Siirry kohtaan sisältö

Maailma ryhtyy työstämään muovisopimusta

Julkaistu:

Neuvottelut YK:n muovijätettä koskevasta sopimuksesta alkavat ensi viikolla Uruguayssa. Unilever ja muut yritykset pyytävät hallituksia pohtimaan seuraavia asioita neuvotteluissa.

Tid til en plastik-traktat

Aiemmin tänä vuonna 175 maata sopi YK:n ympäristökokouksessa (UNEA) neuvottelujen aloittamisesta muovijätettä koskevasta YK-sopimuksesta. Muovijätteen määrän ennustetaan kasvavan nopeasti vuoteen 2040 mennessä. Hallitukset ovat sen vuoksi sopineet työskentelevänsä yhdessä löytääkseen yhteisiä ratkaisuja tähän vakavaan ongelmaan.

Vaikka liike-elämä on viitoittanut tietä vapaaehtoisilla toimilla – erityisesti Ellen MacArthurin säätiön Global Commitment -sitoumuksella – on selvää, että tällaisia aloitteita on tuettava politiikalla, jos maailma aikoo ratkaista ongelmat riittävän nopeasti.

Siksi kannatamme vahvaa oikeudellisesti sitovaa sopimusta, jossa asetetaan yhteiset tavoitteet, säännöt ja velvoitteet jäsenvaltioiden täytäntöön pantavaksi. Sopimus auttaa hallituksia luomaan tasavertaiset toimintaedellytykset teollisuudelle ja estää hajanaisten ratkaisujen syntymisen.

Ensi viikolla maailma pääsee tositoimiin

YK:n ympäristökokouksessa tehdyssä sopimuksessa hahmotellaan tulevan sopimuksen suuntalinjat ja kerrotaan, miten hallitusten tulisi kokoontua sopimaan sen yksityiskohdista. Kokouksessa sovittiin, että hallitustenvälinen neuvottelukomitea (INC) kokoontuu kahdesti vuodessa ja sen tavoitteena on saada lopullinen teksti valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä on erittäin kunnianhimoinen aikataulu tämänkaltaiselle maailmanlaajuiselle välineelle.

Ensimmäinen neuvottelukomitean kokous pidetään ensi viikolla Uruguayssa, jonne kokoontuu yli 500 hallitusten edustajaa aloittamaan neuvottelut.

Sidosryhmät voivat myös osallistua INC:n kokouksiin ja esittää näkemyksensä siitä, millainen sopimuksen tulisi olla. Näihin sidosryhmiin kuuluu niin kansalaisyhteiskunnan, tieteen ja yliopistojen kuin liike-elämän vaikuttajia. Tärkeää on, että mukana on myös epävirallisen sektorin (paikalliset jätehuoltoyhtiöt tai jätteiden kerääjät) edustajia, joiden rooli maailmanlaajuisessa kierrätysjärjestelmässä jää usein tunnustamatta.

Unilever on mukana Uruguayssa hiljattain perustetussa Business Coalition for a Global Plastics Treaty -ryhmässä, johon kuuluu yli 90 johtavaa yritystä ja rahoituslaitosta. Ryhmä on antanut tukensa kunnianhimoisen, tehokkaan ja oikeudellisesti sitovan YK-sopimuksen laatimiselle.

Kannatamme liike-elämän visiota, johon on koottu yhteinen näkemys siitä, mitä sopimuksella pitäisi saavuttaa ja miten. Mielestämme sopimuksella on luotava hyvät edellytykset lopettaa muovijätteen aiheuttama luonnon saastuminen ja tuettava kestävän liiketoiminnan kasvua.

Tutkimus- ja kehitysjohtajamme Richard Slater toteaa: "YK:n muovijätettä koskeva sopimus tarjoaa historiallisen tilaisuuden luoda tehokas ja oikeudellisesti sitova maailmanlaajuinen suunnitelma muovijäteongelman ratkaisemiseksi riittävässä laajuudessa ja vaadittavalla nopeudella."

Mitä Unilever haluaa?

Mitä sopimuksella pitäisi saavuttaa?

  • Ensiömuovin tuotannon ja käytön vähentäminen, mukaan lukien selkeä aikataulu ongelmallisten muovityyppien, kuten havaitsemattoman hiilimustan muovin, käytön lopettamiseksi (yritykset ovat jo vapaaehtoisesti poistamassa ongelmallista muovia EMF:n maailmanlaajuisen sitoumuksen ansiosta).
  • Muovin kierron parantaminen ja käyttö korkean jalostusarvon tuotteissa, jotta kierrätysmuovin käytöstä pakkauksissa tulee pitkällä aikavälillä normi.
  • Muovin hävikin estäminen kehittämällä vankka keräys- ja käsittelyinfrastruktuuri sekä laatimalla hyvin suunnitellut laajennetun tuottajavastuun järjestelmät.

Miten tämä olisi saavutettavissa sopimuksen avulla?

  • Asetetaan kaikille toimijoille maailmanlaajuiset tavoitteet, säännöt ja velvoitteet, jotka mahdollistavat kansallisten olosuhteiden huomioon ottamisen joustavasti. Se antaa yrityksille luottamusta ja varmuutta investoida pitkän aikavälin ratkaisuihin.
  • Yhdenmukaistetaan sääntelystandardit ja käytännöt eri markkinoilla. Toimimme 190 maassa, joten nykyiset hajanaiset ratkaisut haittaavat tavoitteidemme saavuttamista. Liike-elämä on jo asettanut yhdenmukaistetut pakkausten suunnittelustandardit.
  • Laaditaan yhtenäiset määritelmät ja raportointimittarit vastuullisuuden varmistamiseksi käytännössä. Liike-elämä on jo sopinut määritelmistä ja raportointimekanismeista Ellen MacArthurin säätiön Global Commitment -sitoumuksella.

Katso tämä lyhyt video, johon on koottu kohokohtia YK:n yleiskokouksen yhteydessä syyskuussa 2022 järjestetystä Business Coalition -verkoston lanseeraustilaisuudesta.

Lue lisää Business Coalition for a Global Plastics Treaty -verkostosta ja ilmoittaudu mukaan.

Pääkuvassa on kanadalaisen taiteilijan Benjamin von Wongin 9,14 metriä korkea veistos "Turn off the plastic tap", joka on tehty Nairobin Kiberan slummissa syntyneestä muovijätteestä.

Takaisin alkuun