Siirry kohtaan sisältö

Suojelemme ja uudistamme luontoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Julkaistu:

Metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta. Kestävästä hankinnasta vastaava asiantuntija Lana Kristanto kertoo, miten pyrimme kohti metsäkatovapaata toimitusketjua ja miksi luonnon suojeleminen ja uudistaminen on keskeinen osa ilmastostrategiaamme.

Metsäkatovapaa toimitusketju
Lana Kristanto
Lana Kristanto, Unileverin kestävän hankinnan apulaispäällikkö

Climate Transition Action Plan - toimintasuunnitelmassamme (PDF 7.98 MB) määritellään Unileverin toimenpiteet nettonollapäästöjen saavuttamiseksi koko arvoketjussamme vuoteen 2039 mennessä ja panoksemme globaalin lämpötilan nousun turvalliseen rajoittamiseen 1,5 °C:een. Haastattelusarjan keskiössä ovat monet henkilöt, jotka auttavat toteuttamaan toimintasuunnitelmaamme ja saamaan muutoksen aikaan.

Unileverin kestävän hankinnan apulaispäällikkö Lana Kristanto kertoo, miten työmme metsäkatovapaan toimitusketjun luomiseksi, metsäpeitteen palauttamiseksi ja luonnon uudistamiseksi on osa ilmastoratkaisuamme.

Mitä päivittäiseen työhösi sisältyy?

Lähinnä Kaakkois-Aasiassa toimiva tiimini varmistaa, että hankimme palmuöljymme kestävästi. Se tukee maailmanlaajuista sitoutumistamme luoda metsäkatovapaa toimitusketju palmuöljylle, paperille ja pahville, teelle, soijalle ja kaakaolle. Tuen maisemaohjelmiemme hallintaa, valvon vaatimustenmukaisuutta sekä suhteita toimittajiin ja kansalaisjärjestöjen sidosryhmiin. Olen lisäksi mukana käsittelemässä metsäkadon kuukausittaisesta seurannasta saatuja tietoja.

Miten työsi käytännössä tukee luontoa?

Yksi tapa tukea luontoa ja ihmisiä – samalla kun pyrimme vähentämään ilmastovaikutustamme – on osallistua maisemanlaajuisiin ohjelmiin kestävän maatalouden tukemiseksi. Teemme yhteistyötä hallituksen, viljelijöiden, yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sopiaksemme, miten aluetta voidaan parhaiten kehittää kestävästi.

Meillä on kuusi palmuöljyn maisemaohjelmaa Indonesiassa ja Malesiassa. Acehissa kumppanuutemme IDH Sustainable Trade Initiativen kanssa on auttanut 500 viljelijää perustamaan osuuskuntia ja saavuttamaan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -sertifioinnin. Teemme yhteistyötä myös paikallishallinnon ja Leuser Conservation Forumin (FKL) kanssa suojellaksemme ja palauttaaksemme metsiä Leuserin alamailla Acehissa. Leuserin ekosysteemissä elää muun muassa orankeja, sarvikuonoja, malaijikarhuja, norsuja ja tiikereitä.

Pohjois-Sumatran naapurimaissa autamme yhteistyössä Conservation Internationalin kanssa suojelemaan 127 000 hehtaaria metsää, perustamaan agrometsän aiemmin heikentyneelle maalle ja tarjoamaan yli 22 000 kappaletta taimia ja hedelmäpuita alueen palauttamiseksi ja lisätulojen tuottamiseksi paikallisille yhteisöille.

Miksi jäljitettävyys on tärkeää?

Yhteisöt, taloudet ja yritykset kohtaavat jo nyt ongelmia, jotka johtuvat luonnonhäviöstä ja ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien lisääntynyt tulvariski ja elintarvikevarmuuden heikkeneminen. Esimerkiksi palmuöljy on hyödyke, joka liittyy vahvasti metsien muuntamiseen ja maaoikeuksiin. Jäljitettävyys on mielestämme tärkeää tunnistaaksemme toimitusketjujemme riskialttiit kohdat, jotta niihin voidaan puuttua.

Olemme kehittäneet suorahankintastrategian, jonka avulla voimme hankkia palmuöljyä Pohjois-Sumatran prosessointilaitoksellemme läheisiltä itsenäisiltä tehtailta. Teemme parhaillaan yhteistyötä 12 tehtaan kanssa. Investoimme ohjelmiin, jotka auttavat heitä parantamaan hankintakäytäntöjään. Näihin kuuluvat pienviljelijöiden kartoitus ja kouluttaminen metsäkadon valvontaan, raportointiin ja todentamiseen omilla toimitusalueillaan.

Kuinka tärkeää teknologia on menestyksellemme?

Se on oleellisen tärkeää. Olemme investoineet paljon teknologiaan tavoitteenamme nähdä ja ymmärtää paremmin, mitä metsille tapahtuu maailmanlaajuisesti. Tämä koskee myös kriittisen "ensimmäisen kilometrin" ympärillä olevia metsiä ja soita, missä raaka-aineet kasvatetaan ja missä ne ensin käsitellään. Näin voimme tunnistaa toimitusketjumme ongelmat nopeammin ja ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin.

Teemme myös yhteistyötä toimittajiemme ja teknologiakumppaneidemme kanssa. Yhdistämme maanseurannan ja jäljitettävyyden viljelmiin, jotta saisimme todistavaa tietoa metsäkatovapaasta hankinnastamme.

Miten brändimme osallistuvat?

Kuluttajat haluavat yhä useammin, että tuotteet valmistetaan kestävästi. Unileverin Climate & Nature Fund, jolla on valtuudet käyttää 1 miljardi euroa, tarjoaa brändeillemme mahdollisuuden investoida merkityksellisiin ilmasto- ja luontohankkeisiin tänä vuosikymmenenä. Esimerkiksi yhteistyössä Rimba Collectiven kanssa Dove auttaa suojelemaan ja palauttamaan 123 000 hehtaaria sademetsää Kaakkois-Aasiassa – kahdeksan kertaa Manhattanin kokoista aluetta – viiden vuoden aikana.

Oletko optimistinen siitä, että liiketoiminta selviää ilmasto- ja luontokriiseistä?

Yhä useammin kyllä. Yrityksillä on erittäin tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Unilever testaa teknologiapohjaisia ratkaisuja ja tekee muiden kanssa yhteistyötä yhteisissä arvoketjuissamme varmistaakseen, että teemme oman osamme. Tiedän kuitenkin, että myös hallitusten on tehtävä enemmän. Siksi olen iloinen siitä, että Unilever osallistuu COP28-kokoukseen ja pyytää lisätukea luonnolle.

Takaisin alkuun