Siirry kohtaan sisältö

Rakennamme palmuöljyn toimitusketjua metsäkatoa aiheuttamatta

Julkaistu:

Panostamme kestävän ja metsäkadosta vapaan palmuöljyn tuotantoon hankkimalla öljyn suoraan tuottajilta. Luonnon lisäksi siitä hyötyvät pienviljelijät, itsenäiset tehtaat ja omat toimitusketjumme.

Woman smallholder laughs while talking to surveyor during Unilever palm plantation mapping project

Unilever kannustaa käyttämään kestävää palmuöljyä, joka ei aiheuta metsäkatoa. Edellyttämämme jäljitettävän palmuöljyn hankinta voi kuitenkin olla haastavaa, koska sen kysyntä on kovaa ja saatavuus rajallista.

Kehitämme siksi palmuöljyn hankintaa ja ostamme sitä myös suoraan tuottajilta. Sen ansiosta pääsemme lähemmäksi raaka-aineidemme alkuperää ja voimme parantaa kanssamme työskentelevien ihmisten toimeentuloa. Samalla parannamme jäljitettävän ja metsäkatoa aiheuttamattoman palmuöljyn saatavuutta.

Mitä suoraan tuottajalta hankkiminen tarkoittaa?

Suoraan hankintaan kuuluu yhteistyö alkutuottajien ja tehtaiden kanssa, jotta palmuöljy voidaan hankkia suoraan tuottajilta. Se on painopistealueemme, koska haluamme edistää todellista muutosta palmuöljyn tuotannossa. Näemme tarpeen saada tähän työhön mukaan sektoreja, jotka on perinteisesti jätetty pois kestävästä toimitusketjusta. Tähän joukkoon kuuluu itsenäisiä tehtaita ja pienviljelijöitä, jotka ovat tärkeimpiä viljelymaasta huolehtivia toimijoita. Pelkästään Malesiassa ja Indonesiassa heidän osuutensa on noin 40 % koko palmutuotannon pinta-alasta1.

Ilman tukea näillä itsenäisillä tehtailla ja pienviljelijöillä – jotka eivät ole sopimussuhteessa suurten tuottajien ja toimittajien kanssa – ei ole juurikaan resursseja ottaa käyttöön kestäviä käytäntöjä. Nämä toimijat ovat yhä tärkeämpiä, sillä vaatimukset kasvavat niin raaka-aineiden jäljitettävyyden kuin metsäkadon ehkäisemisen osalta.

Olemme siksi aloittaneet palmuöljyn ostamisen suoraan itsenäisiltä tehtailta Pohjois-Sumatran tuotantolaitoksellemme, Unilever Oleochemical Indonesialle. Teemme parhaillaan yhteistyötä 12 itsenäisen tehtaan kanssa. Investoimme ohjelmiin, jotka auttavat heitä parantamaan hankintakäytäntöjään. Näihin kuuluvat pienviljelijöiden kartoitus ja kouluttaminen metsäkadon valvontaan, raportointiin ja todentamiseen omilla toimitusalueillaan. Tavoitteena on, että tehtaat ja niille palmuöljyä toimittavat pienviljelijät saavat lopulta RSPO- (Roundtable on Sustainable Palm Oil) tai ISPO -sertifioinnin (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Suoraan tehtailta ostaminen luo kysyntää kestävästi tuotetulle palmuöljylle, mikä antaa pienviljelijöille, tehtaille ja toimittajille kannustimen muuttaa prosessejaan kestävyyden parantamiseksi. Se tarkoittaa myös, että suurempi osa tuotoista menee suoraan öljypalmun hedelmien kasvattajille ja käsittelijöille. Sen ansiosta pienviljelijöillä on mahdollisuus saada enemmän tuloja nykyisestä sadostaan, mikä voi vähentää kannustinta raivata lisää metsiä viljelymaan tieltä.

Pienviljelijöiden ja muiden viljelijöiden suostumuksella teemme yhteistyötä myös tehtaiden kanssa kartoittaaksemme niille palmuöljyä toimittavat viljelijät.

Kartoituksella voidaan selvittää viljelysten tarkka sijainti sekä pienviljelijöiden asema toimitusketjussamme. Sen ansiosta voimme havaita pienviljelijöiden ja tehtaiden väliset yhteydet, jotta toimitusketjumme jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä voidaan parantaa. Se auttaa myös tehtaita vahvistamaan suhdettaan pienviljelijöihin, jotka myyvät yleensä parhaan hinnan tarjoavalle eivätkä sitoudu vain yhteen tehtaaseen.

Pienviljelijäohjelmiemme saavutuksia

  1. Kartoitettu 20 000+ pienviljelijää, joilla on yhteensä lähes 55 000 hehtaaria viljelysmaata
  2. 13 000 viljelijää on saanut koulutuksen parempiin viljelykäytäntöihin
  3. 4 865 viljelijää ja lähes 9 500 hehtaaria viljelymaata on saanut RSPO-sertifioinnin

Pienviljelijöiden sijoittaminen kartalle

Olemme saavuttaneet jo puolet 40 000 pienviljelijän kartoittamistavoitteestamme työn ensimmäisessä vaiheessa. Kartoituksen ansiosta ymmärrämme syvemmin pienviljelijöiden kohtaamia haasteita ja osaamme räätälöidä ohjelmamme tarkemmin heidän tarpeisiinsa sopiviksi. Lisäksi pystymme tukemaan heitä paremmin koulutuksen hankkimisessa ja sertifioinnin saamisessa.

Loppujen lopuksi suorahankintastrategiamme ansiosta Unileverin palmuöljyn toimitusketju on jäljitettävissä eikä aiheuta metsäkatoa. Sen ansiosta myös sertifioidun, kestävän ja todennetusti metsäkatovapaan palmuöljyn määrä kasvaa koko alalla.

Lisäksi suorat hankinnat auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme näkyvästä positiivisesta muutoksesta, josta hyötyvät niin ihmiset kuin luonto. Kestävä toimitusketju kuroo umpeen myös kuilua, joka on syntynyt elämiseen riittävän toimeentulon ja ympäristön suojelemisen ja ennallistamisen välillä.

1 Liity mukaan pienviljelijänä – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

2 8 tärkeää faktaa palmuöljystä | WWF

Takaisin alkuun