Siirry kohtaan sisältö

12 Unilever-mainosta, jotka romuttavat stereotyyppejä

Julkaistu:

... ja kuinka tieteellinen koe vähensi markkinointitiimiemme tiedostamattomia ennakkoluuloja

Iris Magnum

Kolme vuotta sitten lupasimme hävittää stereotyypit mainonnastamme. Siitä lähtien olemme tehneet työtä asian eteen kaikkien tuotemerkkiemme parissa ja kaikilla markkinoillamme.

Uskomme, että mainonta, joka heijastelee edistyksellistä ja syrjimätöntä maailmankuvaa, vauhdittaa positiivista kulttuurista muutosta ja tuo myös taloudellisia tuloksia. Markkinatutkimusyritys Kantarin viimeisimpien tietojen mukaan epästereotyyppinen mainonta lisää brändin vaikutusta 37 prosentilla, ostoaikeita 28 prosentilla ja mainosten miellyttävyyttä 35 prosentilla.

Näiden tietojen innoittamana olemme tehneet yhteistyötä luovan alan tekijöiden kanssa. Haluamme varmistaa, että kampanjamme murtavat vanhentuneita ja haitallisia kulttuurisia normeja ja että mainonnassamme ovat esillä syrjimättömyys, moninaisuus ja uudenlaiset kuvaukset ihmisistä, jotta ne inspiroivat, tukevat ja voimaannuttavat tavoittamiamme yleisöjä.

Tutustu alla oleviin tapaustutkimuksiin ja lue lisää siitä, kuinka tuotemerkkimme toteuttavat lupaustamme stereotyyppien hävittämisestä.

Stereotyyppejä hävittämässä tieteen keinoin

Aiemmin tänä vuonna toteutimme yhteistyössä University College Londonin tutkijoiden kanssa kokeen, jossa haastoimme markkinoijamme pohtimaan uudelleen tapoja, joilla heidän kampanjansa kuvaavat palvelemiamme ihmisiä.

Yli 60 mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijaa Unileveriltä ja tärkeimmiltä yhteistyökumppaneiltamme Lontoossa, New Yorkissa ja Rotterdamissa antoi vapaaehtoisesti DNA-näytteen, jonka avulla kartoitettiin heidän maantieteellinen alkuperänsä.

Tulosten valmistumisen jälkeen vapaaehtoiset osallistuivat UCL:n järjestämään käyttäytymistä muokkaavaan työpajaan, jossa syvennettiin ymmärrystä siitä, miten ja milloin stereotypiat opitaan, mitä niitä hallitsevat aivomekanismit ovat ja kuinka voimme päästä eroon stereotyyppisistä ajatusmalleista luovan ja syrjimättömän ajattelun lisäämiseksi.

Kokeen havaittiin vähentäneen stereotyyppistä ajattelua 35 prosentilla, joka on tilastollisesti merkittävä tulos, ja saaneen aikaan merkittäviä muutoksia osallistujien luovassa ajattelussa.

”Tiedostamme nyt sokeat pisteemme”

”Tutustuminen omaan DNA-profiiliin sai ihmiset näkemään itsensä uudessa valossa. Monissa tapauksissa sukuhistoria tuli heille myös yllätyksenä”, kokeellisen psykologian apulaisprofessori Lasana Harris kertoo.

”Yhdistettynä koulutukseen siitä, kuinka stereotypiat syntyvät aivoissa, haastoimme heidän käsityksensä omasta itsestään ja samalla myös muista ihmisistä.”

Globaalin markkinoinnin varatoimitusjohtaja ja moninaisuuden ja syrjimättömyyden päällikkö Aline Santos lisää: ”Teemme jatkuvasti innovaatioita löytääksemme uusia tapoja edistää stereotypioiden romuttamista henkilökuntamme keskuudessa ja mainonnassamme. Tietoisuuden lisääminen sokeista pisteistä ja meitä pidättelevistä ennakkoluuloista on tärkeää, mutta siihen liittyvällä koulutuksella on rajoituksensa.”

”Toteutimme pilottihankkeen tästä kokeellisesta lähestymistavasta ja mittasimme sen vaikutukset, koska haastavat tekniikat ja tieteelliset menetelmät auttavat meitä kaikkia toimimaan avarakatseisemmin luovassa työssä.”

Katso video kokeesta täällä

Takaisin alkuun