Siirry kohtaan sisältö

Compass-sitoumuksemme vie eteenpäin kestävää kehitystä

Julkaistu:

Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Ilmastopäästöissä nettonollataso, vähemmän muovia, maatalouden uudistaminen ja elintason nostaminen koko arvoketjussa. Compass-sitoumuksemme tavoitteena on parempi terveys, luonnon hyvinvointi, oikeudenmukaisempi ja osallistavampi maailma.

Three people working in the forest planting trees

Liiketoimintamme ei menesty ilman hyvinvoivaa maapalloa ja tervettä yhteiskuntaa.

Unilever Compass on tiekarttamme ja strategiamme kunnianhimoisten kestävyystavoitteidemme toteuttamiseksi. Haluamme edistää ilmastotoimia nettonollan saavuttamiseksi, vähentää muovin käyttöä osana jätteetöntä maailmaa, uudistaa luontoa ja maataloutta sekä nostaa elintasoa koko arvoketjussamme.

Lisäksi hyödynnämme henkilöstömme, tuotemerkkiemme ja kumppanuuksiemme voimaa, jotta voimme ratkaista kaikkein kiireellisimmät ongelmat.

Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope sanoo: "Ilmastonmuutos, luonnon pilaantuminen, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, veden niukkuus – kaikki nämä ongelmat liittyvät toisiinsa, ja meidän on puututtava niihin kaikkiin samanaikaisesti.

"Meidän on ymmärrettävä, että ilmastokriisi ei ole vain ympäristökriisi, vaan sillä on myös erittäin haitallinen vaikutus ihmisten elämään ja toimeentuloon. Siksi meillä on vastuu auttaa kriisin torjunnassa niin yrityksenä kuin välittömillä toimilla tuotemerkkiemme kautta."

Miten nämä toimet vaikuttavat ihmisiin ja maapalloon? Seuraavassa on lyhyt katsaus siihen, millaisia vaikutuksia toimillamme on ollut.

Näin vähennämme logistiikkapäästöjä

Logistiikka ja jakelu muodostavat noin 15 prosenttia Unileverin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Hyödynnämme erilaisia menetelmiä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja saavuttaaksemme nettonollatavoitteemme vuoteen 2039 mennessä koko arvoketjussamme.

Parannamme tehokkuutta ja lyhennämme kuljetusmatkaa sekä vähennämme käyttämiemme kuorma-autojen määrää.

Siirrymme uusiutuvaan energiaan pienentääksemme varastomme hiilijalanjälkeä.

Vaihtelemme kuljetustapoja ja suoritamme erilaisia pilottikokeiluja sähköajoneuvoilla ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Kestävän kehityksen logistiikkapäällikkö Laura Realpe kertoo: "Testaamme jo nyt sähköautoja useimmilla toiminta-alueillamme. Opimme lisää tekniikasta, ymmärrämme sen toimintaperiaatteet ja pyrimme tekemään parempaa yhteistyötä kuljetusliikkeiden ja kumppaneiden kanssa, jotta voimme ottaa uudet teknologiat nopeammin käyttöön."

Näin vähennämme logistiikkapäästöjä

Logistiikka ja jakelu muodostavat noin 15 prosenttia Unileverin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Hyödynnämme erilaisia menetelmiä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja saavuttaaksemme nettonollatavoitteemme vuoteen 2039 mennessä koko arvoketjussamme.

Parannamme tehokkuutta ja lyhennämme kuljetusmatkaa sekä vähennämme käyttämiemme kuorma-autojen määrää.

Siirrymme uusiutuvaan energiaan pienentääksemme varastomme hiilijalanjälkeä.

Vaihtelemme kuljetustapoja ja suoritamme erilaisia pilottikokeiluja sähköajoneuvoilla ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Kestävän kehityksen logistiikkapäällikkö Laura Realpe kertoo: "Testaamme jo nyt sähköautoja useimmilla toiminta-alueillamme. Opimme lisää tekniikasta, ymmärrämme sen toimintaperiaatteet ja pyrimme tekemään parempaa yhteistyötä kuljetusliikkeiden ja kumppaneiden kanssa, jotta voimme ottaa uudet teknologiat nopeammin käyttöön."

Blue metallic electric truck on a road

Näin hyödynnämme innovaatioita tuotteidemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Muutamme tuotteiden koostumuksia koko Home Care -valikoimassamme päästöjen vähentämiseksi.

Yksi uusimmista innovaatioistamme on Persilin/OMOn kotona laimennettava pyykinpesuaine. Sen koostumus on kuusinkertaisesti tiivistetty, ja kestävässä pakkauksessa on käytetty 70 % vähemmän muovia, minkä ansiosta jakelussa syntyvät CO2-päästöt ovat vähentyneet 83 %.

Meillä on yhteistyökumppani, jonka kanssa teemme työtä hiilidioksidin (CO2) talteenottamiseksi ja muuttamiseksi soodatuhkaksi.

Meillä on myös laaja ohjelma, jonka tarkoituksena on vaihtaa petrokemiasta peräisin oleva hiili uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan hiileen.

Allekirjoitimme hiljattain sopimuksen bioteknologiayritys Genon kanssa löytääksemme bioteknologiaa hyödyntämällä vaihtoehtoja palmuydinöljylle.

"Kestävän kehityksen ja liiketoimintastrategioiden integrointi ei ole enää pelkkä moraalinen tavoite – se on välttämätöntä liiketoiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi", toteaa Jon Hague, Home Care -liiketoiminta-alueen Clean Future, Science and Technology -yksikön johtaja.

Aeroplane view of a factory surrounded by grass

Näin pienennämme hiilijalanjälkeämme

Kun yritys kuluttaa energiaa maailmanlaajuisesti 245 toimipaikassa yli 70 maassa, on haastavaa varmistaa, että kaikki käytetty sähkö ja lämpö ovat peräisin uusiutuvista lähteistä.

Siksi pyrimme lisäämään uusiutuvan sähkön saatavuutta ja tukemaan lämpöenergiainnovaatioita, kuten vetyteknologian käytön pilotointia.

Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön lämpöpumppuja, jotka ottavat talteen matala-asteista lämpöä ja lämmittävät sen 65–80 asteeseen. Näin aiemmin hukkaan mennyttä lämpöä voidaan käyttää yhä uudelleen. Jäätelötehtaidemme lämpöpumpuilla voidaan mahdollisesti kompensoida lämpövaatimuksia ja vähentää CO₂-päästöjä jopa 70 %.

Lämpöenergiasta vastaava insinöörimme Vivek Nesarikar toteaa: "Kyseessä on puhdas teknologiaratkaisu sen aidoimmassa merkityksessä."

Yellow bridge on top of a building covered in solar panels

Näin suljemme muovipakkausten kierron

Muovi on arvokas materiaali, mutta meidän on säilytettävä se kiertotaloudessa, jossa se käytetään uudelleen, kierrätetään tai kompostoidaan.

Home Care investoi miljardi euroa reilun kymmenen vuoden aikana siivoustuotteiden valmistus- ja pakkaustapojen kehittämiseen.

Olemme kehittäneet erilaisia innovaatioita. Uudistetut Dirt is Good (DiG) -kapselit sisältävät tehokkaita biohajoavia aktiivisia ainesosia, joista 65 % on peräisin kasviperäisistä lähteistä. Myös pakkaus on ympäristöystävällisempi.

Blue Skip capsules in plastic-free packaging

Näin käytämme teknologiaa toimitusketjujen kestävyyden parantamiseen

Teknologian avulla voimme tehdä toimitusketjuistamme yhä läpinäkyvämpiä ja jäljitettävempiä. Teemme yhteistyötä kumppaniyritysten kanssa, jotta voimme testata ja ottaa käyttöön huipputeknologiaa, kuten satelliittikuvantamista ja tekoälyä. Tarjoamalla uusia näkemyksiä ja dataa voimme ennakoida metsäkatoriskin ja ryhtyä ennakoiviin toimiin ekosysteemien ja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi.

Tähän mennessä olemme kartoittaneet 67 miljoonaa hehtaaria metsää ja arvioineet 77 000 kylää, jotta voimme tukea hankintojen tekemistä vähäriskisiltä pienviljelijöiltä. Olemme analysoineet myös lähes 4 000 palmutilaa voidaksemme ohjata tavarantoimittajia tiloille, jotka eivät aiheuta metsäkatoa.

"Uusimmat digitaaliset apuvälineet auttavat meitä tunnistamaan riskialueet paremmin ja kohdentamaan toimenpiteet sinne, missä niitä eniten tarvitaan", kertoo hankintajohtaja Willem Uijen.

Kapselit myydään muovittomassa, täysin kierrätettävässä pahvilaatikossa, mikä säästää noin 6 000 tonnia muovia vuodessa. Se vastaa 500 kaksikerroksisen linja-auton painoa.

Pakkauslaatikko on suunniteltu yhteistyössä Graphic Packaging Internationalin kanssa. Se on tehty lukitsemaan kosteus jopa nykyistä muovipakkausta tehokkaammin, mikä estää kapseleita tarttumasta yhteen. Se on myös helpompi avata ja sulkea, lapsiturvallinen ja täysin kierrätettävä.

"Uraauurtava koostumus, muoto ja pakkaus ovat monien tutkimus- ja kehitystiimien työn tulos, emmekä voisi olla ylpeämpiä lopputuloksesta. Uuden sukupolven DIG-kapselit ja -pakkaukset ovat todella alansa johtavia", sanoo Dr. Keith Rutherford, Unileverin Home Care -yksikön R&D-osaston globaalien innovaatioiden johtaja.

Satellite image of tech pathways across Malaysia & Singapore

Näin suojelemme maaperää ja viljelijöiden toimeentuloa

Kestäviin hankintaohjelmiimme kuuluu muun muassa yhteistyö viljelijöiden kanssa, jotta voimme ottaa käyttöön uudistavia viljelymenetelmiä. Esimerkiksi kateviljelyn avulla voidaan suojella ja uudistaa maaperää.

Kymmenen viime vuoden aikana olemme tarjonneet taloudellista ja teknistä tukea Iowan viljelijöille, jotka toimittavat soijaa Hellmann'sin tuotteisiin. Vuonna 2022 ohjelmaamme osallistui yli 520 viljelijää, jotka istuttivat lähes 180 000 eekkeriä peittokasveja. Aiomme jatkaa ohjelman laajentamista.

"Peittokasvit auttavat ajan mittaan tervehdyttämään maaperää. Maa pystyy sen ansiosta imemään paremmin äärimmäisiä sademääriä tai kestämään kuivuutta", kertoo Stefani Millie Grant, External Affairs and Sustainability -yksikön Senior Manager. "Peittokasvit myös sitovat ravinteita paremmin maaperään ja pystyvät sitomaan hiiltä."

Father and daughter walking hand in hand across soil towards a red truck, wind turbine in the distance

Näin toimitamme maitotuotteita, jotka eivät maksa maltaita

Maidon ja meijerituotteiden tuotanto aiheuttaa huomattavia kasvihuonekaasupäästöjä, kuten metaanin ja typpioksidin. Meijerituotteet ovat merkittävä ainesosa jäätelöalalla. Siksi meijerituotteiden valmistuksesta aiheutuvien päästöjen vähentämisen tulee olla tärkeä osa Unileverin ratkaisua ilmastonmuutoksen torjumiseksi – teemme jo nyt töitä sen eteen.

Edistämme uudistavia maatalouskäytäntöjä, jotka auttavat varastoimaan hiiltä, ylläpitämään tervettä maaperää ja parantamaan veden sekä ilman laatua.

Etsimme keinoja muokata lehmien ruokavaliota siten, että metaanipäästöt vähenevät nopeasti.

Teemme yhteistyötä viljelijöiden kanssa selvittääksemme, miten voimme muuttaa lannan uusiutuvaksi energiaksi.

Maitotuotteiden kestävän hankinnan johtaja Klaas Jan van Calker toteaa: "Vuodesta 2015 lähtien Ben ja Jerry'sin pilottihankkeissa on nähty 14 prosentin päästövähennys.

Close up of a field of black and white and brown and white cows, one in view is eating grass and licking its lips

Näin luomme maisemaohjelmia, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta

Kestävän palmuöljyn osalta haluamme työmme hyödyttävän kaikkia niillä alueilla, joilta hankimme palmuöljyä – mukaan lukien pienviljelijät, metsät, villieläimet, hallitukset, yritykset ja yhteisöt.

Saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet tuemme Kaakkois-Aasian maisemaohjelmia työskentelemällä yhdessä niiden kanssa, jotka tuntevat maan parhaiten.

Autamme suojelemaan Leuserin ekosysteemiä, joka on Indonesian Acehin maakunnan biodiversiteettikohde.

Tuemme WWF:n metsän ennallistamisohjelmaa Sabahissa, mikä on osa laajempaa hallitusten johtamaa työtä.

Hankintajohtaja Willem Uijen toteaa: "Panostamme maisemaohjelmiin, koska on selvää, että ilmastoon, luontoon ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvät haasteet ovat laajasti kytköksissä toisiinsa ja vaativat kokonaisvaltaisia ratkaisuja."

Two men looking out across a field in Asia

Lisätietoa aiheesta

Yksityiskohtainen katsaus Unileverin kestävän kehityksen matkaan löytyy sivuiltamme kohdasta Planet & Society. Sivuilta löydät myös lisätietoa kestävyysraportoinnistamme, mukaan lukien suorituskykytiedot ja raporttiarkistomme.

Takaisin alkuun