Siirry kohtaan sisältö

Unilever sai CDP:ltä tunnustusta ympäristötoiminnasta

Julkaistu:

Unilever sai tunnustusta globaalina yritysmaailman kestävän kehityksen johtajana sijoittuen tänä vuonna CDP:n ilmasto-, vesi- ja metsäohjelmien A-listalle. CDP on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, joka julkaisee ympäristötiilinpäätöksiä sijoittajien, yritysten, kaupunkien, valtioiden ja alueiden ympäristövaikutuksista.

environmental action at unilever

Tavoitteena hiilipositiivisuus

CDP pisteyttää A-D -ohjelmissaan yli 3000 suuryritystä ilmaston, veden ja metsien käytön suhteen, joista parhaimmat pääsevät arvostetulle A-listalle. Tämä on ensimmäinen vuosi, jolloin CDP ilmoitti yritysten pisteet samanaikaisesti kaikilla kolmella alueella, mikä korostaa ilmaston, metsien ja vesistöjen välistä yhteyttä.

Unilever on toinen vain kahdesta yrityksestä, jotka pääsivät A-listalle kaikissa kolmessa CDP-ohjelmassa. Tämä tunnustus saavutettiin viime vuonna toteutetuista toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen liittyvien veden niukkuuteen, kestävän kehityksen mukaisen maatalouden ja energiantuotannon haasteisiin. Unileverin osalta tämä on merkinnyt hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja vedenhallinnan parantamista koko arvoketjussamme, torjumalla palmuöljyyn liittyvää metsäkatoa toimitusketjussamme ja muutosta kohti uutta kestävän kehityksen mukaista taloutta. Unileverin talousjohtaja Graeme Pitkethly sanoo: "Ilmastonmuutos vaikuttaa jo yrityksiin - suoraan globaalin lämpötilojen nousun myötä ja sen myötä ympäri maailmaa eri hallitusten harjoittamien politiikoiden kautta.”

"Unilever on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä lähes kaksi kolmasosaa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, ja olemme asettaneet rohkean tavoitteen olla hiilipositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet hankkimaan 100% energiastamme uusiutuvista energialähteistä.”

" CDP:n alusta on tärkeä työkalu Unileverille, koska voimme mitata miten edistymme kestävän kehityksen tavoitteissamme. Olemme iloisia, että saimme tunnustusta toisena vain kahdesta yrityksestä, jotka saivat ”A”-pisteet kaikissa ohjelmissa.”

"Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta kulkee käsi kädessä menestyvän liiketoiminnan kanssa. Kun tuotemerkkimme tuottavat kannattavaa kasvua säästämme kustannuksia, vähennämme riskejä ja lisäämme innovaatioita.”

"Avoimuus ja raportointi ovat tärkeämpiä kuin koskaan, jotta varmistamme työntekijöidemme ja kuluttajiemme luottamuksen, mutta myös sijoittajiemme. Unilever on yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet Task Force on Climate-Related Financial Disclosures -ryhmän ilmastonmuutokseen liittyvien suositusten täytäntöönpanoon. Jotta markkinat toimivat tehokkaasti, meidän on oltava avoimia auttaaksemme ryhmää yritysten riskien ja mahdollisuuksien arvioinneissa sekä parempien pitkän aikavälin päätösten tekemisessä."

Maailma lähestyy kääntöpistettä

2017 A -lista koostuu 156 globaalista yrityksestä, ja se on tuotettu yli 800 sijoittajan pyynnöstä, joiden varat ylittävät 100 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tuhannet yritykset toimittavat vuosittaiset julkiset ympäristötietonsa CDP:lle puolueettomaan, sen pisteytysmenetelmään perustuvaan arviointiin.

CDP: n puheenjohtaja Paul Dickinson sanoi: "Onnittelut kaikille yrityksille, jotka pääsivät tänä vuonna A-listalle. On innostavaa nähdä niin monia rohkeita toimia ympäristöriskien lieventämiseksi sekä tarttumisia niihin mahdollisuuksiin, jotka nousevat esiin kestävän kehityksen mukaiseen talouteen siirtymisen yhteydessä. Nämä yritykset ovat etulinjassa ajamassa muutosta lähestyessämme kääntöpistettä ympäristönsuojelussa.”

Runsaasti tietoa

CDP kehottaa yrityksiä ja hallituksia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, turvaamaan vesivarannot ja suojelemaan metsiä. Yli 6 300 yritystä, joiden markkinaosuus oli noin 55 prosenttia globaalista markkina-arvosta, ilmoittivat ympäristötietonsa CDP:n välityksellä vuonna 2017. Tämän lisäksi yli 500 kaupunkia, 100 valtiota ja aluetta ovat ilmoittaneet tietonsa CDP:lle. CDP:n alustasta onkin muodostunut yksi maailman suurimmista tietolähteistä, josta selviää miten yritykset ja hallitukset vievät ympäristöön liittyvää muutosta eteenpäin.

Takaisin alkuun