Siirry kohtaan sisältö

Unilever johtaa alaansa Dow Jones Sustainability -indeksissä

Julkaistu:

Sijoituksemme kärjessä 17. vuotena peräkkäin osoittaa sitoutumisemme pitkän aikavälin kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan ja kasvuun.

Dow Jones Solar Panel

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) mittaa yli 2 000 julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen taloudellista, ympäristöön liittyvää ja sosiaalista suorituskykyä.

Indeksiä käyttävät sijoittajat, jotka tiedostavat, että vastuullinen liiketoiminta on kriittinen tekijä pitkäaikaisen arvon luomisessa osakkeenomistajille, ja jotka haluavat salkuissaan näkyvän kestävän kehityksen vaikutukset.

Vuoden 2018 indeksissä saavutimme parhaan tuloksen useilla alueilla, kuten innovaatioiden johtamisessa, yrityksen johtamisessa, toimitusketjun hallinnassa, verostrategiassa, brändinhallinnassa, tuotehallinnassa, pakkauksissa, yrityskansalaisuudessa ja hyväntekeväisyyspolitiikassa sekä ilmastostrategiassa.

Unileverin Chief Sustainability Officer Jeff Seabright, sanoi: "DJSI on edelleen kestävän kehityksen johtajuuden tärkeä mittari, ja olemme iloisia siitä, että ponnistuksemme tunnustetaan edelleen. Emme ole missään tapauksessa matkamme lopussa, mutta tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä. "

Global Earth

The Dow Jones Sustainability Index

DJS-indeksiä käyttävät sijoittajat, jotka tiedostavat, että vastuullinen liiketoiminta on kriittinen tekijä pitkäaikaisen arvon luomisessa osakkeenomistajille.

Vuodesta 1999 lähtien Unilever on nimitetty DJSI-sektorin johtoon 19 kertaa ja toimialalla ensimmäiseksi 17 kertaa.

Tämä on meille merkittävä saavutus, koska se osoittaa sidosryhmillemme sitoutumisemme pitkän aikavälin kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan ja kasvuun.

Se tarkoittaa myös sitä, että olemme mukana DJSI World-indeksissä, joka on maailmanlaajuinen sijoitusindeksi, ja jossa seurataan johtavia kestävän kehityksen mukaan toimivia yrityksiä.

DJSI Industry Group Leader -raportissa - jonka on laatinut RobecoSAM yhteistyössä S & P Dow Jones Indices kanssa - sanotaan: "Unilever NV johtaa henkilökohtaisten tuotteiden alaa RobecoSAM’s Corporate Sustainability -arvion mukaan tuloksen perustuen yrityksen vuoden 2018 tuloksiin”.

Takaisin alkuun