Siirry kohtaan sisältö

”Voimme muuttaa maailmaa käyttämällä uusiutuvaa energiaa”

Julkaistu:

Kirjoittanut Andrea Rickert-Pulvermann

Andrea Rickert-Pulvermann kuuluu työryhmään, jonka tehtävänä on siirtää kaikki toimintamme uusiutuvan energian piiriin. Tässä haastattelussa hän kertoo, miksi siirtymä on niin tärkeä liiketoimintamme, maapallon ja hänen oman elämänsä kannalta.

Andrea walking

About the author

Andrea Rickert-Pulvermann

Andrea Rickert-Pulvermann

Procurement Manager

Yliopistossa maatalousinsinööriksi opiskellut Andrea aloitti Unileverillä
talousosaston harjoittelijana. Nykyään hän johtaa globaaleja pyrkimyksiämme
hankkia kaikki käyttämämme sähkö uusiutuvista lähteistä.

Tehtäväni on auttaa Unileveriä laskemaan hiilidioksidipäästöt nollaan. Se tarkoittaa, että luovumme fossiilisista polttoaineista ja tuemme uusiutuvan energian tuotantoa yli oman tarpeemme. Loppujen lopuksi kyse on siitä, että teemme oman osuutemme vähähiiliseen talouteen siirtymisen hyväksi.

Käytämme toiminnassamme kahdenlaista energiaa. Lämpöenergiaa käytetään tuotannossa lämmitykseen ja jäähdytykseen lähinnä höyryn ja kuuman veden muodossa. Siitä huolehtii kestävästä tuotannosta vastaava tiimimme. Sähköenergiaa eli virtaa puolestaan tarvitaan esimerkiksi valaistukseen ja koneiden käyttämiseen. Työni keskittyy sähköenergiaan, mutta tuen myös kestävän tuotannon tiimiä lämpöenergian tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden hankinnassa.

Osana ilmastonmuutokseen liittyviä yleisiä tavoitteitamme – joiden mukaan vähennämme päästöjä siten, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikakauteen verrattuna – haluamme hankkia kaiken sähköverkon kautta saatavan sähkön uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä ja kaiken toimintamme tarvitseman energian uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä.

Työskentelen uusiutuvien energioiden hankintaan ja jätehuoltoon liittyvien palveluiden osastolla. Kehitämme strategioita, asetamme standardeja, seuraamme muun maailman kehitystä ja autamme tiimejä toteuttamaan ohjelmia paikallisesti.

Energiaa käytetään usein poliittisena välineenä talouskasvun vauhdittamiseen, vaalien voittamiseen tai ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden edistämiseen. Siksi energianhankinta on minusta niin kiinnostavaa. Mitä voimme tehdä kussakin maassa riippuu paljolti kansallisesta energialainsäädännöstä. Isoissa maissa, kuten Intiassa tai Kiinassa, lainsäädäntö voi vaihdella myös osavaltioiden tai maakuntien välillä.

On uskomatonta, kuinka nopeasti tilanne on kehittynyt vuodesta 2015, jolloin viimeksi päivitimme uusiutuvan energiaan liittyvät tavoitteemme. Työmme alkoi hitaasti, koska konsepti oli ihmisille silloin suhteellisen uusi ja haastava. Viime vuosien aikana olemme kuitenkin ottaneet jännittäviä edistysaskelia.

Uusiutuva energia kattaa yli kaksi kolmasosaa tuotantolaitostemme kokonaisenergiankulutuksesta ja noin neljäsosa käyttämästämme lämpöenergiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä.

Aina kun mahdollista, hankimme sähkön suoraan isoista aurinko-, tuuli-, vesi- tai geolämpövoimaloista tai pienistä vesivoimaloista. Noin 90 prosenttia Meksikossa käyttämästämme sähköstä on tuotettu tuulivoimalla. Filippiineillä puolestaan hankimme nykyään kaiken sähkön geolämpölaitoksesta.

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan myös Unileverin toimipaikoilla: olemme asentaneet aurinkopaneeleja laitoksiimme 18 maassa. Kenian Kerichossa Unileverin teeviljelmien läpi virtaavasta joesta saadaan vesivoimaa, joka yhdessä toimipaikalle asennettujen aurinkopaneelien kanssa kattaa yli 70 prosenttia plantaasin sähkönkulutuksesta.

Hiili on ihmisten hiilidioksidipäästöjen suurin lähde, ja lopetamme sen käytön energianlähteenä kokonaan. Hiilestä luopuminen riippuu paikallisesti saatavana olevista vaihtoehdoista. Esimerkiksi Odensen toimipaikalla Tanskassa siirryimme hiilestä biokaasuun, jota tuotetaan läheisellä jätevedenpuhdistamolla. Monissa Afrikan ja Aasian maissa ensisijainen vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on maatalousjätteestä saatavan biomassan polttaminen.

Feature image - Andrea Rickert-Pulvermann
Uusiutuva energia oli vielä melko hiljattain kalliimpaa kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu. Se oli iso este ylitettäväksi. Teknologiat ovat kuitenkin kehittyneet kilpailukykyisiksi myös taloudellisesti. Andrea Rickert-Pulvermann

Minut pitää öisin hereillä tieto siitä, että maissa, joissa sähköverkko on harva ja epävakainen – erityisesti Afrikassa ja Aasiassa – monilla ihmisillä ei ole käytettävissään turvallista sähköä. Se voi vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa ja elämänlaatuunsa esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon suhteen. Työllämme uusiutuvan energian kasvun tukemiseksi näillä alueilla on suuri merkitys.

Emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme yksin. Tarvitsemme kumppaneiden, toimittajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien tukea, jotta voimme rakentaa kestävän energiajärjestelmän, joka täyttää ihmisten ja talouden tarpeet edistämättä ilmastonmuutosta.

Työssäni yhdistyvät energianhankinta ja jätehuolto. Se voi vaikuttaa oudolta yhdistelmältä, mutta näiden kahden osa-alueen integrointi on tulevaisuutta. Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi, voisimmeko kuljettaa orgaanisen jätteen mädättämöön, joka tuottaa metaania, jota puolestaan voitaisiin hyödyntää uusiutuvan energian tai lämpöenergian tuotannossa.

Olen työskennellyt Unileverillä yli 32 vuotta ja suurimman osan ajasta talouden parissa. Olen kuitenkin koulutukseltani maanviljelijä: opiskelin maatalousinsinööriksi. Asun maatilalla yhdessä mieheni kanssa. Hän kasvattaa sikoja ja viljelee maata.

Työni on kiehtovaa ja palkitsevaa. Teen yhteistyötä ympäri maailmaa tulevien Unileverin tiimien ja toimittajien kanssa. Esimerkiksi Chilessä saatamme ostaa organisaation, joka tuottaa jo uusiutuvaa sähköä. Nigeriassa tai Kiinassa sen sijaan voimme tehdä työtä toimittajien kanssa infrastruktuurin kehittämiseksi.

Uusiutuva energia oli vielä melko hiljattain kalliimpaa kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu. Se oli iso este ylitettäväksi. Teknologiat ovat kuitenkin kehittyneet kilpailukykyisiksi myös taloudellisesti. Vaikka poliittista epävakautta esiintyy joka puolella maailmaa, mikä vaikuttaa uusiutuvasta energiasta tehtäviin poliittisiin päätöksiin, on taloudellisesti järkevää siirtyä käyttämään vähähiilisiä vaihtoehtoja liiketoiminnan ehdoilla.

Pidän työssäni eniten siitä, että työskentelen joka päivä sellaisten ihmisten kanssa, jotka suhtautuvat intohimoisesti työhömme. Toimimme oikein maapallon tulevaisuuden kannalta, mutta myös taloudellista kannattavuutta ajatellen. Tähtäämme siihen, että käytämme energiajärjestelmiämme mahdollisimman tehokkaasti.

Unilever ei ole merkittävä energiankuluttaja isossa mittakaavassa. Meillä on yli 200 tehdasta yli 60 maassa. Jokin toinen yritys voi kuluttaa saman määrän energiaa vain muutamalla isolla toimipaikalla. Tällaisella yrityksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa toimittajiinsa. Siksi olemme yhdistämässä voimiamme teollisuuden muiden johtavien toimijoiden kanssa. Tekemällä yhteistyötä ja hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa voimme kirjaimellisesti muuttaa maailmaa.

Kuvan aurinkopaneeleista pesuainetehtaan katolla Silvassassa Intiassa otti Unileverin työntekijä Apoorva Singh.

Takaisin alkuun