämän vuoden loppuun mennessä tavoitteenamme on noin 300 000 hehtaaria kattava sopimus. Vuoteen 2030 mennessä olemme laajentaneet toimintaamme yli 100 ohjelmaan, jotka myötävaikuttavat Unileverin sitoumukseen ennallistaa ja elvyttää 1,5 miljoonaa hehtaaria maata, valtameriä ja metsiä.

Kuten Hanneke Faber sanoo: "Kokeilujen aika on ohi. Nyt on aika tehdä suuria asioita."

Takaisin alkuun