Siirry kohtaan sisältö

Viisi tärkeää Davosissa tekemäämme ilmoitusta

Julkaistu:

World Economic Forum tarjoaa meille mahdollisuuden edistää edunvalvonnassa asettamiamme tavoitteita sekä keskustella muutamista tärkeistä asioista, joita teemme ympäri maailmaa yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Unilever announcements at Davos

World Economic Forum (WEF) tarjoaa meille mahdollisuuden edistää edustustamme, joka pidetään vuosittain Davosissa Sveitsissä, kokoaa yhteen niin valtioiden ja hallitusten kuin johtajia yritysjohtoakin, nuoria yrittäjiä ja kansalaisjärjestöjä keskustelemaan globaaleista poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöasioista.

Yhteen paikkaa kokoontuneiden monien tärkeimpien päätöksentekijöiden ja vaikutusvaltaisten tahojen kanssa konferenssi on erittäin tärkeä alusta, jonka avulla voimme edistää edunvalvonnassa asettamiamme tavoitteita kuten ilmastotoimia, kestävän kehityksen mukaista hankintaa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä.

Se on myös ihanteellinen ympäristö käynnistää uusia kumppanuuksia sekä vahvistaa jo olemassa olevia. Tämä on erityisen tärkeää tänä vuonna, sillä WEF: n painopiste vuonna 2018 on maailmanlaajuisissa pyrkimyksissä suunnitella ja luoda yhdessä sekä tehdä yhteistyötä.

Tässä Davosissa tekemämme viisi tärkeintä tiedotustamme:

Nostimme esille “todellisen” leikin tärkeyden

OMO eli Lika on hyväksi – Dirt is good (DiG) tuotemerkki on työskennellyt monien vuosien ajan tukeutuen ihmisten todellisiin ja yhteisiin kokemuksiin: sellaisten, joissa sinä likaannut. Tärkeintä tämä on lapsille, jotka ovat aina olleet tuotemerkin merkityksellisyyden keskiössä.

Lapset oppivat leikkimällä ja leikkiessään toisten lasten kanssa he oppivat lisää. He rakentavat leikin avulla tunneälyä, kykyä olla luova ja kyky ratkaista ongelmia. Näitä perustaitoja ei voi saada kirjojen tai hakukoneiden kautta, siksi leikkiminen on ratkaisevan tärkeää lapsen tulevaisuuden kehitykselle. Maailmanlaajuisesti leikkiminen on kuitenkin kriisissä, sillä lasten elämät ovat epätasapainossa. Kuten DiG korostaa Free the kids-kampanjassa, lapset käyttävät nyt vähemmän aikaa kuin erityisvangit.

Vaikka Outdoor Classroom Day -tapahtuman suosio kasvaakin, niin yksi ainoa tuotemerkki tai organisaatio ei voi saa yksin paljoa aikaiseksi maailmanlaajuisesti. Joten olemme perustaneet yhdessä Edelmanin sekä maailmankuulun koulutus- ja lasten kehittämisasiantuntijan, Sir Ken Robinsonin, kanssa Real Play -yhteisön - yhteistyössä Lego-säätiön, IKEA: n ja National Geographicin kanssa – lisätäksemme toiminnan vaikutusta.

Haluamme luoda liikkeen, joka korostaa todellisen leikin merkitystä. Siksi tarkastelemme kahta aluetta: kouluja ja kaupunkeja. Kouluissa pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksia entistä parempaan ja laadukkaampaan leikkiin. Ja useissa suurissa kaupungeissa tutkimme millaisia mahdollisuuksia leikkiin lasten ulottuvilla on.

AIDS:n, tuberkuloosin ja malarian torjunta

Unilever ja Global Fund yhdistävät voimansa parantamaan terveyttä, vähentämään infektioita ja pelastamaan ihmishenkiä keskeisillä maantieteellisillä alueilla Afrikassa ja Aasiassa. Global Fund on kumppanuusorganisaatio, jonka tarkoituksena on nopeuttaa aidsin, tuberkuloosin ja malarian lopettamista epidemioiksi. Se kerää ja sijoittaa lähes 4 miljardia dollaria vuodessa paikallisten asiantuntijoiden järjestämiin ohjelmiin maissa ja yhteisöissä, joissa tarve on suurin.

Osana strategista kumppanuutta Unilever, Global Fund ja maakohtaiset kumppanit viimeistelevät Etelä-Afrikan ensimmäisen pilotin aloittamista itsevarmuuden lisäämiseksi ja nuorten tyttöjen auttamiseksi Dove Self-Esteem Project -kouluohjelmalla, Itsevarma Minä. Tämä tukee Global Fundsin integroitua ohjelmaa nuorten uusien HIV / aids-infektioiden ehkäisemiseksi.

Unilever ja Global Fund ovat jo selvittämässä, miten Unileverin muutososaamista hygieniakäyttäytymisessä voidaan hyödyntää, jotta voidaan tukea Global Fund -ohjelmia kriittisten sairauksien ehkäisyssä. Esimerkiksi käyttämällä Lifebuoy'n hyväksi todettua menetelmää opettamaan lapsia ja äitiä pestä käsiinsä saippualla päivän keskeisinä hetkinä.

Vastuullisen palmuöljyntuotannon nopeuttaminen Indonesiassa

Unilever ja Indonesian valtion omistama palmuöljyn viljelylaitos PT Perkebunan Nusantara (PTPN) allekirjoittivat aiepöytäkirjan tukemaan paikallisia tehtaita ja pienviljelijöitä tuottamaan palmuöljyä NDPE-standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa metsäkadon, turpeen käytön sekä ihmisten ja yhteisöjen hyväksikäytön estämistä.

PTPN tarjoaa Unileverille pääsyä tehtailleen ja yhteyden pienviljelijöihin, joita tuemme vastuullisuussertifikaatin saamiseksi resurssein, rahoituksella sekä teknisellä asiantuntemuksella. Tämä auttaa pienviljelijöitä paremmin pääsemään osaksi palmuöljyn toimitusketjua sekä antaa heille mahdollisuuden kasvattaa satoaan ja parantaa toimeentuloaan suojellen samalla ihmisiä ja planeettaa.

Meillä on monia kumppanuuksia, joilla autamme pienviljelijöitä, mutta aiepöytäkirja PTPN: n kanssa on ensimmäinen kerta, kun voimme soveltaa "tuota-suojele" – toimintatapaa.

Lisää toimia pakkausjätteen alentamiseen

Unilever vaatii kulutustavarateollisuutta tehostamaan ponnistelujaan vastaamaan meriin päätyvän muovijätteen kasvavaan haasteeseen ja luomaan muovista osan kiertotaloutta.

Vuosi sen jälkeen, kun teimme alan johtavan sitoutumisen siitä, että 100% muovipakkauksistamme on täysin uudelleenkäytettävissä, kierrätettävissä tai kompostoitavissa vuoteen 2025 mennessä, 10 yritystä on tehnyt samanlaisia sitoumuksia. Meidän on kuitenkin tehtävä enemmän.

Yritysten on kehitettävä uusia toimitustapoja, jotka edistävät uudelleenkäyttöä. Useiden yritysten on sitouduttava 100% uudelleenkäytettäviin, kierrätettäviin tai kompostoitaviin pakkauksiin vuoteen 2025 mennessä ja asetettava kunnianhimoisemmat tavoitteet kulutuksen jälkeisen kierrätetyn materiaalin käyttämiseksi. Olisi määriteltävä Global Plastics Protocol siitä millaisia materiaaleja teollisuus käyttää, jotta varmistetaan, että ne voidaan myös kierrättää.

Lisäksi yritysten on osallistuttava hallitusten kanssa käytävään keskusteluun jätehuollon infrastruktuurien parantamisesta.

Unilever edistyy teknisen ratkaisun kehittämisessä monikerroksisten pussien kierrättämiseen CreaSolv®-teknologian avulla. Indonesiaan rakennetaan koelaitos teknologian kaupallisen elinkelpoisuuden arvioimiseksi. Aiomme tehdä tästä tekniikasta avoimen lähdekoodin, joten muut - myös kilpailijat - voivat käyttää sitä.

Lisää tukea sosiaalisille yrityksille

Laajennamme sitoutumistamme - yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisen kehitysyksikön (DFID) kanssa - tukemaan sosiaalisia yrityksiä TRANSFORM-yhteishankkeemme kautta. Sitoumus nelinkertaistaa ohjelman koon 10 miljoonasta punnasta 40 miljoonaan puntaan tukien markkinatalouteen perustuvia ratkaisuja, joilla täytetään pienituloisten kotitalouksien tarpeita kehitysmaissa.

Rahoituksella ja yritystuilla sosiaalisille yrityksille ja käyttäytymisen muutokseen perustuvalla työllä pyritään auttamaan 100 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa saavuttamaan tuotteita ja palveluja, joiden on osoitettu parantavan terveyttä, toimeentuloa, ympäristöä tai hyvinvointia vuoteen 2025 mennessä.

DFID ja Unilever perustivat TRANSFORM-hankkeen vuonna 2015, jotta yksityisen sektorin luovuudella ja kaupallisilla lähestymistavoilla voidaan ratkaista globaaleja kehityshaasteita. Tähän mennessä hankkeesta on hyötynyt yli 250 000 ihmistä 19 hankkeen kautta yhdeksässä maassa. Näihin kuuluvat Bangladeshissa oleva siirrettävä käsinpesuasema sekä mobiilialusta, joka kannustaa kenialaisia kauppiaita muutosagenteiksi omissa yhteisöissään.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

Takaisin alkuun