Siirry kohtaan sisältö

Mitä eroa on ilmastonmuutoksella ja ilmaston lämpenemisellä?

Julkaistu:

Lue, miten ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos eroavat toisistaan – ja mitä me Unileverillä ja muuallakin teemme molempien torjumiseksi.

Termejä ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos käytetään synonyymeinä, vaikka niihin liittyy eroja.

Näiden pienten erojen ymmärtäminen voi auttaa meitä kaikkia suunnittelemaan ilmastotoimia, joihin on ryhdyttävä, jotta voimme rakentaa turvallisemman ja vieraanvaraisemman planeetan tulevaisuutta varten.

Lue lisää sekä ilmaston lämpenemisen että ilmastonmuutoksen määritelmistä ja siitä, miten toimimme Unileverissä ja koko arvoketjussamme.

Ilmaston lämpenemisen ymmärtäminen

Termi ilmaston lämpeneminen viittaa suoraan maapallon keskimääräisen pintalämpötilan nousuun.

Termi ilmaston lämpeneminen viittaa suoraan maapallon keskimääräisen pintalämpötilan nousuun. Maapallon ilmaston lämpötila on muuttunut kautta aikojen hieman, mutta viimeisten 50 vuoden aikana ja erityisesti viimeisten 30 vuoden aikana nämä muutokset ovat kiihtyneet nopeasti.

Mistä tämä johtuu? Syynä ovat muutokset prosessissa, jota kutsutaan yleisesti kasvihuoneilmiöksi. Tietyt maapallon ilmakehässä olevat kaasut, kuten hiilidioksidi ja metaani, sitovat auringon lämpöä, mikä tekee kotiplaneetastamme miellyttävän asuinpaikan. Mutta kun liiallinen määrä näitä kasvihuonekaasuja pääsee ilmakehään, lämpötilat alkavat muuttua.

On olemassa ylivoimaisia todisteita, kuten 97 % tieteellinen yksimielisyys siitä, että ilmaston lämpeneminen on pitkälti ihmisen aiheuttama ongelma. Nousevat lämpötilat ovat johtuneet liiallisesta hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen kertymisestä ilmakehään. Nämä päästöt ovat syntyneet useiden eri tekijöiden, kuten hiilen, öljyn ja maakaasun kaltaisten fossiilisten polttoaineiden polttamisen, metsäkadon ja maatalouden, seurauksena.

Pariisin sopimus on COP21-kokouksessa vuonna 2015 allekirjoitettu kollektiivinen maailmanlaajuinen sopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa maailman keskilämpötilan nousu reilusti alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen. Tällä hetkellä lämpötilan nousun ennuste on kuitenkin 2,7 °C. Jos näin tapahtuu, se aiheuttaa todennäköisesti planeetan elintärkeiden mannerjäätiköiden katoamisen ja merenpinnan nousun.

Tulemme myös kokemaan vaikeita sääolosuhteita sekä puutetta ruoasta ja makeasta vedestä ja näistä johtuvia konflikteja ja muuttoliikkeitä, jotka tekevät maapallosta yhä karumman asua meille kaikille.

Ilmastonmuutoksen määritelmä

Ilmastonmuutos on seurausta ilmaston lämpenemisestä. Se viittaa merkittäviin muutoksiin maapallon ilmastojärjestelmässä.

Ilmastonmuutos on seurausta ilmaston lämpenemisestä. Se viittaa merkittäviin muutoksiin maapallon ilmastojärjestelmässä, mistä voi aiheutua äärimmäisiä sääilmiöitä, metsäpaloja, aavikoitumisen laajenemista ja merenpinnan nousua.

Ihmiset sekä maapallon eläimet ja kasvit ovat luonnollisesti riippuvaisia ilmastosta selviytyäkseen. Kun ilmastonmuutoksen vaikutukset muuttuvat yhä rajummiksi, ihmiset ovat vaarassa kokea vakavia ja ennakoimattomia säänmuutoksia, jotka voivat aiheuttaa useammin luonnonkatastrofeja, kuten pyörremyrskyjä, tulvia, kuivuutta ja lämpöaaltoja.

Monet eläimet ovat myös huomattavasti suuremmassa vaarassa kuolla sukupuuttoon, mikä voi häiritä toisistaan riippuvaisia ekosysteemejämme. Monet näistä ongelmista ovat alkaneet ilmetä juuri nyt, ja ne pahenevat edelleen, ellemme toimi yhdessä niiden ehkäisemiseksi.

Mitä eroa on ilmastonmuutoksella ja ilmaston lämpenemisellä?

Kuten yllä on osoitettu, ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos ovat eri käsitteitä, vaikka niillä kummallakin on samat epävarmat vaikutukset planeetalle.

Mielestämme on järkevää käyttää termiä ilmaston lämpeneminen viittaamaan ihmisen aiheuttamiin lämpötilan muutoksiin, kuten hiilipäästöihin ja metsäkatoon.

Ilmastonmuutosta voidaan puolestaan tarkastella tämän lämpötilan nousun aiheuttamina ongelmina, kuten äärimmäisinä sääolosuhteina ja merenpinnan nousuna.

Näille kahdelle termille yhteistä on se, että molemmat ovat ihmisen aiheuttamia ongelmia, joiden ehkäisemiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä.

Mitä Unilever tekee ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Hiilipäästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla voimme estää ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta tulevaisuudessa.

Unilever pyrkii vähentämään liiketoimintansa hiilipäästöjä ja pysymään tavoitteessaan vähentää toiminnallisia (Scope 1 ja Scope 2) päästöjä 100 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna. Tähän mennessä olemme pienentäneet niitä jo 68 prosentilla.

Menemme myös oman toimintamme ulkopuolelle puuttuaksemme Scope 3 -päästöihimme eli arvoketjumme päästöihin. Tavoitteisiimme kuuluu puolittaa tuotteidemme päästövaikutus kuluttajaa kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2010 lähtötasoon verrattuna ja saavuttaa nettonollataso arvoketjussamme vuoteen 2039 mennessä. Hiilipäästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla voimme estää ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta tulevaisuudessa.

Yksikään yritys ei voi saavuttaa nettonollatasoa yksin. Siksi teemme yhteistyötä muiden kanssa Supplier Climate Programme -ohjelmamme ja Climate & Nature Fund -rahastomme kautta ja vetoamme yhteiskuntaan laajemminkin ilmastotoimiin ryhtymiseksi.

Otamme kantaa ilmastoon vetoomuksen kautta.

Otamme kantaa ilmastoon kehottamalla hallituksia, yrityksiä ja kumppaneita nopeuttamaan ilmastotoimiaan juuri nyt.

Tehtävää on paljon, mutta selkeät tavoitteet ovat auttaneet meitä seuraamaan edistymistä ja jatkamaan työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nykypäivän globaaleilla, kansallisilla ja alueellisilla yrityksillä on oltava selkeästi määritelty ilmastosuunnitelma, joka auttaa hidastamaan sekä ilmaston lämpenemistä että ilmastonmuutosta tulevaisuudessa. Uskomme, että nettonollapäästöjen maailma on saavutettavissa, ja meillä kaikilla on roolimme siinä. On kuitenkin hallitusten ja yritysten vastuulla johtaa meitä sinne.

Takaisin alkuun