Siirry kohtaan sisältö

Suunnitelmamme tasavertaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan rakentamiseksi

Julkaistu:

Tänään käynnistämme laajan joukon erilaisia sitoumuksia ja toimia nostaaksemme koko arvoketjumme elintasoa. Tahdomme antaa kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua, ja siten valmistaa heidät tulevaisuuden työtapoihin.

An inclusive cross-section of society

Unilever on jo pitkään ajanut yhteiskunnallisia muutoksia. Osana kestävän elintavan suunnitelmaamme (’Sustainable Living Plan’) olemme muun muassa edistäneet yli miljardin ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaneet miljoonien ihmisten toimeentuloa.

Olemme ylpeitä kyseisistä saavutuksista. Mutta tiedostamme myös, että tekemistä riittää edelleen, sillä ihmisten kohtaamat sosiaaliset haasteet ovat viime aikoina kasvaneet entisestään.

Esimerkiksi vuonna 2019 yli 630 miljoonaa työntekijää ympäri maailmaa, toisin sanoen melkein joka viides kaikista työssä käyvistä, ei ansainnut tarpeeksi päästäkseen perheineen köyhyyden kierteestä.

Siksi olemme päättäneet asettaa yhtiöllemme joukon kunnianhimoisia sitoumuksia ja toimia oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan rakentamiseksi. Sitoumukset:

Unileverin toimitusjohtajan Alan Jopen mukaan "Kaksi suurinta uhkaa, jotka maailma kohtaa tällä hetkellä, ovat ilmastonmuutos ja sosiaalinen eriarvoisuus. Kulunut vuosi on epäilemättä lisännyt eriarvoisuutta ja tarvitaan päättäväisiä ja kollektiivisia toimia sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa parempi toimeentulo on mahdollista, ja jossa arvostetaan monimuotoisuutta, vaalitaan erilaisia kykyjä ja tarjotaan mahdollisuuksia kaikille.”

Elintason nostaminen

Sen varmistaminen, että kaikki ansaitsevat elantopalkan tai -tulon, on tärkeä askel kohti oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan rakentamista. Tämän avulla ihmiset pääsevät käsiksi elintasoon, joka kattaa perustarpeet kuten ruoka, vesi, asuminen, koulutus ja terveydenhuolto.

Kaikki työntekijämme ansaitsevat jo nyt vähintään elantopalkan. Nyt haluamme varmistaa, että useampi työntekijä työvoimamme ulkopuolella, erityisesti haavoittuvimmat työntekijät teollisuuden ja maatalouden aloilla, pääsevät samalle palkkatasolle. Tavoitteenamme on työskennellä hankkijoidemme, muiden yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestelmänlaajuisten muutosten luomiseksi ja elantopalkkakäytäntöjen omaksumiseksi maailmanlaajuisesti.

Tavoitteenamme on myös auttaa viittä miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä (pk-yrityksiä) vähittäismyynnin arvoketjussamme kasvattamaan liiketoimintaansa ja tulojaan varmistamalla, että ne pääsevät käsiksi parempaan osaamiseen, rahoitukseen ja teknologiaan. Pk-yritykset, joiden kanssa työskentelemme, ovat usein vähittäiskauppiaita, jotka ylläpitävät itsenäisiä kauppoja, myyntipisteitä ja kioskeja, tai mikroyrittäjiä, jotka myyvät tuotteitaan kaduilla tai talosta taloon.

Tavoitteena uusien mahdollisuuksien luominen osallisuuden lisäämisen kautta

Unilever on jo pitkään ollut intohimoinen monimuotoisuuden ja osallisuuden kannattaja. Olemme ylpeitä siitä, että olemme onnistuneet saavuttamaan tasapuolisen sukupuolijakauman yrityksemme johdon sisällä maailmanlaajuisesti, mutta tekemistä riittää sekä naisten, että muiden aliedustettujen ryhmien tasavertaisuuden saralla.

Omaksumalla edistyksellisiä käytäntöjä pyrimme eliminoimaan ennakkoasenteet ja syrjinnän luodaksemme kulttuurin, joka on oikeudenmukainen kaikille. Omien toimintojemme lisäksi ohjaamme vuoteen 2025 mennessä 2 miljardia euroa vuodessa pk-yrityksiin, joita omistavat ja hallinnoivat aliedustettujen ryhmien edustajat, tukemalla niiden mahdollisuuksia päästä käsiksi osaamiseen, rahoitukseen sekä verkostoitumismahdollisuuksiin.

Tavoitteenamme on myös käsitellä näiden ryhmien edustuksen puutetta mainoksissamme. Haluamme erityisesti hyödyntää tuotemerkkiemme vahvuutta torjuaksemme mainoksissa usein toistuvat stereotypiat ja edistääksemme ihmisten kattavampaa edustusta.

Työntekijöiden valmistaminen tulevaisuuden työhön

Samalla kun työskentelemme oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan luomiseksi, on tärkeää huomata, että työelämän muutokset vaikuttavat monien ihmisten työllistymismahdollisuuksiin. Työskentelytavat, mukaan lukien työroolit, työpaikat, tunnit ja taidot kehittyvät huimaavaa vauhtia.

Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on tulevaisuuden tarpeisiin sopivat taidot, jotka auttavat heitä jatkamaan uraansa sekä Unileverin sisällä että sen ulkopuolella. Tavoitteenamme on myös toimia edelläkävijöinä uusien työllistämismallien saralla, jotta työntekijämme voivat valita mieleisensä työskentelytavan. Näihin kuuluvat muun muassa joustavat sopimukset, jotka sisältävät kokoaikaisen työsopimuksen edut, tai vapaa-ajan tarjoaminen opiskelua tai uudelleenkoulutusta varten.

Organisaatiomme ulkopuolella tavoitteenamme on varustaa 10 miljoonaa nuorta työmahdollisuuksiin valmistavilla perustaidoilla, vuoteen 2030 mennessä. Työskentelemme esimerkiksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa LevelUp -nuorten työllistettävyysalustan parissa, jonka kautta tarjoamme keskitetyn palvelupisteen nuorille auttaaksemme heitä löytämään päämääränsä ja pääsemään käsiksi koulutukseen, vapaaehtoistyöhön ja työkokemuksiin.

Terve yritys tarvitsee terveen yhteiskunnan

Inkluusio on keskeinen osa maailmanlaajuista kestävän kehityksen ohjelmaamme, ja sen keskeisenä tavoitteena on ajatus siitä, että ”ketään ei jätetä”. Monimuotoisuuden ja osallisuuden rakentaminen liiketoiminnassamme ja sen ulkopuolella tukee useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).

Tämä on ollut osa Unileverin toimintaa siitä lähtien, kun se perustettiin yli sata vuotta sitten. Tämänhetkiseen strategiaamme kuuluu olennaisena osana myötävaikuttaa oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti osallistavamman maailman rakentamiseen tuotemerkeillämme, jotka suojelevat ihmisoikeuksia, puolustavat tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Olemme ylpeitä positiivisesta vaikutuksesta, joka toiminnallamme on ollut vuosien varrella, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Siksi päätimme asettaa yhtiöllemme yllä mainitut rohkeat uudet tavoitteet kaikkien, mutta erityisesti aliedustettujen ryhmien, elintason nostamiseksi liiketoiminnassamme ja koko arvoketjussamme.

Kuten Alan Jope totesi, "Uskomme, että toimemme tekevät Unileveristä paremman ja vahvemman yrityksen, joka on valmis valtaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joita tänä päivänä koemme – muutoksiin, jotka tulevat vain kiihtymään tulevaisuudessa. Terve yritys tarvitsee terveen yhteiskunnan.”

Takaisin alkuun