Siirry kohtaan sisältö

Näin edistämme kestävämpää kookosteollisuutta

Julkaistu:

Unilever on mukana toimialan ensimmäisessä yhteistyössä, jonka tavoitteena on parantaa kookoksenviljelyn kestävyyttä – suojella luontoa, pienviljelijöiden elinkeinoa ja siitä riippuvaisia yhteisöjä.

Coconut trees on plantation. Unilever has joined a new initiative that aims to create a more sustainable coconut industry.

Liityimme äskettäin toimialan Sustainable Coconut Charter -aloitteeseen, joka pyrkii parantamaan pienviljelijöiden tuloja ja elantoa, lisäämään hankintaketjun jäljitettävyyttä, ehkäisemään metsien häviämistä ja lieventämään ilmastokriisiä.

Aloite tuo yhteen toimialan johtajat, ja sen puitteissa kehitetään ohjelmia, jotka keskittyvät pienviljelijöiden sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin sekä ympäristön hyvinvointiin. Tavoitteena on tarjota kookoksenviljelyssä suoraan mukana oleville ihmisille mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisella tavalla alueensa kestävään kehitykseen.

Aloitetta tukevat United States Agency for International Development (USAID), Green Invest Asia ja yksityisen sektorin johtajat. Kyseessä on toimialan esikilpailullinen yhteistyö, joka määrittelee kestävyyden ja hahmottelee painopistealueet ja -periaatteet sekä ohjelman tavoitteet ja tulokset.

Tällaiset ohjelmat ovat tärkeitä, jotta varmistetaan pienviljelijöiden tulojen ja elannon parantuminen – tuomalla markkinat, rahoitus ja teknologia heidän ulottuvilleen ja parantamalla kapasiteettia ja tehokkuutta – ympäristöä suojelevalla ja uudistavalla tavalla.

Aloite vastaa myös toimialan ja kuluttajien toiveeseen jäljitettävyydestä ja läpinäkyvyydestä, eli tuotteen tarkan alkuperän tietämisestä.

Martin Huxtable, Director of Sustainable Sourcing, kommentoi: ”Kun kookospohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa, toimialan on välttämätöntä löytää keinoja vastata tähän kysyntään kestävällä tavalla. Coconut Charter on oikea-aikainen ja tärkeä askel oikeaan suuntaan.”

Monipuolinen ja yhteistyöhön perustuva lähestymistapa

Kookos on monipuolinen hedelmä, ja siitä valmistetut tuotteet – erityisesti kookosöljy – ovat kysyttyjä raaka-aineita ruoka-, juoma- ja kosmetiikkatuotteissa.

Toimialalla on jo osittain käytössä kestäviä käytäntöjä, mutta ne ovat alkuvaiheessa ja niitä käytetään vain paikoitellen. Tähän saakka ei ole ollut yhtenäisiä ohjeita kookoksen maailmanlaajuisten hankintaketjujen kestävyyden säätelemiseen ja varmistamiseen.

Esimerkiksi joidenkin plantaasien tuotanto on uhattuna vanhenevien puiden vuoksi. Jos niitä ei korvata uusilla terveillä taimilla ja käytetä laajemmin moderneja istutusmenetelmiä, puiden tuottavuus Aasiassa (jossa suurin osa kookoksesta kasvaa) vähenee arvioiden mukaan 80 % vuoteen 2027 mennessä.

Lisäksi pienviljelijöillä, jotka kasvattavat 95 % maailman kokonaistuotannosta, ei useinkaan ole tietoa markkinoista, rahoituksesta ja teknologiasta. Aloite pyrkii parantamaan tällaisen tiedon ja tuen saatavuutta. Tämä vuorostaan auttaa viljelijöitä omaksumaan kestävämpiä maatalouskäytäntöjä ja korvaamaan vanhenevat ja vähemmän tuottavat plantaasit.

Feature image - Two coconut smallholder farmers
Kookosteollisuuden kestävämpi tulevaisuus on tärkeää planeettamme hyvinvoinnille sekä miljoonille ihmisille, joiden elanto riippuu siitä. Martin Huxtable, Unilever’s Director of Sustainable Sourcing

Jatkoa nykyisille kestävyyshankkeille

Tähän aloitteeseen liittyminen täydentää nykyisiä kookoksen kestävään viljelyyn liittyviä hankkeitamme. Näihin kuuluvat esimerkiksi puiden uudistushanke Indonesiassa, hyviin viljelykäytäntöihin keskittyvä viljelijöiden koulutusohjelma sekä ilmastonmuutokseen liittyvä kestävän maanviljelyn pilottiprojekti. Bango-soijakastikebrändimme avulla pidämme käynnissä myös nuorten viljelijöiden ohjelmaa, joka tukee pienviljelijöiden seuraavaa sukupolvea.

”Unilever on sitoutunut kookosteollisuuden kestävämpään tulevaisuuteen”, sanoo Martin. ”Se on tärkeää yrityksellemme. Mutta vielä tärkeämpää se on planeettamme hyvinvoinnille ja miljoonille ihmisille, joiden elanto riippuu siitä.”

Lue lisää Sustainable Coconut Charter -aloitteesta

Takaisin alkuun