Siirry kohtaan sisältö

Sanomme ei “normaalille” ja kyllä positiiviselle kauneudelle

Julkaistu:

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 74 % ihmisistä haluaa kauneus- ja hygieniatuotteiden valmistajien heijastavan monipuolisempaa kauneuskäsitystä. Unilever on tarttunut tähän haasteeseen ja seuraavassa kerromme miten…

Hovoríme ANO pozitívnej kráse

Kauneus- ja hygieniatuotebrändimme ympäri maailmaa poistavat sanan “normaali” mainonnastaan ja pakkauksistaan. Tämä koskee niin ihonhoitotuotteita, saippuaa, shampoota kuin monia muita tuotteita.

Olemme tehneet tämän sitoumuksen yhtenä monista Positive Beauty -visiomme ja -strategiamme sitoumuksista. Puolustamme kauneuden uutta aikakautta, joka saa ihmiset tuntemaan kuuluvansa joukkoon ja jossa toimitaan kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Positive Beautyn tarkoitus ei ole pelkästään vähentää haittoja vaan tehdä lisää hyvää, niin ihmisille kuin luonnolle.

Tuoreessa yhdeksässä maassa toteutetussa tutkimuksessa, johon osallistui 10 000 ihmistä, seitsemän kymmenestä sanoi kauneustuotteiden pakkauksissa käytetyn “normaali”-sanan vaikuttavan kielteisesti ihmisiin. Ikäryhmässä 18–35-vuotiaat jopa kahdeksan kymmenestä oli tätä mieltä.

Tutkijat perehtyivät syvällisemmin ihmisten kokemuksiin kauneus- ja hygieniatuotealasta:

  • Yli puolet tutkituista sanoi, että kauneus- ja hygieniatuoteyritykset saivat heidät tuntemaan olonsa ulkopuolisiksi.
  • Enemmän kuin seitsemän kymmenestä sanoi, että kauneus- ja hygieniatuoteyritysten tulee laajentaa käsitystään kauneudesta.
  • Kuusi kymmenestä oli sitä mieltä, että ala on luonut yhden ainoan ihanteen siitä, mikä tai kuka on ”normaali” ja se saa heidät tuntemaan pakkoa näyttää tietynlaiselta.
  • Yli seitsemän kymmenestä (74 %) sanoi, että he haluavat kauneus- ja hygieniatuoteyritysten panostavan enemmän ihmisten hyvinvointiin kuin pelkästään siihen, miten he voivat näyttää paremmalta.

Osallistujat kertoivat, että he haluavat nähdä kauneus- ja hygieniatuotebrändien käyttävän ihmisiä, joihin he voivat samaistua

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että yrityksillä on vielä matkaa siihen, että erilaiset kehotyypit, eri ikäryhmät, etnisyydet ja LGBTQIA+-yhteisön jäsenet pääsevät mainonnassa esiin.

Osallistavampi määritelmä kauneudesta

“Miljardi ihmistä käyttää kauneus- ja hygieniatuotteitamme joka päivä ja vielä useammat näkevät mainontaamme. Siksi brändeillämme on voimaa aidosti vaikuttaa ihmisten elämään. Olemme sitoutuneet taistelemaan haitallisia normeja ja stereotypioita vastaan ja tekemään kauneuden määritelmästä laajemman ja osallistavamman”, sanoo Sunny Jain, Unileverin Beauty & Personal Care -yksikön pääjohtaja.

“Tiedämme, että sanan “normaali” poistaminen tuotteistamme ja pakkauksistamme ei ratkaise ongelmaa kokonaan, mutta se on tärkeä askel eteenpäin. Se on yksi monista toimista, joihin olemme ryhtyneet Positive Beauty -visiomme toteuttamiseksi. Tavoitteena ei ole pelkästään vähentää haittoja vaan saada aikaan lisää hyviä asioita ihmisten ja koko maapallomme hyvinvoinnin edistämiseksi.”

”Koskaan näin suuri joukko kuluttajia ei ole suosinut brändejä, jotka toimivat heille tärkeiden ympäristökysymysten ja sosiaalisten haasteiden puolesta. Uskomme, että Positive Beauty tekee meistä yrityksenä sekä vahvempia että menestyneempiä”, Sunny lisää.

Unilever ei pelkästään poista sanaa “normaali” mainoksista ja pakkauksista vaan kauneus- ja hygieniabrändit sitoutuvat myös lopettamaan kaiken digitaalisen kuvanmuokkauksen, jolla muutetaan kehon muotoa, kokoa, mittasuhteita tai ihonväriä. Sen lisäksi aiomme lisätä sellaisten mainosten määrää, joissa näytetään monimuotoisesti aliedustettuja ryhmiä.

Lupauksemme ihmisille ja maapallolle

Sanominen ei ”normaalille” on yksi kolmesta toimesta, joihin olemme sitoutuneet saadaksemme aikaan todellisen ja mitattavan vaikutuksen kauneus- ja hygieniabrändiemme kautta:

Haluamme parantaa miljardin ihmisen terveyttä ja hyvinvointia vuoteen 2030 mennessä sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja osallisuuden tunnetta, minkä vuoksi olemme ryhtyneet toimeen.

Autamme lopettamaan kauneuden nimissä tapahtuvan syrjinnän ja haastamme kapeat kauneusihanteet, jotta ihmiset eivät tunne oloaan ulkopuoliseksi. Rakennamme osallistavan tuotevalikoiman, jossa otetaan huomioon entistä monimuotoisempi kauneuskäsitys.

Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa murskaamalla stereotypioita mainonnassamme ja nopeuttamalla vallitsevan tilanteen haastavien brändiohjelmien toteutusta. Käsien pesua ja suun hygieniaa edistävien koulutusaloitteidemme kautta parannamme ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi laajennamme toimintaamme uusille alueille kuten mielenterveyteen ja kehon hyvinvointiin.

Autamme suojelemaan ja uudistamaan 1,5 miljoonaa hehtaaria maata, metsää ja meriä vuoteen 2030 mennessä.

Se on määrällisesti enemmän maata kuin kauneus- ja hygieniatuotteissamme maailmanlaajuisesti käytettyjen uudistuvien ainesosien korvaamiseen tarvitaan.

Kauneus- ja hygieniabrändimme tuottavat oman osansa Unileverin 1 miljardin euron pottiin, joka on korvamerkitty Climate & Nature -rahastolle. Vuoteen 2025 mennessä jokaisen brändin kaikki pakkauksissa käytetty muovi on kierrätettävää, uudelleenkäytettävää tai kompostoitavaa maailmanlaajuisesti.

Tuemme edelleen tavoitetta kieltää eläinkokeiden käyttö maailmanlaajuisesti kosmeettisissa tuotteissa vuoteen 2023 mennessä.

Työskentelemme yhdessä lainsäätäjien, eläinsuojelujärjestöjen ja samanhenkisten yritysten kanssa saadaksemme aikaan tämän muutoksen. Vuoteen 2023 mennessä kauneus- ja hygieniatuotteemme ovat PETA-hyväksyttyjä, ja teemme jatkuvasti työtä laajemman sertifioinnin puolesta.

Sitoutuminen tavoitteisiin ihmisten ja luonnon hyväksi ei ole mitään uutta Unileverille, eikä myöskään kauneus- ja hygieniabrändeillemme. Monilla brändeillämme on pitkät perinteet merkityksellisyyden kautta kasvamisesta. Lifebuoy’n käsienpesun opetusohjelmat ovat esimerkiksi tavoittaneet yli miljardi ihmistä vuodesta 2010. Doven itsetuntoprojekti on taas antanut itsevarmuutta yli 69 miljoonalle nuorelle 150 maassa viimeisen 15 vuoden aikana ja auttanut heitä hyväksymään oman kehonsa.

Positive Beauty -projektin tukemana monet muutkin brändimme lanseeraavat uusia ohjelmia, jotka auttavat miljardeja ihmisiä ja muuttavat järjestelmää edistämällä uusien toimintatapojen, lakien ja sosiaalisten normien käyttöönottoa. Näiden ohjelmien avulla voidaan tehdä enemmän hyvää niin ihmisille, yhteisöille kuin koko maapallollemme.

*Unileverin Positive Beauty -tutkimukseen osallistui 10 000 ihmistä USA:sta, Brasiliasta, UK:sta, Nigeriasta, Etelä-Afrikasta, Saudi Arabiasta, Intiasta, Indonesiasta ja Kiinasta.

Takaisin alkuun