Siirry kohtaan sisältö

Tasa-arvo JA oikeudenmukaisuus. Molempia tarvitaan tulosten saavuttamiseksi

Julkaistu:

Niissä voi olla paljon samaa, mutta tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat erilaisia käsitteitä. Tämän takia tarvitsemme molempia saavuttaaksemme reilumman ja sosiaalisesti osallistavan maailman.

Vier multiculturele vrouwen glimlachen en zwaaien naar de camera

Oikeudenmukaisuuden puute on monien rotuun, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, koulutukseen ja taloudelliseen asemaan liittyvien globaalien kysymysten ytimessä. Me Unileverillä uskomme, että oikeudenmukaisuuden puolesta toimiminen on oleellista yleisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Saavuttaaksemme tilanteen , jossa työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ovat aidosti reiluja, oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia, meidän tulee ottaa huomioon erikoisryhmien erilaiset tarpeet, kulttuurilliset esteet ja potentiaalinen syrjintä.

Nitin Paranjpe, muutosjohtaja ja henkilöstöpäällikkö.
Valokuva, Nitin Paranjpe, muutosjohtaja ja henkilöstöpäällikkö, Unilever.

Mitä on tasa-arvo?

Tasa-arvo on pitkään ymmärretty reiluuden takaajaksi työpaikalla. Siinä tavoitteena on ihmisten yhtäläinen kohtelu antamalla heille samat mahdollisuudet ja resurssit.

Tämä yhden koon lähestymistapa olisi kuitenkin tehokas ainoastaan silloin, jos kaikilla olisi samat tarpeet ja jokaisella yksilöllä olisi täysin samat vahvuudet tai esteet.. Todellisessa elämässä tämä harvoin kuitenkaan toteutuu.

Niinpä työpaikkojen aloitteet, joiden myötä kaikille tarjotaan samat mahdollisuudet ja oikeudet tasa-arvoisuuden nimissä , saattavat jättää huomioimatta yksilöiden erilaiset tarpeet.

Mitä on oikeudenmukaisuus?

Oikeudenmukaisuus tunnistaa, että me emme aloita samalta viivalta ja että meillä on erilaisia esteitä. Kuten Nitin Paranjpe, Unileverin muutosjohtaja ja henkilöstöpäällikkö, sanoo: “Saavuttaaksemme tilanteen , jossa työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ovat aidosti reiluja, oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia, meidän tulee ottaa huomioon erikoisryhmienerilaiset tarpeet, kulttuurilliset esteet ja potentiaalinen syrjintä.”

Tämän saavuttamiseksi oikeudenmukaisuuden edistäminen voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, joilla kompensoidaan järjestelmällistä vääristymää tai muita hidasteita, jotka estävät työntekijöitä saavuttamasta täyttä potentiaaliaan.

Tasa-arvon edistämiseksi voidaan esimerkiksi varmistaa, että jokaisella työntekijällä on yhtäläinen pääsy tietokoneelle, mahdollisuus käyttää hyvää työtuolia ja -pöytää tai tietty koulutus tai muu tuki työn suorittamiseksi. . Oikeudenmukaisuuden edistämiseksi taas voidaan varmistaa, että esimerkiksi näkövammainen työntekijä voi tarvita erilaista rteknologiaa tai että pyörätuolia käyttävä työntekijä voi tarvita erilaisen pääsyn hissiin kuin joku toinen työntekijä

Missä olemme nyt ja mihin pyrimme?

Unileverillä prioriteettimme onaloittaa läheltä eli saada oma oma työpaikkamme näyttämään siltä, kuin toivomme sen näyttävän. .

Lopullisena tavoitteenamme on saavuttaa työympäristö, joka heijastaa sitä monimuotoisuutta, jota myös tuotteidemme kuluttajat edustavat. Tämän takia olemme käynnistäneet globaalin strategian, joka keskittyy neljään indentiteettiryhmään: sukupuoleen, rotuuun ja etnisyyteen, HLBTIQ+ -yhteisöön jaliikuntarajoitteisuuteen .

“Meidän ponnistelumme oikeudenmukaisuuden edistämiseksi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että pyrimme tunnistamaan sellaisia käytäntöjä, jotka luovat olosuhteet, joissa yksilöiden erilaisia tarpeita tuetaan heidän menestymisensä takaamiseksi.. Oikeudenmukaisuus, monimuotoisuus ja inkluusio -strategiamme tulee hyödyttää kaikkia, jotta voimme saavuttaa oikeudenmukaisen ja mukaan ottavan kulttuurin,” Nitin sanoo.

Vaikka tiedämme, että meidän on tehtävä enemmän, tässä alla on joitakin esimerkkejä siitä, mihin olemme tähän mennessä keskittyneet:

 1. Rekrytointiprosessi

  Pelillistetyn rekrytointiprosessimme tavoitteena on välttää alitajuisia vääristymiä haastattelukäytännöissämme. 

 2. Sukupuolten tasa-arvo senioritason nimityksissä

  Olemme kokeilleet disruptiivisten työkalujen ja käytänteiden, kuten Harvard Business Schoolin kehittämän Gender Appointment Ration (GAR) käyttöä, joilla lisätään tietoisuutta tiedostamattomista vääristymistä senioritason nimityksissä.

 3. Sukupuolten tasa-arvo toimitusketjuissa

  Etsimme ennakoivasti naisten ja aliedustettujen ryhmien perustamia yrityksiä, jotta voimme monipuolistaa jakeluketjujamme ja tarjoamme perhevapaita, jotka mahdollistavat työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen ja jatkuvan urakehityksen kaikille vanhemmille ja lasten hoitajille.

 4. Joustava työskentely

  Markkinamme kehittyvät jatkuvasti ja disruptiivisten uusien työtapojen käyttöönotto tukee työntekijöiden erityisiä tarpeita. Unilever on jo pitkään tukenut joustavaa työskentelyä, jopa ennen Covid-pandemiaa, ja jatkaa työtapaa , jonka myötä työntekijöillä on mahdollisuus sovittaa työaikansa omiin tarpeisiinsa.

 5. Kuukautisvapaa ja tuki perheen perustamiselle

  Tiimimme eri maissa ovat kehittäneet käytäntöjä , jotka ovat oleellisia paikallisen työvoiman hyvinvoinnin tukemisessa. Esimerkiksi kuukautisvapaita käsittelevä käytäntömme Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä antaa naisille mahdollisuuden pitää maksullinen vapaapäivä, mikäli heillä on kipuja tai komplikaatioita kuukautiskierrossaan. Isossa-Britanniassa mahdollistamme vastaanottoaikojen tai erilaisten hoitomuotojen noudattamisen kaikille, jotka käyvät esimerkiksi hedelmöityshoidoissa.

 6. Oikeudenmukaisuutta edistävät tuotemerkit tuotemerkki

  Tuotemerkimme , kuten Dove ja Vaseline, ponnistelevat oikeudenmukaisuuden edistämiseksi: Dove työskentelee rodullisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi samalla kun Vaselinen tavoitteena on oikeudenmukaisen ihonhoidon tuominen kaiken värisille ihoille.

 7. Rodullisen oikeudenmukaisuuden työryhmä

  Perustimme vuonna 2020 rodullisen oikeudenmukaisuuden työryhmän, joka priorisoi ei-valkoisten osaajien edustuksen edistämistä neljällä johtavalla markkina-alueellamme: Brasiliassa,Etelä-Afrikassa , Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa Globaali ja paikalliset henkilöstöhallinnon tiimimme tekevät yhteistyötä poistaakseen vääristymät osaamisen hallinnan käytännöistä ja prosesseista, jotta voimme keskittyä oikeudenmukaisesti edistämään aliedustettujen yhteisöjen edustusta ja samalla kehittää koko henkilöstöämme.

Pyrimme edistämään monimuotoisuutta kaikkien työntekijöidemme yksilöllisten tarpeiden pohjalta, minkä avulla he voivat maksimoida potentiaalinsa ja tulla töihin omana itsenään.. Viime kädessä tämä hyödyttää kaikkia työntekijöitämme ja auttaa meitä tekemään parempaa liiketoimintaa.

Lue lisää näkemyksestä me oikeudenmukaisesta maailmasta

Takaisin alkuun