Siirry kohtaan sisältö

Forest river

Näin parannamme planeettamme hyvinvointia

Julkistamme tänään joukon uusia, kunnianhimoisia sitoumuksia ja toimia, joilla tähtäämme ilmastonmuutoksen torjumiseen, luonnon suojelemiseen ja elvyttämiseen sekä luonnonvarojen säilyttämiseen tuleville sukupolville.

Viisi kuukautta sitten suurin osa ihmisistä ei ollut kuullutkaan Covid-19:stä. Käytännössä yhdessä yössä kaikkien huomio kuitenkin kääntyi tähän näkymättömään, tappavaan tautiin. Ja syytä olikin: kyse oli – ja on yhä edelleen – elämästä ja kuolemasta.

Tässä tilanteessa huomio siirtyi pois vieläkin suuremmasta ja aina läsnä olevasta uhasta ihmisille ja planeetallemme: ilmasto- ja ympäristökriisistä.

ja juuri siksi meidän kaikkien on lisättävä panostamme sen torjumiseksi tehtävissä ponnisteluissa. Vaikka aika ei olekaan puolellamme, meillä on vielä aikaa toimia.

Siksi julkistamme tänään joukon uusia planeettamme hyvinvointiin tähtääviä toimia ja sitoumuksia:

  • Sitoudumme siihen, että kaikista tuotteistamme aiheutuvat nettopäästöt – aina käyttämiemme materiaalien hankinnasta tuotteidemme myyntipisteisiin saakka – ovat nollatasolla vuoteen 2039 mennessä.
  • Haastamme itsemme noudattamaan entistä tiukempia standardeja suojellaksemme runsashiilisiä ekosysteemejä, kuten metsiä, suoalueita ja trooppisia sademetsiä. Tavoitteenamme on, että koko tuotantoketjumme toimii metsiä tuhoamatta vuoteen 2023 mennessä.
  • Tarjoamme uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle erilaisia mahdollisuuksia, joiden turvin nämä voivat suojella ja uudistaa viljely-ympäristöään.
  • Julkaisemme uuden elvyttävän maanviljelyn ohjeiston, joka perustuu aiempaan kestävän maanviljelyn ohjeistoomme.
  • Otamme käyttöön vesivarojen suojelu- ja hallintaohjelmia sadassa sijainnissa pahiten vesipulasta kärsivillä alueilla vuoteen 2030 mennessä ja liitymme 2030 Water Resources Group ‑kumppaniksi saadaksemme mittakaavaetuja vesivaroihin liittyvissä kestävyysohjelmissamme.
  • Unileverin brändit investoivat yhteensä miljardi euroa uuteen ilmasto- ja luontorahastoon, jota hyödynnämme seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävien toimien toteuttamiseksi.
I

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Olemme entistä rohkeampia, joten voimme mennä entistä pidemmälle

Olemme saaneet tunnustusta siitä, että asetamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita. Viime kuussa juhlimme kymmenvuotista Sustainable Living Plan ‑ohjelmaamme. Sen aikana opimme paljon siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Viime vuonna julkistimme kunnianhimoisia tavoitteita liittyen muovin kiertotalouteen (missä sitä voidaan uusiokäyttää, kierrättää ja kompostoida) sekä sen estämiseen, ettei muovia enää päätyisi lainkaan luontoon.

Uudet sitoumuksemme ovat seuraava askel tällä tiellä, ja ne vievät meitä pidemmälle kuin mihin olemme koskaan aiemmin kulkeneet.

”Samalla, kun maailma pyrkii selviytymään Covid-19-pandemian tuhoisista vaikutuksista ja taistelemaan epätasa-arvosta johtuvia vakavia ongelmia vastaan, emme voi unohtaa sitä, että ilmastokriisi uhkaa yhä meitä jokaista”, Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope toteaa. Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja vesipula – kaikki nämä ongelmat linkittyvät toisiinsa, ja meidän on puututtava niihin kaikkiin samanaikaisesti.

”Tässä yhteydessä meidän on tunnustettava, että ilmastokriisi ei ole ainoastaan ympäristön hätätila, vaan se vaikuttaa myös valtavasti ihmisten elämään ja toimeentuloon. Siksi meillä on velvollisuus auttaa kamppailussa tämän kriisin voittamiseksi niin yrityksenä kuin brändiemme toteuttamien suorien toimien kautta.”

Lisätukea toimintaan uudella ilmasto- ja luontorahastolla

Toimenpiteitä vauhdittaakseen Unileverin brändit investoivat yhteensä miljardi euroa uuteen ilmasto- ja luontorahastoon, jota hyödynnämme seuraavan kymmenen vuoden aikana hankkeisiin planeettamme hyvinvoinnin suojaamiseksi ja parantamiseksi. Näihin voivat kuulua esimerkiksi hankkeet maisemien palauttamiseksi, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tai metsien elvyttämiseksi ja villieläinten luonnollisten elinolojen palauttamiseksi.

Tämä kaikki rakennetaan jo tekemämme hienon työn pohjalle. Esimerkiksi Ben and Jerry’s on vähentänyt kasvihuonepäästöjään lypsykarjatiloilla, Seventh Generation vaatii puhtaan energian tarjoamista kaikille ja Knorr on tukenut maanviljelijöitä entistä kestävämpien viljelytapojen käyttöönotossa.

”Yhteinen velvollisuutemme ilmastokriisin ehkäisemiseksi on pyrkiä lopettamaan kasvihuonekaasupäästöjen tuottaminen kokonaan, ei ainoastaan vähentämään niitä – ja meillä on tarvittavat voimavarat ja tahtotila tämän tavoitteen toteuttamiseksi”, toteaa Unileverin toimitusketjusta vastaava Marc Engel. ”Mutta se ei yksinään riitä. Jos haluamme säilyttää planeettamme terveenä pitkälle tulevaisuuteen, meidän on myös huolehdittava luonnosta: metsistä, maan biodiversiteetistä ja vesiekosysteemeistä.

Useimmilla seuduilla maailmassa maanviljelijöiden ja pientilallisten taloudellinen ja sosiaalinen inkluusio kestävään maanviljelyyn on merkittävin yksittäinen muutokseen vaikuttava tekijä, jolla voidaan ehkäistä metsien tuhoutumista, elvyttää metsiä ja auttaa luontoa uusiutumaan. Viime kädessä maanviljelijät ja pientilalliset huolehtivat maastamme. Siksi meidän on tarjottava uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle uusia mahdollisuuksia ja ryhdyttävä yhteistyöhön saadaksemme aikaan merkittävän muutoksen luonnon elvyttämiseksi.”

R

Planeetan hyvinvoinnin palauttaminen

Globaali reagointi Covid-19-pandemiaan on osoittanut, miltä perustavanlaatuinen muutos voi näyttää. Olemme nähneet, miten dramaattisen muutoksen voimme saada aikaan, kun ymmärrämme, mitä on vaakalaudalla, ja kun ihmiset heräävät huomaamaan, mitä he todella arvostavat.

Samalla, kun jatkamme taistelua pandemiaa vastaan, meidän on tehostettava ja kiihdytettävä toimia nykypäivän kahden suurimman haasteen, ilmastokriisin ja sosiaalisen epätasa-arvon, voittamiseksi. Näihin talkoisiin tarvitaan apuun meistä jokaista. Ei vain hallituksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä, vaan jokaista maailman ihmistä.

Jos välittää ihmiskunnan kehityksestä ja maapallon luonnonvarojen suojelemisesta, on välitettävä myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävistä merkittävistä ponnisteluista.

Uusien sitoumustemme kautta haluamme tehdä entistä enemmän palauttaaksemme ympäristömme ja luonnon hyvinvoinnin. Ja jos joku kysyy, onko kaikki tämä vaivan arvoista, me kysymme häneltä:

millä planeetalla olet?