Siirry kohtaan sisältö

Miten vähennämme logistiikkapäästöjämme

Julkaistu:

Kestävän kehityksen logistiikkapäällikkö Laura Realpe kertoo, miten vähennämme päästöjä tehostetun toiminnan, sähköajoneuvojen ja biopolttoaineiden avulla.

 Logistiikkapäästöjen vähentäminen
Laura Realpe, Sustainability Logistics Manager.
Laura Realpe, kestävän kehityksen logistiikkapäällikkö

Unileverin ilmastonmuutosta koskevassa toimintasuunnitelmassa (PDF 7.98 MB) määritellään toimenpiteet, joilla puolitamme tuotteidemme kasvihuonekaasupäästövaikutuksen kuluttajaa kohden vuoteen 2030 mennessä ja saavutamme nettonollatason arvoketjussamme vuoteen 2039 mennessä.

Tässä haastattelusarjassa Unilever esittelee muutamia niistä monista ihmisistä, jotka auttavat meitä toimintasuunnitelmamme ja muutoksen toteuttamisessa.

Logistiikka- ja jakelupäästömme syntyvät tuotteidemme kuljetuksesta ja varastoinnista – aina toimittajista valmistajiin ja lopulta myös asiakkaisiimme. Kestävän kehityksen logistiikkapäällikkö Laura Realpe kertoo, miten hyödynnämme innovaatioita ja yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi liiketoimintamme tässä osassa.

Mitä työhösi kuuluu?

Konsernin kestävän kehityksen logistiikkapäälliköllä on kaksi päävastuuta. Ensimmäinen liittyy vaatimustenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä raportointiin, joka auttaa meitä mittaamaan edistymistä sitoumuksessamme. Toinen vastuu on strategisempi. Tehtävänä on tarkastella sitä, miten edistämme kestävän kehityksen hankkeita eri alueilla, autamme jakamaan parhaita käytäntöjä kaikilla markkinoilla ja työskentelemme markkinatiimien kanssa suunnitelmien laatimiseksi ja logistiikkastrategioiden toteuttamiseksi.

Miksi logistiikan päästöjen vähentäminen on niin tärkeää?

Logistiikka ja jakelu muodostavat noin 15 prosenttia Unileverin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjalanjäljestä. Nettonollan saavuttaminen vuoteen 2039 mennessä koko arvoketjussa on erittäin haastava tavoite, etenkin koska ei ole yhtä ainoaa ratkaisua, joka sopisi kaikkialle. Käytämme erilaisia menetelmiä hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Tähän mennessä olemme ottaneet edistysaskelia muun muassa parantamalla tehokkuutta kaukoliikenteen ja käytettyjen kuorma-autojen määrän vähentämiseksi. Siirrymme myös uusiutuvaan energiaan varastomme hiilijalanjäljen pienentämiseksi, monipuolistamme kuljetusmuotojamme ja toteutamme erilaisia pilottihankkeita sähköajoneuvoilla ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Tulevina vuosina tehokkuus ja ajokilometrien vähentäminen ovat hiilipäästöjen vähentämisstrategiamme ydin. Meillä on myös mahdollisuus uudistaa kalustoamme kehittyvillä markkinoilla uusien teknologioiden tullessa saataville. Lisäksi tulemme käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita siirtymävaiheen energianlähteenä siihen saakka, kun keskiraskaita ja raskaita sähköajoneuvoja tulee markkinoille.

Nollapäästöisen kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen on kuitenkin valtava haaste, joka meidän on ratkaistava. Tällä hetkellä vastauksia on kuitenkin saatavana hyvin rajallisesti. Hallituspolitiikka on avainasemassa siirtymisessä puhtaaseen energiaan. Uskomme, että seuraavien vuosien aikana kehitys etenee nopeammin.

Mistä innovaatioista olet eniten innoissasi?

Kokeilemme eräänlaista kestävästi tuotettua biopolttoainetta, joka on peräisin Alankomaiden ja Ison-Britannian jäteöljyistä. Se sopii kaikkiin dieselmoottoreihin, joten sitä voidaan käyttää tulevina vuosina ennen kuin olemme valmiita vaihtamaan kalustoamme. Pohjois-Amerikassa testaamme myös biokaasuja ja kokeilemme hiilidioksidin talteenottoteknologiaa, joka varastoi kuorma-auton hiilidioksidipäästöt. Sen jälkeen niitä myydään rakennusteollisuudelle käytettäviksi rakennustöissä. Biokaasutestit aloitettiin pari kuukautta sitten, ja tähän mennessä tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä. Hiilidioksidin talteenottotekniikkaa testataan tämän vuoden alussa.

Nollapäästötekniikan alueella testaamme jo sähköautoja useimmilla toiminta-alueillamme. Opimme lisää tekniikasta, ymmärrämme sen toimintaperiaatteet ja pyrimme tekemään parempaa yhteistyötä kuljetusliikkeiden ja kumppaneiden kanssa uusien teknologioiden nopeamman käyttöönoton takaamiseksi.

Miten siirtyminen sähkökuorma-autoihin sujuu?

Ensisijaisesti meidän on parannettava päästöttömien kuorma-autojen saatavuutta. On tärkeää ottaa huomioon, että itse sähköauton lisäksi tarvitaan myös infrastruktuuri sen lataamiseen. Sitä emme voi kehittää itse. Meidän on tehtävä yhteistyötä viranomaisten, kollegoidemme ja koko logistiikka-alan kanssa, jotta siirtymä on kannattava kustannusten ja toiminnan kannalta. Siksi liityimme EV100+-aloitteeseen, mikä osoittaa, että olemme sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen muovata markkinoita.

Myös muut yritykset ovat erittäin kiinnostuneita. Tämänhetkisen tarjonnan perusteella uskon, että pitkällä aikavälillä sähkö ja vety ovat alan ajoneuvoteknologioista tärkeimpiä. Tällä hetkellä pyrimme ymmärtämään, miten ensimmäisiä ekosysteemejä on kehitettävä. Ne otetaan luultavasti käyttöön suuressa mittakaavassa ensimmäisenä Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Noin 90%logistisista päästöistämme tulee maantiekuljetuksista, kun taas valtamerikuljetusten osuus on noin 6 %.

Mikä asema merikuljetuksilla on?

Olemme osa Smart Freight Centre -teollisuusliittoa, joka pyrkii kehittämään ekosysteemiä sähköajoneuvojen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Kuulumme myös coZEV-koalitioon (Cargo Owners for Zero Emission Vessels), jonka tavoitteena on löytää ja toteuttaa ratkaisuja merikuljetusten hiilipäästöjen vähentämiseen.

Tällä hetkellä päästöttömien merikuljetusten kehittämisen odotetaan vievän enemmän aikaa kuin maantiekuljetusten, sillä laivojen käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin autojen. Tässä vaiheessa ainoa käyttökelpoinen ratkaisu ovat vastuullisesti tuotetut biopolttoaineet. Kun viestimme sitoutumisestamme päästöttömiin merikuljetuksiin coZEV:n kautta, uskomme voivamme nopeuttaa siirtymää ja saavuttaa tarvittavan vauhdin ja skaalan.

Mistä pidät työssäsi?

Minusta on mahtavaa saada työskennellä sellaisten asioiden parissa, joilla on todellinen positiivinen vaikutus – eikä vain minulle, vaan myös muille ja tuleville sukupolville. Rakastan myös työni innovatiivisuutta. Testaamme asioita, joita tehdään joskus ensimmäistä kertaa maailmassa. Vaikka tiedän, että hiilipäästöjen vähentäminen on logistiikan osalta haastavaa, olen toiveikas, koska uskon meidän menevän oikeaan suuntaan ja edistymisemme on kiistatonta.

Takaisin alkuun