Siirry kohtaan sisältö

Näin parannamme planeettamme hyvinvointia

Julkaistu:

Julkistamme tänään joukon uusia, kunnianhimoisia sitoumuksia ja toimia, joilla tähtäämme ilmastonmuutoksen torjumiseen, luonnon suojelemiseen ja elvyttämiseen sekä luonnonvarojen säilyttämiseen tuleville sukupolville.

Forest river

Viisi kuukautta sitten suurin osa ihmisistä ei ollut kuullutkaan Covid-19:stä. Käytännössä yhdessä yössä kaikkien huomio kuitenkin kääntyi tähän näkymättömään, tappavaan tautiin. Ja syytä olikin: kyse oli – ja on yhä edelleen – elämästä ja kuolemasta.

Tässä tilanteessa huomio siirtyi pois vieläkin suuremmasta ja aina läsnä olevasta uhasta ihmisille ja planeetallemme: ilmasto- ja ympäristökriisistä.

ja juuri siksi meidän kaikkien on lisättävä panostamme sen torjumiseksi tehtävissä ponnisteluissa. Vaikka aika ei olekaan puolellamme, meillä on vielä aikaa toimia.

Siksi julkistamme tänään joukon uusia planeettamme hyvinvointiin tähtääviä toimia ja sitoumuksia:

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Olemme entistä rohkeampia, joten voimme mennä entistä pidemmälle

Olemme saaneet tunnustusta siitä, että asetamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita. Viime kuussa juhlimme kymmenvuotista Sustainable Living Plan ‑ohjelmaamme. Sen aikana opimme paljon siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Viime vuonna julkistimme kunnianhimoisia tavoitteita liittyen muovin kiertotalouteen (missä sitä voidaan uusiokäyttää, kierrättää ja kompostoida) sekä sen estämiseen, ettei muovia enää päätyisi lainkaan luontoon.

Uudet sitoumuksemme ovat seuraava askel tällä tiellä, ja ne vievät meitä pidemmälle kuin mihin olemme koskaan aiemmin kulkeneet.

”Samalla, kun maailma pyrkii selviytymään Covid-19-pandemian tuhoisista vaikutuksista ja taistelemaan epätasa-arvosta johtuvia vakavia ongelmia vastaan, emme voi unohtaa sitä, että ilmastokriisi uhkaa yhä meitä jokaista”, Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope toteaa. Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja vesipula – kaikki nämä ongelmat linkittyvät toisiinsa, ja meidän on puututtava niihin kaikkiin samanaikaisesti.

”Tässä yhteydessä meidän on tunnustettava, että ilmastokriisi ei ole ainoastaan ympäristön hätätila, vaan se vaikuttaa myös valtavasti ihmisten elämään ja toimeentuloon. Siksi meillä on velvollisuus auttaa kamppailussa tämän kriisin voittamiseksi niin yrityksenä kuin brändiemme toteuttamien suorien toimien kautta.”

Kamppailu ilmastokriisiä vastaan

Pidämme kiinni nykyisistä tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvista tavoitteistamme: pyrimme vuoteen 2030 mennessä siihen, että omista toiminnoistamme ei synny hiilidioksidipäästöjä ja että puolitamme tuotteistamme aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt koko niiden arvoketjussa.

Ottaen huomioon ilmastokriisin laajuuden sitoudumme lisäksi siihen, että kaikista tuotteistamme aiheutuvat nettopäästöt – aina käyttämiemme materiaalien hankinnasta tuotteidemme myyntipisteisiin saakka – ovat nollatasolla vuoteen 2039 mennessä. Tämä on 11 vuotta aikaisemmin kuin Pariisin sopimuksessa asetettu vuoden 2050 takaraja.

Kunnianhimoisen hiilidioksidipäästöjen lopettamiseen tähtäävän tavoitteemme saavuttaminen edellyttää myös koko arvoketjulta sellaista läpinäkyvyyttä, joka ei nykypäivänä vielä toteudu. Matkallamme kohti nollapäästöjä pyrimme ilmoittamaan jokaisesta myymästämme tuotteesta aiheutuvan hiilijalanjäljen.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Metsistä huolehtiminen

Voidaksemme ehkäistä ilmastokriisiä tehokkaasti meidän on myös suojeltava runsashiilisiä ekosysteemejä, kuten metsiä, suoalueita ja trooppisia sademetsiä, jotka ovat olennaisia Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Yrityksemme on ollut alan johtava toimija kestävien hankintakäytäntöjen osalta jo yli vuosikymmenen ajan, ja metsiin liittyvät tuotteemme ovat saaneet sertifioinnin sen ansiosta, että ne hankitaan globaalisti tunnustettujen standardien mukaisesti kestävistä lähteistä.

Uskomme kuitenkin, että metsien tuhoutumisen lopettamiseksi meidän on haastettava itsemme noudattamaan entistä tiukempia standardeja. Olemmekin sitoutuneet siihen, että vuoteen 2023 mennessä mikään tuotantoketjumme osa ei aiheuta tuhoa metsille.

Teemme myös yhteistyötä alan muiden toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja hallitusten kanssa suojellaksemme muita merkittäviä ja runsashiilisiä alueita, jotka on tärkeää säilyttää (koska ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja varastoivat sitä) ja jotka ovat vaarassa muuttua viljelysmaiksi. Ilman suojelua luonnolliset elinympäristöt ovat vaarassa tuhoutua.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Luonnon elvyttäminen

Ryhdymme myös toimiin auttaaksemme luonnon elvyttämisessä ja luonnonvarojen säilyttämisessä tuleville sukupolville.

Usean vuoden ajan tiukimpien kestävän maanviljelyn standardien mukaisesti tehty työ on auttanut suojelemaan metsiä ja biodiversiteettiä, ehkäisemään maaperän köyhtymistä ja varjelemaan vedenlaatua. Pelkkä suojelu ei kuitenkaan riitä. Meidän on myös kehitettävä elvyttäviä maanviljelykäytäntöjä, jotka keskittyvät maaperän kunnon parantamiseen, veden säästämiseen ja sen saatavuuden parantamiseen, biodiversiteetin aktiiviseen parantamiseen paikallisella tasolla sekä metsien ja muiden hiilikriittisten maisemien elvyttämiseen.

Tässä onnistuaksemme tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle, joka on sitoutunut suojelemaan ja elvyttämään viljely-ympäristöään.

Edistämiimme aloitteisiin kuuluu mm. laillisten maaoikeuksien turvaaminen, maatalouskoulutusohjelmat, rahoituksen mahdollistaminen ja taloudellinen inkluusio sekä elvyttävien toimenpiteiden kehittäminen. Tämä integroitu lähestymistapa parantaa pientilallisten toimeentuloa.

Lisäksi julkaisemme kaikille toimittajillemme tarkoitetun elvyttävän maanviljelyn ohjeiston. Siihen sisältyy tietoja maanviljelykäytännöistä, jotka auttavat elvyttämään kriittisiä resursseja: maaperää, vesivarantoja ja biodiversiteettiä. Kuten toimimme aiemmin kestävän maanviljelyn ohjeistomme kanssa, tuomme uuden ohjeistomme kaikkien sellaisten organisaatioiden saataville, jotka voivat kokea sen hyödylliseksi – tavoitteenamme on saada aikaan muutos koko toimialalla.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Vesivarojen suojelu

Osana kunnianhimoista tavoitettamme suojella ja elvyttää luontoa tehostamme myös toimiamme vesivarojen suojelemiseksi. Jopa 40 % maailman väestöstä kärsii jo veden puutteesta, ja yli 2,1 miljardia ihmistä käyttää vettä, joka ei ole turvallista juotavaksi. Vesiturvallisuus heikkenee yhä edelleen, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat veden laatuun ja saatavuuteen ympäri maailman.

Otamme käyttöön vesivarojen suojelu- ja hallintaohjelmia paikallisissa yhteisöissä sadassa sijainnissa pahiten vesipulasta kärsivillä alueilla vuoteen 2030 mennessä. Tässä yhteydessä otamme oppia Intiassa toteutetusta Prabhat-ohjelmasta, joka takaa, että ihmisillä yrityksemme toimipaikoissa ja niiden ympäristössä on saatavilla vettä, kun ilmastokriisi iskee.

Vesivarojen suojelu- ja hallintaohjelma kattaa koko yhteisön: sen tavoitteena ei ole ainoastaan auttaa viljelijöitä viljelykausien aikana vaan myös helpottaa erään ihmiskunnan perustarpeen, turvallisen ja puhtaan veden saatavuutta.

Lisäksi liitymme Maailmanpankin luotsaamaan 2030 Water Resources Group ‑kumppaniohjelmaan edesauttaaksemme osaltamme muutosta ja kestävää vesivarantojen hallintaa vesipulasta eniten kärsivillä markkinoilla, kuten Intiassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Vietnamissa ja Indonesiassa.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Lisätukea toimintaan uudella ilmasto- ja luontorahastolla

Toimenpiteitä vauhdittaakseen Unileverin brändit investoivat yhteensä miljardi euroa uuteen ilmasto- ja luontorahastoon, jota hyödynnämme seuraavan kymmenen vuoden aikana hankkeisiin planeettamme hyvinvoinnin suojaamiseksi ja parantamiseksi. Näihin voivat kuulua esimerkiksi hankkeet maisemien palauttamiseksi, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tai metsien elvyttämiseksi ja villieläinten luonnollisten elinolojen palauttamiseksi.

Tämä kaikki rakennetaan jo tekemämme hienon työn pohjalle. Esimerkiksi Ben and Jerry’s on vähentänyt kasvihuonepäästöjään lypsykarjatiloilla, Seventh Generation vaatii puhtaan energian tarjoamista kaikille ja Knorr on tukenut maanviljelijöitä entistä kestävämpien viljelytapojen käyttöönotossa.

”Yhteinen velvollisuutemme ilmastokriisin ehkäisemiseksi on pyrkiä lopettamaan kasvihuonekaasupäästöjen tuottaminen kokonaan, ei ainoastaan vähentämään niitä – ja meillä on tarvittavat voimavarat ja tahtotila tämän tavoitteen toteuttamiseksi”, toteaa Unileverin toimitusketjusta vastaava Marc Engel. ”Mutta se ei yksinään riitä. Jos haluamme säilyttää planeettamme terveenä pitkälle tulevaisuuteen, meidän on myös huolehdittava luonnosta: metsistä, maan biodiversiteetistä ja vesiekosysteemeistä.

Useimmilla seuduilla maailmassa maanviljelijöiden ja pientilallisten taloudellinen ja sosiaalinen inkluusio kestävään maanviljelyyn on merkittävin yksittäinen muutokseen vaikuttava tekijä, jolla voidaan ehkäistä metsien tuhoutumista, elvyttää metsiä ja auttaa luontoa uusiutumaan. Viime kädessä maanviljelijät ja pientilalliset huolehtivat maastamme. Siksi meidän on tarjottava uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle uusia mahdollisuuksia ja ryhdyttävä yhteistyöhön saadaksemme aikaan merkittävän muutoksen luonnon elvyttämiseksi.”

Rise for Climate march in San Francisco

Planeetan hyvinvoinnin palauttaminen

Globaali reagointi Covid-19-pandemiaan on osoittanut, miltä perustavanlaatuinen muutos voi näyttää. Olemme nähneet, miten dramaattisen muutoksen voimme saada aikaan, kun ymmärrämme, mitä on vaakalaudalla, ja kun ihmiset heräävät huomaamaan, mitä he todella arvostavat.

Samalla, kun jatkamme taistelua pandemiaa vastaan, meidän on tehostettava ja kiihdytettävä toimia nykypäivän kahden suurimman haasteen, ilmastokriisin ja sosiaalisen epätasa-arvon, voittamiseksi. Näihin talkoisiin tarvitaan apuun meistä jokaista. Ei vain hallituksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä, vaan jokaista maailman ihmistä.

Jos välittää ihmiskunnan kehityksestä ja maapallon luonnonvarojen suojelemisesta, on välitettävä myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävistä merkittävistä ponnisteluista.

Uusien sitoumustemme kautta haluamme tehdä entistä enemmän palauttaaksemme ympäristömme ja luonnon hyvinvoinnin. Ja jos joku kysyy, onko kaikki tämä vaivan arvoista, me kysymme häneltä:

millä planeetalla olet?

Takaisin alkuun