Siirry kohtaan sisältö

Eläinkokeiden lopettaminen: Eurooppa sitoutuu nopeuttamaan luopumista eläinkokeista

Julkaistu:

Eläinkokeiden lopettamista kosmetiikan testaamisessa vaativan ECI-aloitteen allekirjoitti 1,2 miljoonaa ihmistä. EU-komissio on sitoutunut nopeuttamaan eläinkokeiden lopettamista, mutta se ei ole pitänyt kiinni omasta eläinkoekiellostaan.

A young girl with black hair tied in bunches gazes at a small white rabbit.

Me Unileverillä uskomme, ettei eläinkokeita pidä käyttää varmistamaan, että tuotteemme tai niiden ainesosat ovat turvallisia. Jo vuosikymmenten ajan olemme kehittäneet uusia vaihtoehtoja eläinkokeille ja käyttäneet uusimpia keinoja testata tuotteidemme ja ainesosiemme turvallisuutta.

EU:n eläinkoekieltoa kosmetiikassa uhkaavat Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) uudet esitykset, joissa ehdotetaan sellaisten kosmeettisten ainesosien testaamista eläinkokeilla, joiden turvallisessa käytössä on pitkä historia. Siksi meidän oli ryhdyttävä toimeen.

Joulukuussa 2020 Unilever yhdisti voimansa eläinsuojelujärjestöjen, eläinkokeettomien tuotemerkkiemme ja muiden yritysten kanssa vaatiakseen EU:n kosmeettisia valmisteita koskevan eläinkoekiellon noudattamista. Myöskään uusia eläinkokeita ei tule sallia.

Taistelua eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta on jatkettava.

Tri Julia Fentem, turvallisuus-, ympäristö- ja sääntelytieteiden globaali johtaja

Dove-brändimme ryhtyi yhteistyöhön PETA:n, Cruelty Free Internationalin, Humane Society Internationalin, The Body Shopin ja yli 100 eläinsuojelujärjestön kanssa tukeakseen eurooppalaista Save Cruelty Free Cosmetics European Citizens' Initiative -kansalaisaloitetta. Sen allekirjoitti lopulta yli 1,2 miljoonaa EU-kansalaista, mikä lähetti Euroopan komissiolleselkeän viestin siitä, että kuluttajat haluavat pitää kiellon voimassa.

Tällä viikolla EU-komissio on vastannut kansalaisaloitteeseen julkaisemalla sitoumuksia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa eläinkokeiden lopettamista vaiheittain. Ne eivät kuitenkaan täysin turvaa tai vahvista eläinkokeiden käyttökieltoa kosmetiikassa.

White text reading Save Cruelty Free Cosmetics on a pink background, with a line-drawn rabbit on the left.

Seuraavassa kerrotaan tarkemmin, mitä kansalaisaloitteessa vaadittiin ja mihin toimiin Euroopan komissio aikoo ryhtyä:

 1. Kosmeettisten aineiden eläinkoekielto turvataan ja kieltoa vahvistetaan

  Esitys: Kielto testata kosmetiikan ainesosia eläimillä mihin tahansa tarkoitukseen pidetään poikkeuksetta voimassa.

  Vastaus: Ei edistystä. Komissio toi esiin, että EU:n tuomioistuimessa, kosmetiikkaa ja kemikaaleja koskevan lainsäädännön rajapinnassa, on tällä hetkellä vireillä kaksi asiaa. Se odottaa näitä ratkaisuja ennen kuin se harkitsee tekevänsä lainsäädäntömuutoksia, jotka turvaavat tai vahvistavat eläinkokeiden käyttökiellon kosmetiikassa.

  Tähän ei ole saatu vielä myönteistä päätöstä, mutta olemme toiveikkaita, että komissio ryhtyy toimiin kiellon turvaamiseksi, sillä 1,2 miljoonaa eurooppalaista on ilmaissut tukensa eläinkokeiden käytön kieltämiselle kosmetiikassa.

 2. EU:n kemikaaliasetuksen muuttaminen

  Esitys: Suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä hallinnoimalla kemikaaleja tavalla, joka ei edellytä eläinkokeiden käytön aloittamista.

  Vastaus: Selvää edistystä. Komissio on ilmoittanut, että se tekee yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa laatiakseen ja pannakseen täytäntöön etenemissuunnitelman eläinkokeettoman kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi. Etenemissuunnitelma toimii viitekehyksenä eläinkokeiden vähentämiselle ja lopulta lopettamiselle kemikaalilainsäädännön puitteissa.

 3. Tieteen nykyaikaistaminen EU:ssa

  Esitys: Lainsäädäntöehdotukseen sitoutuminen ja etenemissuunnitelman laatiminen kaikkien eläinkokeiden lopettamiseksi vaiheittain ennen nykyisen toimikauden päättymistä.

  Vastaus: Rohkaisevia uutisia. Komissio tukee edelleen vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä asianmukaisella tutkimusrahoituksella ja esittää useita toimia eläinkokeiden vähentämisen nopeuttamiseksi tutkimuksessa, koulutuksessa ja opiskelussa.

Unileverin näkemys vastauksesta kansalaisaloitteeseen

Suhtaudumme myönteisesti komission sitoumuksiin ja jatkamme yhteistyötä eläinkokeiden vaiheittaisen lopettamisen nopeuttamiseksi osallistumalla European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing -kumppanuuteen (EPAA) ja muihin yhteistyöhankkeisiin.

Olemme kuitenkin pettyneitä Euroopan komission haluttomuuteen turvata sen hyväksymä uraauurtava eläinkokeiden käyttökielto kosmetiikassa ja vahvistaa sitä lainsäädännössä. Odotamme EU:n tuomioistuimen tuomioita ja puolustamme edelleen eläinkokeiden käyttökieltoa kosmetiikassa Euroopassa.

Text reads ‘We say use science. Not animals.’ A purple background with white banners and purple text. A white Unilever logo.

Kosmetiikan ja sen ainesosien lakisääteisten eläinkokeiden asteittainen lopettaminen

Olemme jo vuosien ajan kannattaneet kosmeettisten aineiden eläinkokeiden lopettamista. Vuonna 2018 ilmoitimme tukevamme eläinkokeiden maailmanlaajuista kieltämistä kosmetiikassa. Dove-brändimme, joka tavoittaa kymmeniä miljoonia kuluttajia päivittäin, sai tuolloin PETA-hyväksynnän. Nykyään meillä on yli 25 PETA-hyväksyttyä tuotemerkkiä – kuten TRESemmé, Simple, Sunsilk ja Lakmé – ja olemme sitoutuneet tukemaan siirtymistä eläinkokeettomiin kosmetiikan testausmenetelmiin kaikkialla maailmassa.

Uskomme, että kosmetiikassa käytettävien kemiallisten aineiden lisäksi kaikkien kemiallisten aineiden turvallisuutta tulisi testata eläinkokeettomin menetelmin. Mielestämme sääntelyviranomaiset voisivat edetä ja niiden tulisi edetä tässä asiassa pitemmälle.

Teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa nopeuttaaksemme siirtymää kohti eläinkokeetonta kemikaalien sääntelyjärjestelmää. Olemme mukana muun muassa seuraavissa aloitteissa: European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, International Collaboration on Cosmetic Safety ja Animal-Free Safety Assessment Collaboration.

"EU:n kielto käyttää eläinkokeita kosmetiikassa oli uraauurtava askel, kun se toteutettiin. Olemme tyytyväisiä Euroopan komission sitoumukseen jatkaa eläinkokeiden asteittaista lopettamista vastauksena kansalaisaloitteeseen", sanoo tohtori Julia Fentem, Unileverin turvallisuus-, ympäristö- ja sääntelytieteiden globaali johtaja.

"Eläinkokeiden kieltäminen kosmetiikassa sai uskomattoman paljon tukea kansalaisilta ympäri Eurooppaa. On järkyttävää ja vaikeasti perusteltavissa, jos kansalaisten tahtotilaa ei kunnioiteta. Siksi meidän on jatkettava taistelua eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta ja mahdollistettava lainsäädännössä nykyaikainen, eläimistä riippumaton turvallisuustutkimus", hän lisää.

Lue lisää: Turvaa eläinkokeeton kosmetiikka: Sitoudu eläinkokeettomaan Eurooppaan

Takaisin alkuun