Siirry kohtaan sisältö

Vastuullinen liiketoiminta voi luoda jopa 380 miljoonaa työpaikkaa

Julkaistu:

Yksityinen sektori voi auttaa maailmantaloutta parantumaan

Business and Sustainable Development Commission

Asettamalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) maailmantalouden strategiseen ytimeen voitaisiin saada aikaan merkittävä muutos kasvun ja tuottavuuden parantamisessa sekä investoinneissa kestävän kehityksen mukaisen infrastruktuurin rakentamiseen muutoksen kriittisenä edistäjänä. Kuitenkaan tämä ei tapahdu ilman radikaalia muutosta liike- ja sijoittajayhteisöissä. Tarvitaan todellista johtajuutta, jotta yksityisestä sektorista tulee hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan luotettu kumppani talouden kohentamiseksi.

Pääraportissaan ‘Better Business, Better World’ Business & Sustainable Development -komissio myöntää, että vaikka viime vuosikymmeninä sadat miljoonat ihmiset ovat nousseet köyhyydestä, niiden aikana on myös kasvu eriarvoistunut, työelämän epävarmuus lisääntynyt, velkaantuminen lisäänytynyt sekä ympäristöriskit kasvaneet yhä suuremmiksi. Tämä yhdistelmä on kiihdyttänyt globalisaation vastaista reaktiota monissa maissa, joissa yritykset ja taloudelliset edut nähdään keskeisenä ongelmana, heikentäen maailman tarvitsemaa pitkän aikavälin talouskasvua.

Business & Sustainable Development -komissio on käyttänyt viimeisen vuoden tutkimalla mitä se liiketoiminta saadaan rakentamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen markkinataloudenjärjestelmän, joka auttaa saavuttamaan SDG-tavoitteet. "Better Business, Better World -raportissa” osoietaan miten tämä tehdään.

Aikana, Jolloin Taloudellinen Mallimme Venyttää Planeettamme Rajat Äärimmilleen Ja Tuomitsee Monet Tulevaan Ilman Toivoa, Yk:N Kestävän Kehityksen Tavoitteet Tarjoavat Meille Ratkaisun.

Unilever CEO, Paul Polman

Nopean kasvun mahdollisuuksia markkinoiden ongelmakohdissa

Business & Sustainable Development -komission mielestä SDG- tavoitteet tarjoavat yksityiselle sektorille uuden kasvustrategian, joka avaa arvokkaita markkinamahdollisuuksia luomalla samalla maailman, joka on sekä vastuullinen että ja osallistava. Ja toimimalla sen mukaan mahdolliset hyödyt ovat merkittäviä.

Raportti paljastaa 60 vastuullisten ja osallistavien markkinoiden ”kuormittajaa” neljällä keskeisellä talouden alalla – energia-, kaupungistumisen, elintarvikkeiden ja maatalouden-, sekä terveyden ja hyvinvoinnin -aloilla - jotka voisivat luoda vähintään 12 biljoonan US dollarin markkinat eli arvoltaan yli 10% nykyisestä bruttokansantuotteesta. Näillä tekijöillä on potentiaalia kasvaa kaksi tai kolme kertaa nopeammin kuin BKT keskimäärin seuraavien 10-15 vuoden aikana.

Oikeudenmukaisempi, vauraampi maailmaa kaikille

Arvioidun 12 biljoonan US dollarin lisäksi varovainen analyysi osoittaa mahdollisen 8 biljoonan US dollarin arvon luomisen läpi laajemman talousjärjestelmän, jos yritykset sisällyttävät SDG- tavoitteet strategioihinsa. Raportti osoittaa myös, että ulkoiset tuotantokustannukset (liiketoiminnan negatiiviset vaikutukset kuten hiilidioksidipäästöt tai saastuttaminen) lisäävät mahdollisuuksien kokonaisarvoa lähes 40%

"Aikana, jolloin taloudellinen mallimme venyttää planeettamme rajat äärimmillen ja tuomitsee monet tulevaan ilman toivoa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat meille ratkaisun", sanoo Unileverin pääjohtaja Paul Polman, joka oli mukana perustamassa Business & Sustainable Development -komissiota. "Monet ovat nyt ymmärtämässä valtavat mahdollisuudet, jotka ovat olemassa niille yrityksille, jotka ovat havahtuneet ja valmiita tarttumaan näiden kiireellistenhaasteiden ratkaisemiseen. Mutta jokainen kulunut päivä on menetetty mahdollisuus toimia. Meidän on reagoitava nopeasti, päättäväisesti ja yhdessä varmistettava oikeudenmukaisempi ja vauraampi maailma kaikille. "

Vaikka mahdollisuudet ovat houkuttelevia, Business & Sustainable Development -komissio tähdentää, että kahden kriittisen tekijän on toteuduttava näiden uusien markkinoiden rakentamisessa. Ensinnäkin innovatiivisia rahoitusratkaisuja, sekä yksityisiä että julkisia investointeja, on saatava, jotta vuosittain tarvittava 2,4 biljoonan US dollaria saadaan SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edellä mainitun lisäksi tarvitaan samanaikaisesti Business & Sustainable Development -komission mielestä "Uusi Yhteiskuntasopimus" yritysten, valtioiden ja yhteisöjen välille, missä määritellään liiketoiminnan rooli uudessa, oikeudenmukaisemmassa talousjärjestelmässä. Raportissa suositellaan, että organisaatioiden on luotava uudenlaista luottamusta luomalla kunnollisia työpaikkoja, palkitsemalla työntekijöitä oikeudenmukaisesti, investoimalla paikalliseen yhteisöön sekä maksamalla oikeudenmukaiset verot.

Koko 2017 ajan Business & Sustainable Development -komissio työskentelee yritystoiminnan linjaamiseksi SDG-tavoitteiden mukaiseksi mm. mentoroimalla seuraavan sukupolven kestävän kehityksen johtajia, luomalla alakohtaisia toimintasuunnitelmia ja ranking-listoja yritystoiminnan mittaamiseksi SDG-tavoitteiden mukaan sekä tukitoimilla avaamaan rahoitusta kestävän kehityksen mukaisen infrastruktuurin rakentamiseksi.

Takaisin alkuun