Siirry kohtaan sisältö

Miksi tieteeseen perustuvat tavoitteet?

Julkaistu:

Kirjoittanut Thomas Lingard

Thomas Lingard, Unileverin Global Director, Climate & Environment kertoo miten Unilever noudattaa Pariisin sopimusta

Ben and Jerry's climate action

About the author

Thomas Lingard, Global Climate Advocacy & Sustainability Strategy Director

Thomas Lingard

Global Climate and Environment Director at Unilever

Thomas johtaa Unileverin ilmastonmuutospolitiikkaa ja edunvalvontaohjelmaa sekä
kestävän kehityksen strategian kehittämistä.

Nykyisellä tahdilla kasvihuonekaasupäästöt kasvattavat keskimääräisiä lämpötiloja 4-6 ° asteella tämän vuosisadan loppuun mennessä. Vaikka Pariisin ilmastokonferenssissa vuonna 2015 tehtyjä sitoumuksia kunnioitettaisiin, nousevat edelleen keskimääräiset lämpötilat yli kolme astetta, mikä johtaa ilmastonmuutoksen ennalta arvaamattomaan ja hallitsemattomaan vaikutukseen.

Siksi sadat yritykset - mukaan lukien Unilever - asettavat tieteeseen perustuvia tavoitteita, joilla pyritään estämään maapallon lämpenemisen aiheuttamat katastrofaaliset vahingot.

Keskustelimme Unileverin Global Director, Climate & Environment, Thomas Lingardin kanssa selvittääksemme mitä tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat, miten käytämme niitä ja miksi ne ovat hyväksi liiketoiminnalle ja ympäristölle.

Mitä tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat?

Tieteeseen perustuva kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistavoitteet ovat tavoitteet, jotka pohjautuvat riippumattomaan ilmastotieteeseen.

Nämä läpinäkyvät tavoitteet takaavat yhtiön päästöt vastaamaan Pariisin ilmastomuutosopimusta, joka saavutettiin vuonna 2015, kun maailman 195 hallitusta sitoutuivat estämään katastrofaalisen ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset rajoittamalla keskimääräistä maailmanlaajuista lämpötilaa tämän vuosisadan aikana alle kahteen astetta celsiusta. Ne suostuivat myös pyrkimään rajoittamaan lämpötilan nousua korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen ennen teollistumista.

Tietenkin yritysten toiminta ja siten päästöt tapahtuvat sisäisesti kyseisissä maissa. Joten kun asetetaan suuret tavoitteet yrityksen tasolla, se auttaa hallituksia näkemään mahdollisuudet ja antaa selkeän viestin siitä, että yritykset haluavat työskennellä hallitusten kanssa tämän haastavan, mutta välttämättömän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kuinka tieteeseen perustuvat tavoitteet eroavat muista kestävän kehityksen tavoitteista, joita yritykset edistävät?

Ne keskittyvät puhtaasti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tavoitteet perustuvat nykyiseen ilmastotutkimukseen ja ennusteisiin, jotka tunnetaan nimellä "päästöbudjetti" - sallitut päästöt, jotka pitävät ilmastonmuutoksen Pariisin sopimuksen asettamissa rajoissa.

Tavoitteet perustuvat siihen, että niitä johtaa tiede. Kyse on siitä, mikä on tarpeen, ei mikä on helppoa tai mukavaa.

Mitä hyötyä on tieteelliseen perustuvien tavoitteiden asettamisesta - ympäristölle ja yrityksille?

Ympäristölle tieteeseen perustuvat tavoitteet asettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Niiden avulla vältetään riski muuttaa yrityksen johdon tai liiketoiminnan prioriteetteja ilmastonmuutoksen kustannuksella.

Yrityksille koituu niistä myös selviä etuja. Tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettaminen on yrityksille vahva keino lisätä kilpailuetua siirtymällä vähähiiliseen talouteen varmistamalla, että ne eivät altistu regulaatioon perustuvaan hiilen hintaan, jonka odotetaan nousevan ajan myötä. Ne lisäävät myös sisäisesti kestävän kehityksen tavoitteiden avoimuutta ja ulkoista uskottavuutta.

Bike in flood

4–6°CGlobaali lämpötilan nousu vuoteen 2100 mennessä, jos emme tee mitään (nykyisen tason mukaan)

Mitä tieteeseen perustuvia tavoitteita Unileverillä on nyt?

Meillä on hyväksytty tieteeseen perustuva tavoite vähentää Scope 1 ja Scope 2 aiheutuneita päästöjä (suoraan toimipisteistämme, kuten valmistus ja toimistot, sekä käyttämämme energia) 100% vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2015 lukuihin.

Meillä on myös hahmoteltuna tavoite, jonka avulla tuotteidemme kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa koko niiden elinkaaren ajalta - mukaan lukien Scope 3 päästöt (tavarantoimittajien ja kuluttajien osalta) - vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2010 lukuihin.

Kuinka näiden tavoitteiden asettaminen vaikuttaa laajemmin Unileverin kestävän kehityksen strategiaan?

Tieteeseen perustuvat tavoitteet toimivat kaikkien Unileverin kaikkien ilmastotoimintastrategioiden perustana ja niitä ohjaavia periaatteina. Kaikki tuotemerkit kuuluvat yleisten tavoitteiden piiriin, ja jotkut ovat myös asettaneet itselleen yksittäisiä tieteellisiä tavoitteita, jotka ylittävät yleiset tavoitteet, kuten Ben & Jerry’s, Seventh Generation ja Pukka.

Tieteeseen perustuvien tavoitteiden lisäksi Unileverillä on myös hiilidioksidipäästötavoitteita, joihin kuuluu uusiutuvien energialähteiden käyttö 100-prosenttisesti vuoteen 2030 mennessä ja uusiutuvien energialähteiden tuotannon tukeminen enemmän kuin kulutamme. Ylijäämät ovat käytettävissä yhteisöissä, joissa toimimme. Ja B-tiimin jäsenenä, globaalissa liittoutumassa, joka edistää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen liiketoiminnan kehittymistä, olemme sitoutuneet nollanettopäästöihin vuoteen 2050 mennessä – tavoite, jota pidetään tieteeseen perustuvien tavoitteiden yhteisössä kultaisena standardina.

Monet yritykset asettavat nyt omia tieteeseen perustuvia tavoitteitansa. Mitä vaikutuksia arvelet tällä olevan?

Lähes 500 yritystä on sitoutunut ottamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet käyttöön osana ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Lukuisa määrä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet, osoittaa, että ilmastovaatimukset ovat perusteltuja. Nämä tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta jos jokainen yritys asettaa tieteeseen perustuvia tavoitteita, voisimme luottaa siihen, että olemme oikealla tiellä estääksemme ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset.

Ice caps

488yritystä, joiden toiminta pohjautuu tieteeseen

Mitä muutoksia uskot tapahtuvan tällä alueella seuraavien viiden vuoden aikana?

Tavoitteet ovat mukavia, mutta toiminta ratkaisee viime kädessä. Toivon, että yhä useammat yritykset tulevat mukaan asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita, mikä puolestaan johtaa suurempaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Miten lukijat voivat auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa?

On monta asiaa, joita voimme tehdä.

  1. Syö vähemmän lihaa ja enemmän kasviksia. Lihaperustaiset ruokavaliot ovat hyvin hiilidioksidipitoisia eläinten ruokinnassa tarvittavan maan ja lannoitteiden vuoksi. Seka- tai puhtaat kasvisruokavaliot ovat yleensä terveellisempää.
  2. Osta energiaa uusiutuvista lähteistä. Jos sinulla on mahdollisuus valita energiantoimittaja, vaihda puhtaaseen vihreään energiaan mieluiten toimittajalta, joka investoi aktiivisesti uusiin uusiutuviin energialähteisiin.
  3. Matkusta vastuullisemmin. Tee etätyötä, älä tee tarpeettomia matkoja. Lomaile määrällisesti vähemmän mutta pidempikestoisesti lyhytkestoisten lentomatkojen sijaan.
  4. Kirjoita asiasta päättäjille ja kysy heiltä, mitä he tekevät asian eteen. Vaalien aikana kysyvät ehdokkailta, mitä he tekevät, jotta he voivat kiihdyttää ilmastomuutoksen torjuntaa. Yksi suurimmista toiminnan esteistä on, kun poliitikot ajattelevat, että ihmiset eivät välitä.
  5. Keskustele asiasta ystäviesi kanssa ja miettikää yhdessä mitä voitte tehdä. Liity ilmastonsuojeluryhmiin ja opi lisää miten voit osallistua ilmastotalkoisiin.

Bicycle photo taken by Tinto Alencherry, Senior Research Executive, R&D Unilever Bangalore Ice photo taken by Mauricio Jimenez, Hispanic Foods Brand Manager, Unilever USA

Takaisin alkuun