Siirry kohtaan sisältö

Muovijätteen vähentämiseen tarvitaan yhteinen suunnitelma

Julkaistu:

Valtiot ja organisaatiot pyrkivät ratkaisemaan muovijätteeseen ja -saasteeseen liittyvän ongelman. Ongelma kuitenkin pahenee nopeammin kuin toimenpiteitä tehdään. Uskomme, että asiasta tarvitaan YK:n yleissopimus, jotta ongelma saadaan aidosti ratkaistua.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Muovi on tärkeä materiaali. Sillä on olennainen rooli tuotteiden turvallisen ja tehokkaan jakelun kannalta sekä pienempi hiilijalanjälki kuin monilla vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Kuitenkin aivan liian suuri osa siitä päätyy ympäristöön.

Onkin ennakoitu, että muovijätekriisi kiihtyy: vuoteen 2040 mennessä ensiömuovin tuotanto kaksinkertaistuu ja sitä päätyy valtameriin neljä kertaa nykyistä enemmän.

Näin ei saa käydä.

Muovin täyskielto ei kuitenkaan ole vastaus. Ratkaisu on ensiömuovin käytön vähentäminen (ja sen mahdollisimman vähäinen tuotanto) sekä kaiken tuotetun muovin pitäminen kiertotaloudessa (eli että sitä käsitellään resurssina jätteen sijaan).

Ponnistelemme kovasti näiden tavoitteiden eteen, koska tiedostamme olevamme vastuussa tuottamastamme muovista. Olemme sitoutuneet puolittamaan ensiömuovin käytön vuoteen 2025 mennessä – osaltaan vähentämällä yli 100 000 tonnia muovia pakkauksistamme – sekä suunnittelemaan kaikki pakkauksemme täysin uudelleenkäytettäviksi, kierrätettäviksi tai kompostoitaviksi. Olemme edistyneet hyvin näiden tavoitteiden suhteen.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Olemme myös sitoutuneet vapaaehtoisiin toimialakohtaisiin sopimuksiin, kuten New Plastics Economy Global Commitment -sitoumukseen, jonka tavoitteena on eliminoida muovijäte ja -saaste sen alkulähteessä. Lisäksi olemme mukana valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja yritysten välisissä muoviin liittyvissä sitoumuksissa, joiden tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä muovin uudelleen- ja uusiokäyttöön.

Näillä sitoumuksilla on ollut vaikutusta. Global Commitment 2021 Progress Report -raportin mukaan brändien ja vähittäiskaupan ensiömuovin käyttö pakkauksissa on vähentynyt jo toista vuotta peräkkäin. Tätä kehitystä nopeuttavat uudet sitoumukset, joiden myötä ensiömuovin käytön pitäisi vähentyä vuoteen 2025 mennessä absoluuttisesti lähes 20 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Vaikka asiat ovat menossa oikeaan suuntaan ja saamassa tuulta alleen, tällaiset sitoumukset eivät yksin riitä, vaan on tähdättävä huomattavasti pidemmälle ja toimittava nopeammin.

Ongelmaa ei saada ratkaistua, elleivät valtiot muuta tapaansa käyttää ja kierrättää muovia sekä lopulta vähennä muovin käyttöä. Tarvitsemme tiukkoja maailmanlaajuisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät ongelman juurisyyhyn. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa pakollisia toimenpiteitä vapaaehtoisten sijaan.

Siksi esitämme yli 70 muun yrityksen kanssa vetoomuksen kunnianhimoisen, oikeudellisesti sitovan ja kiertotalouteen perustuvan YK:n yleissopimuksen puolesta. Se toimisi suuntaviittana maailmanlaajuisen muovisaasteongelman ratkaisemisessa vastaavaan tapaan kuin Pariisin sopimus ilmastokriisin osalta.

Tarvitsemme yhteisen tavoitteen ja lähestymistavan

Valtioiden rajat eivät pysäytä muovisaastetta. Siksi maailma tarvitsee yhdenmukaisen ja koordinoidun kansainvälisen lähestymistavan, joka pyrkii ratkaisemaan ongelman sen alkulähteessä. Muovin kiertotalous auttaa myös taistelemaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan. Samalla sillä on positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Uskomme, että sopimuksen tulisi luoda valtioille, yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle yhtenäinen viitekehys ongelman syiden ymmärtämiselle ja sen ratkaisemiselle. Tämä luo tasavertaisen tilanteen yrityksille ja sijoittajille sekä estää epäyhtenäiset tavoitteet ja ratkaisut. Samalla luodaan sellaiset olosuhteet, joissa muovin kiertotalous voi käytännössä toimia laajassa mittakaavassa.

Lisäksi uskomme, että sopimuksen tulee olla oikeudellisesti sitova ja sisältää pakolliset tavoitteet ensiömuovin tuotannon rajoittamiseksi kansallisella tasolla, jotta vastuunkantoa voidaan edistää. Kun kaikki maat ovat mukana sopimuksessa ja noudattavat sitä, avautuu mahdollisuus investointeihin, joiden avulla voidaan skaalata innovaatioita, infrastruktuuria ja taitoja siellä missä tukea eniten tarvitaan.

Lisäksi on syytä olla optimistinen, että tällainen sopimus voidaan luoda ja hyväksyä: lähes kaksi kolmasosaa YK:n jäsenvaltioista – 130 maata – on jo hankkeen takana. Sama pätee yhä useampaan yritykseen ja sijoittajaryhmään. Myös kansalaiset vaativat toimenpiteitä. Yli 2 miljoonaa ihmistä on jo allekirjoittanut WWF:n vetoomuksen sopimuksen puolesta. Yhä useamman organisaation ja kansalaisen tulee kuitenkin osoittaa tukensa ja kohdistaa painetta jäsenvaltioihin, jotta ne toimisivat sopimuksen eteen.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.
Tarvittavat ratkaisut ovat jo olemassa, jotta voimme vähentää valtameriin joka vuosi päätyvän muovin määrää noin 80 prosentilla vuoteen 2040 mennessä

Kuten Pew Charitable Trusts -järjestön Breaking the Plastic Wave -raportissa todetaan, teknisten ratkaisujen puute ei ole esteenä muovisaasteongelman ratkaisulle. Kyse on pikemminkin puutteellisista sääntelykehyksistä, liiketoimintamalleista ja rahoitusmekanismeista.

Rock pools

Allekirjoita vetoomus

Tarvitsemme nopeasti kansainvälisen oikeudellisesti sitovan sopimuksen, johon kaikki valtiot sitoutuvat, jotta tämä kriisi voidaan ratkaista vuoteen 2030 mennessä. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Voit allekirjoittaa WWF: n vetoomuksen täällä

Takaisin alkuun