Siirry kohtaan sisältö

Miksi puolustamme lasten oikeutta puhtaaseen ilmaan?

Julkaistu:

Oikeus puhtaaseen ilmaan ei ole enää selviö. Sen pitäisi olla. Siksi Blueair yhteistyössä Global Action Planin kanssa pyrkii tekemään puhtaasta ilmasta YK:n tunnustaman oikeuden kaikille maailman lapsille.

Image of children holding protest placards with Freedom to breathe on them

Kehotamme usein lapsia lähtemään ulos raittiiseen ilmaan, mutta monelle puhdas ilma alkaa olla harvinaisuus.

Puhdas ilma on nykyään kultaakin kalliimpaa. Viimeisimpien kansainvälisten tutkimusten mukaan yhdeksän kymmenestä lapsesta hengittää toksiineja selvästi yli turvallisen tason. UNICEF on varoittanut, että vuoteen 2050 mennessä suurin lapsikuolleisuuden syy liittyy ilmansaasteisiin, mutta YK:n lapsen oikeuksia koskevassa sopimuksessa ei mainita oikeutta puhtaaseen ilmaan.

Tutkimus paljastaa lasten huolen ilmansaasteista

Monella lapsella on voimakas mielipide asiasta. 4 000:sta lapsesta, jotka osallistuivat Blueairin/GAP:n hiljattain tilaamaan kansainväliseen YouGov-kyselyyn, 94 prosenttia piti puhdasta ilmaa oikeutenaan.

Yhdeksänvuotias lontoolainen Mathilda ilmaisi yleisen mielipiteen: ”Ei ole reilua, että joillakin lapsilla on enemmän puhdasta ilmaa kuin toisilla.”

Yhdeksänvuotias Yash Delhistä on samaa mieltä. ”Kaikilla on oikeus puhtaaseen ilmaan”, hän sanoo.

Lapset ja ilmansaasteet – vaarallinen yhdistelmä

Pandemiasta huolimatta yli 67 % kyselyyn osallistuneista lapsista oli huolissaan ilmansaasteiden vaikutuksesta terveyteensä. Tämä kertoo heidän tunteidensa vakavuudesta. Hengitystieasiantuntijan professori Sir Stephen Holgaten mukaan lapsilla on syytäkin huoleen. ”Kehittyvät elimet ja immuunijärjestelmä tekevät lapsista erityisen alttiita ilmansaasteille”, hän selittää.

”Kun lapset kasvavat, saastunut ilma aiheuttaa edelleen suuren riskin, koska immuunijärjestelmä, keuhkot ja aivot kehittyvät edelleen. Joka päivä noin 93 % maailman lapsista (alle 15-vuotiaista) hengittää niin saastunutta ilmaa, että se aiheuttaa vakavia riskejä terveydelle ja kehitykselle.”

‘Young people around the world worry about air pollution almost as much as they worry about Covid.’

Puhtaampi tulevaisuus lapsille

Tutkimuksessa saatiin kuitenkin myös hyviä uutisia. Vaikka lapset ovat huolissaan ilmansaasteista, suurin osa ilmaisi haluavansa ja sitoutuvansa tekemään asialle jotain. ”Meillä on itse asiassa valtaa, sillä monet kuuntelevat lapsia”, sanoo kahdeksanvuotias Hugo Lontoosta.

Laadukkaisiin ja palkittuihin ilmanpuhdistimiin erikoistunut Blueair-brändimme tukee Hugoa, Yashia ja Mathildaa sekä kaikkia muita lapsia. Yhdessä kestävän kehityksen hyväntekeväisyysjärjestön Global Action Planin kanssa on käynnistetty Freedom-kampanja, jossa YK:ta vaaditaan tekemään puhtaasta ilmasta yleismaailmallinen oikeus lapsille.

Blueairin Chief Purpose Officer Sara Alsén sanoo: ”Viimeiset 25 vuotta Blueair on puolustanut jokaisen lapsen oikeutta hengittää puhdasta ilmaa. Teemme yhteistyötä kansalaistoimijoiden kanssa, jotka jakavat käsityksemme siitä, että puhtaasta ilmasta on aika tehdä oikeus jokaiselle lapselle puhtaan veden tavoin. Näin jatkamme perustajamme pyrkimyksiä.”

Lasten tietoisuus ja maailman sitoumus

Yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa kampanjassa annetaan tietoa neljän saasteille pahimmin altistuneen kaupungin, Delhin, Lontoon, Pekingin ja Los Angelesin, kouluissa. Lapsille kerrotaan ilmansaasteiden vaarojen lisäksi myös siitä, miten he voivat parhaiten suojata niiltä itseään.

Samalla kampanja auttaa nostamaan esiin nuorten äänen. Kaikkia kehotetaan vetoamaan YK:hon ja vaatimaan oikeutta puhtaaseen ilmaan YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa.

Global Action Planin toimitusjohtaja Sonja Graham kertoo: ”Lapsilla on oikeus puhtaaseen veteen ja turvalliseen kotiin. Entä oikeus hengittää puhdasta ilmaa?”

Takaisin alkuun