Siirry kohtaan sisältö

Tiemme oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen

Julkaistu:

Yhtäläiset mahdollisuudet. Yhtäläinen kunnioitus. Yhtäläinen vaikutusvalta. Tasa-arvoinen tulevaisuus. Naisten etenemismahdollisuudet. Sukupuolten tasapaino.

A group of women cocoa farmers.

135 vuotta. Naiset saavuttavat sukupuolten välisen tasa-arvon vasta 135 vuoden päästä (WEF, 2021). Maailman talousfoorumin uusimman Global Gender Gap -raportin mukaan Covid-19-pandemia on pidentänyt 36 vuotta aikaa, jonka kuluessa naiset saavuttavat tasa-arvon. Se viivästyttää heidän mahdollisuuksiaan päästä mukaan politiikkaan, saada koulutusta ja osallistua talouselämään. Tilanteen on muututtava. Nopeasti.

Jos sukupuolten tasa-arvo olisi työmaailmassa täydellinen, maailmantalous kasvaisi 28 biljoonaa US-dollaria vuoteen 2025 mennessä (BofA Global Research, 2021). Siksi taistelemme syrjintää ja stereotypioita vastaan ja tuemme tasa-arvoa liiketoiminnassamme ja yhteiskunnassamme. Yhtäläiset mahdollisuudet, yhtäläinen kunnioitus ja yhtäläinen vaikutusvalta tekevät maailmasta huomattavasti tasa-arvoisemman.

Tasa-arvoon perustuva strategia

Julkistimme vuonna 2020 Unilever Compass – our global corporate strategyn, jossa kuvataan, miten kasvatamme tarkoituslähtöistä liiketoimintaamme ja pääsemme samalla päämääränämme olevaan kestävään elämäntapaan.

The Compass kuvaa Unilever Sustainable Living Plan -ohjelman luonnollista kehitystä, jonka avulla olemme edistäneet rohkaisevasti sukupuolten tasa-arvoa. Saavutimme esimerkiksi johdon tasolla sukupuolten tasapainon vuonna 2019. Työmme turvallisuuden edistämiseksi, lisäkoulutuksen tarjoamiseksi ja mahdollisuuksien laajentamiseksi on tavoittanut yli 2,6 miljoonaa naista vuoteen 2020 mennessä.

Nyt käytämme oppimiamme asioita ja viime vuosikymmenen aikana solmimiamme kumppanuuksia tehdäksemme enemmän. Sukupuolten tasa-arvo kohtaa kaikki haasteet, liittyvätpä ne sitten yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja ihmisoikeuksiin tai ilmastonmuutokseen ja pakkausjätteisiin.

Oikeudenmukaisuuden kehykset

Poistamme Compass-suunnitelman osana esteitä ja vaikutamme myönteisesti miljooniin naisiin ja tyttöihin. Esittelemme uuden sukupuolten tasa-arvokehyksen,, joka auttaa meitä vastaamaan arvoketjussamme järjestelmällisesti naisten tarpeisiin. Olipa kyse ilmastosta, terveydestä tai työn tulevaisuudesta, tarkastelemme sitä, miten voimme lisätä naisten vaikutusvaltaa mahdollisimman hyvin ja edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Sukupuolten tasa-arvon kehys on luotu yhteistyönä International Center for Research on Women -tutkimuskeskuksen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Se auttaa tiimejämme ja sidosryhmiämme toteuttamaan toimenpiteitä, jotka parantavat naisten mahdollisuuksia ja poistavat heiltä esteitä kaikkialla maailmassa. Toimenpiteitä, jotka takaavat yhdenvertaisen pääsyn resursseihin, ja vaiheita, jotka varmistavat naisten edustuksen ja turvallisuuden arvoketjumme kaikissa osissa.

Sitoudumme myös edistämään tätä työtapaa seuraavan kahden vuoden aikana yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa. Rohkaisemme muita yrityksiä ja organisaatioita edistämään omassa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa.

Jalanjälkemme ja painopisteemme

Jotta voimme luoda tarvittavan järjestelmämuutoksen, keskitymme alueille, joilla meillä on suurin vaikutusvalta: työpaikkoihimme, arvoketjuumme, brändeihimme ja yhteiskuntaan.

Laajennamme työpaikallamme sukupuolten tasapainoon liittyvää tavoitettamme. Se tapahtuu keskittymällä ylimmän johdon tasoille, joilla toteutamme erityisiä ohjelmia, jotka nopeuttavat naisten urakehitystä. Lisäksi panostamme organisaatiossamme naisten uudelleenkoulutukseen ja taitojen lisäämiseen saadaksemme entistä lannistumattomampia tulevaisuuden työntekijöitä.

Turvallisuus mahdollistaa naisten voimaantumisen. Naisiin ja tyttöihin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt 20 % Covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen. Siksi UN Women nimittää sitä varjopandemiaksi. Ymmärrämme, että perheväkivalta on piilevää. Julkaisimme tämän vuoden kansainvälisenä naistenpäivänä maailmanlaajuista perheväkivaltaa ja hyväksikäyttöä koskevat periaatteemme, koska haluamme lisätä tietoisuutta ja inspiroida muita työnantajia luomaan omat periaatteensa.

Vastuumme ulottuu myös omien toimintojemme ulkopuolelle ja olemme sitoutuneet varmistamaan miljoonien naisten turvallisuuden arvoketjussamme. Investoimme esimerkiksi IDH:n – the Sustainable Trade Initiativen – ja Tescon kanssa 2 miljoonaa euroa uuteen Women’s Safety Accelerator Fund -rahastoon luodaksemme turvallisia ja voimaannuttavia työpaikkoja. Tämä rahasto saavuttaa UN Women’s Global Women’s Safety Framework in Rural Spaces -julkaisun perusteella vähintään 200 000 naispuolista teenpoimijaa Intian Assamissa vuoteen 2023 mennessä.

Olemme sitoutuneet tänä vuonna siihen, että kasvatamme toimitusketjussamme yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa vuosittaisia menojamme vähintään 2 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä osana laajoja sitoumuksiamme, joiden avulla rakennamme tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Tuemme naisia ja muita aliedustettuja ryhmiä, jotta heille avautuu pääsy tärkeisiin resursseihin, kuten talouteen, verkostoitumiseen ja taitoihin. Lisäksi korotamme kaikkien tavarantoimittajillemme työskentelevien palkkoja velvoittamalla tavarantoimittajat maksamaan työntekijöilleen elannon turvaavan palkan.

Kumppanimme edistyksen tiellä

Pystymme tavoittamaan tuotemerkkiemme kautta joka päivä miljoonia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Ymmärrämme kuitenkin, että yksin emme pysty vaikuttamaan aidosti maailmanlaajuisesti. Kumppanuudet ovat tärkeitä.

Dove-tuotemerkkimme tekee läheistä yhteistyötä UNICEFin kanssa laajentaakseen pitkäaikaista kumppanuutta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten naisten itsetuntoa ja kehonkuvaa kaikkialla maailmassa.

Sunsilk on tehnyt yhteistyötä NGO Girl Rising -järjestön kanssa luomalla Explore More Possibilities -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on antaa tytöille mahdollisuus toteuttaa kiinnostuksensa ja intohimojensa kohteita, jotta heillä on tulevaisuudessa rajattomat mahdollisuudet. Lisäksi on monia muitakin esimerkkejä. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeimpiä periaatteita uudessa Positive Beaty -strategiassamme, jonka aloitimme tänä vuonna koko Beauty & Personal Care -osastollamme.

Sosiaalisessa mediassa ja televisiossa näkemällämme on merkittävä rooli sukupuolia koskevien käsitysten muovaamisessa. Teemme Unstereotype Alliancen kautta yhteistyötä yli 180 maailmanlaajuisen organisaation kanssa torjuaksemme tiedotusvälineissä ja mainoksissa esiintyviä haitallisia sukupuoleen perustuvia stereotyyppejä. Jatkamme Act 2 Unstereotype-aloitettamme siten, että poistamme markkinoinnistamme kaikki stereotypiat, jotta seuraava sukupolvi vapautuu ennakkoluuloista..

Lisäksi yhdenmukaisuus maailmanlaajuisten standardien kanssa on välttämätöntä, jotta saavutetaan yhteinen käsitys sukupuolten tasa-arvosta. Kaikki Unileverin työ on suunniteltu auttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoiteohjelman, erityisesti SDG 5:n, toteuttamisessa, ja olemme allekirjoittaneet ylpeinä YK:n naisten vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet.

Osallistumme myös Generation Equality Forumiin, joka on suurin naisten ja tyttöjen etuja ajava liike seuraavien viiden vuoden aikana. Se kokoaa yhteen hallitukset, kestävän kehityksen johtajat ja yksityisen sektorin.

Yhdessä eteenpäin

Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa koskevat toimet ovat kiireellisiä ja yrityksillä on keskeinen rooli vaikutusten kasvattamisessa.

Tällainen toiminta on oikeaa ja liiketoiminnan kannalta järkevää. Yritykset eivät menesty ja kasva heikoissa yhteiskunnissa.

Meillä on visio tasa-arvoisesta maailmasta, jossa jokainen nainen ja tyttö voi rikkoa stereotypiat ja patriarkaaliset rajat sekä saavuttaa esteettä mahdollisuudet, joiden avulla he voivat tuntea olonsa voimaantuneeksi ja menestyksekkääksi. Jos puolta maailman väestöstä estetään toimimasta, miten me kaikki voimme edetä yhdessä. Se on mahdotonta.

Takaisin alkuun