Siirry kohtaan sisältö

Vaadimme COP26-kokouksessa tehokkaampia ilmastotoimia

Julkaistu:

Seuraava vuosikymmen on ilmaston kannalta ratkaiseva. Katastrofi voidaan välttää, jos pystymme rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun 1,5 asteeseen. Maailmanlaajuinen yhteisö on kuitenkin jäljessä tästä tavoitteesta. Vaadimmekin nyt valtioilta ja yrityksiltä huomattavasti kunnianhimoisempia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Two children planting a plant in the ground

Vuonna 2015 hyväksytty Pariisin ilmastosopimus oli ratkaiseva askel ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tässä kansainvälisessä sopimuksessa sitouduttiin pitämään maapallon lämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkimään rajoittamaan se 1,5 asteeseen. Sittemmin on käynyt selväksi, että rajoittaminen 1,5 asteeseen on ainoa keino välttää ilmastokatastrofi.

YK:n kansainvälinen COP26-ilmastokokous järjestetään Glasgow'ssa 31.10.–12.11. Käsillä on jälleen ratkaisun hetki. Kokous tarjoaa tilaisuuden toimeenpanna Pariisin ilmastosopimuksen sitoumukset. Valtiot, yritykset ja kansalaisyhteiskunta voivat nyt yhdessä luoda entistä vahvemman perustan nopeille ilmastotoimille.

Meidän kaikkien on nyt toimittava toistemme ja planeettamme tähden. Olemme yksi COP26-kokouksen pääsponsoreista, ja toivomme, että voimme käyttää näkyvyyttämme ja vaikutusvaltaamme ilmastotoimien nopeuttamiseen maailmanlaajuisesti.

Yrityksiltä ja valtioilta tarvitaan tehokkaampia toimenpiteitä välittömästi

Yritysten kaikkialla maailmassa tulisi nyt laatia päästöneutraaliustavoitteet toimintasuunnitelmineen ja välietappeineen, raportoida edistymisestä sekä tehdä yhteistyötä toimittajien, sijoittajien ja valtioiden kanssa.

Yritykset voivat edistää päättäjien kunnianhimoa ajamalla nopeampaa siirtymää ilmastonmuutokseen sopeutuvaan vähähiiliseen talouteen. Valtiot puolestaan voivat luoda oikeanlaisen kannustinten, toimintalinjojen ja viitekehysten yhdistelmän vauhdittaakseen yritysten toimia, jotta tavoite lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen voidaan saavuttaa.

Vaadimme sääntelyä, jonka tavoitteena on vaiheittainen luopuminen hiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista. Haluamme hiilen hinnan vastaavan sen todellisia kustannuksia yhteiskunnalle ja luonnolle ja ajamme siirtymää uusiutuviin energianlähteisiin ja sähköautoihin. Näiden toimenpiteiden ohella on välittömästi toimeenpantava luontoon perustuvia ratkaisuja ja käytäntöjä, sillä niillä on merkittävä rooli lämpenemisen rajaamisessa 1,5 asteeseen.

COP26-kokouksen alla kaikkien valtioiden tulee asettaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joiden avulla maailmanlaajuiset päästöt puolittuvat vuoteen 2030 mennessä ja päästöneutraalius saavutetaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Myös suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi tulee julkaista.

Lisäksi valtioiden tulee suojella väestöä ja elinkeinoja tukemalla kehitysmaita ja tarjoamalla ilmastorahoitusta, joka helpottaa mukautumista ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Nämä vaikutukset ovat jo havaittavissa kaikkialla, ja monet niistä todennäköisesti jatkuvat tai voimistuvat, vaikka lämpeneminen saataisiin rajoitettua 1,5 asteeseen.

Teemme kaiken voitavamme organisaatiossamme

Ympäristön suojeleminen on paitsi eettisesti oikein, myös liiketoiminnallisesti kannattavaa.

Tiedämme kuluttajien odottavan meiltä ilmastojohtajuutta. Panostamme siihen kaikessa toiminnassamme aina materiaalien hankinnasta tuotetietojen julkistamiseen asti, jotta voimme parhaamme mukaan auttaa kuluttajia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Siksi pyrimme varmistamaan, että teemme omassa organisaatiossamme kaiken voitavamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Olemme julkaisseet ilmastosiirtymää koskevan toimintasuunnitelmamme (PDF 7.98 MB), sillä haluamme kertoa toimintatavastamme avoimesti ja kannustaa muita yrityksiä samaan.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme perustuvat ilmastotieteeseen. Pyrimme muun muassa saavuttamaan toiminnoissamme nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä päästöneutraalin arvoketjun vuoteen 2039 mennessä. Siirrymme käyttämään ainoastaan uusiutuvia energianlähteitä ja sähköautoja sekä teemme yhteistyötä toimittajiemme ja innovaatiokumppaneidemme kanssa, jotta voimme skaalata ratkaisuja ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.

Tiedämme, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos liittyvät tiiviisti toisiinsa. Luonnon vaaliminen hyödyttää myös ilmastoa ja päinvastoin, joten näitä ongelmia tulee tarkastella samanaikaisesti. Siksi luovumme metsähakkuista toimitusketjussamme, vähennämme vedenkulutusta ja panostamme elvyttävään maanviljelyyn.

Kaikki liittyy toisiinsa

Pyrimme vähentämään päästöjämme ja kannustamme myös toimittajiamme ryhtymään toimenpiteisiin. Emme kuitenkaan voi suoraan vaikuttaa valtaosaan arvoketjumme päästöistä.

Olemme erottamattomasti yhteydessä ympäröivään maailmaan, olipa kyse henkilöstömme päivittäisillä työmatkoilla käyttämistä kulkuvälineistä, tuotteidemme käytön yhteydessä kuluvasta energiasta tai kuluttajien käytettävissä olevista kierrätysmahdollisuuksista.

Tiedämme, että emme saavuta tavoitteita yksin. Brändimme ja henkilöstömme ovat mukana Glasgow’n COP26-kokouksessa ajamassa rohkeampia ja nopeampia toimia. Kyse on planeettamme ja meidän kaikkien tulevaisuudesta. Autatko meitä kamppailussa ilmaston puolesta?

*Tällä sivulla olevat linkit johtavat englanninkielisiin sisältöihin.

Takaisin alkuun